Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Tälle sivulle tulevat tehdyt lausunnot.

 

2019

Helsinki Luontojärjestöjen kommentteja Herttoniemen aluesuunnitelmaan 9.10.2019

ELY Lausunto Circulationin yva-selostuksesta 4.10.2019

ELY Lausunto Vantaan Petikonhuipun täyttömäen laajennuksen ym. yva-ohjelmasta 1.10.2019

Helsingin hallinto-oikeudelle Vastaselitys liityen Vantaan Puu-Kivistön asemakaava-alueelle myönnettyyn lahokaviosammalen siirtämisen poikkeuslupaan 19.9.2019

Sipoon kunnalle Lausunto Talman keskustan eteläosan asemakaavaluonnoksesta 30.8.2019

Uudenmaan virkistysalueyhdistykselle Kopparnäs-Störsvikin kehittämissuunnitelman luonnoksesta 15.8.2019

HHAO Vastaselitys Kirkkonummen Majvikin liito-oravapoikkeuksesta (KYYn kanssa) 15.7.2019

ELY Loviisan Malmgårdin kiviaineshankkeen yva-selostus 15.7. ja täydennys 17.7.2019

ELY Mäntsälän lentokentän yva-selostus 15.7.2019

ELY Lausunto Vantaan jättenpolttolaitoksen yva-selostuksesta 5.7.2019

Loviisa Lausunto Tetomin tuulivoimaosayleiskaavan II luonnoksesta 27.6.2019

ELY Lausunto Vekkox Oy:n Massholmin kiviainesalueen ja maankaatopaikan yva-ohjelmasta 25.6.

YM Lausunto maa-ainesten ottamisen oppaan luonnoksesta 20.6.2019

AVI Lausunto Inkoon Stormossenin turpeenotosta 19.6.2019

Mäntsälä Vastaselitys lomarakennuksen muuttamisesta asuintaloksi Mäntsälässä 14.6.2019

Helsinki Kansallisen kaupunkipuiston valmistelusta 13.6.2019

Nurmijärvi Lausunto Nurmijärven kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksesta 7.6.2019

ELY-keskus Lausunto Tallinna-tunnelin yva-ohjelmasta 24.5.2019

Uudenmaan liitto Lausunto Uusimaa-kaavan 2050 ehdotuksesta 24.5.2019

Helsingin hallinto-oikeudelle Valitus Kirkkonummen rakennusjärjestyksestä 20.5.2019

Helsingin kaupunginvaltuustolle Vanhankaupunginkosken selvitykset kannattaa tehdä kaupunkiympäristölautakunnan mukaisesti 19.5.2019

Tuusula Lausunto Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotuksesta 17.5.2019

Helsingin hallinto-oikeudelle Valitus lahokaviosammelen poikkeusluvasta Vantaalla 16.5.2019

Kirkkonummen kunnalle lausunto luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelmasta yhdessä Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen kanssa 14.5.2019

Helsingin hallinto-oikeudelle Vastaselitys Östersundomin yleiskaavasta 9.5.2019

Helsingin hallinto-oikeudelle Valitus liito-oravan poikkeuslupapäätöksestä Kirkkonummella yhdessä Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen kanssa 6.5.2019

Helsingin kaupunginhallitukselle Vanhankaupunginkosken selvityksistä 6.5.2019

Helsingin kaupunginhallitukselle Vanhankaupunginkosken selvitykset tehtävä kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti 28.4.2019

Tuusula Lausunto Hevoskylän osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta 26.4.2019

Vantaa Lausunto yleiskaava 2020 luonnoksesta (yhdessä Vantaan yhdistyksen kanssa) 26.4.2019

KHO Vastine Kruunusiltojen vesilupa-asiassa 18.4.2019

SLL Kommentit Luonnonsuojeluliiton kolmivuotisstrategiaan 17.4.2019 (liiton sisäinen valmistelupaperi)

SLL Kommentit Luonnonsuojeluliiton ilmasto- ja energiastrategiaan 16.4.2019

EU:n kysely ympäristöoikeuden toimeenpanon toimivuudesta 10.4.2019

ELY-keskuksen kysely Uudenmaan maaseudun kehittämisen painopisteet 10.4.2019

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kärjet hallitusohjelmaan 30.3.2019

EEB:n kysely kansalaisten osallistumisesta 29.3.2019 (Tapani Veistola täytti lomakkeen)

Komission kysely vesipuitedirektiivin toimivuudesta 28.3.2019

Helsingin hallinto-oikeudelle Vastaselitys Länsi-Uudenmaan susiasiassa 20.3.2019

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Selitys Sipoon rakennusjärjestystä koskevassa asiassa 15.3.2019

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle Vanhankaupunginkoski: Länsipatokin joudutaan kunnostamaan joten vaihtoehdot kannattaisi selvittää kunnolla 8.3.2019

MMM Tarkemmat säännökset vieraslajilintujen ja -nisäkkäiden pyyntivälineistä ja menetelmistä 6.3.2019

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle Vanhankaupunginkoski: itähaaran kalatien kehittäminen on oikein muttei ratkaise koko ongelmaa 3.3.2019

Espoolle Oittaan datakeskusvaraus on hylättävä (Espyyn kanssa) 1.3.2019

Helsingille Kannanotto Haltialanmetsän suojelualueesta (Helsyn kanssa) 28.2.2019

Hämeen ELY-keskus Lausunto Lahden kierrätyspuiston yva-ohjelmasta 28.2.2019

YM Melua koskeva asetusmuutos 25.2.2019

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle Vanhankaupunginkoski: selvityksiä tulee täydentää koska padolla ei ole vesilupaakaan 24.2.2019

Hämeen liitolle Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 ehdotuksesta 15.2.2019

YM Uudenmaan luonnonsuojelualueiden perustamisasetuksista 15.2.2019

Vantaan tekiniselle lautakunnalle Muistutus Myyrmäen ja Aviapoliksen metsäsuunnitelmaluonnoksista 5.2.2019

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle Vanhankaupunginkosken purkamisen vaihtoehdoista 5.2.2019

ELY Lausunto pohjavesialueiden tarkennetusta luonnoksesta kunnissa Raasepori, Hanko, Siuntio ja Inkoo 31.1.2019

ELY Lausunto Vantaan Remeo Oy:n kierrätyskeskuksen yva-selostuksesta 31.1.2019

MMM Lausunto meritaimenjokien elvytyssuunnitelmista 28.1.2019

ELY Lausunto Vantaan Kiilan kiertotalouskeskuksen yva-selostuksesta 24.1.2019

KHO Valitus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta 21.1.2019

HSL Lausunto MAL-sopimuksesta 18.1.2019

HHAO Valitus poikkeamispäätöksestä Mäntsälässä 17.1.2019

Helsingin hallinto-oikeus Muutoksenhaku Östersundomin yhteisestä yleiskaavasta 16.1.2019

ELY Lausunto Tattarinsuon lämpökeskuksen yva-selostuksesta 14.1.2019

ELY Lausunto NCC:n Pornaisten maankaatopaikan yva-selostuksesta 10.1.2019

2018

Esitys Uudenmaan ELY-keskukselle ”tunnin radan” yvasta 20.12.2018

Kiitos Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäiselle kesähakkuukysymyksestä 20.12.2018

Kiitos YM:n Heikki Korpelaiselle Natura 2000-täydennystyöstä 20.12.2018

Lausunto ELY-keskukselle Vantaan polttolaitoksen laajennuksen yva-ohjelmasta 14.12.2018

Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeudelle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin osasta 14.12.2018

Ekoenergian virtavesikriteerin 2. kommenttikierros (Tapani Veistola täytti verkkokyselylomakkeen 15.12.2018)

Perception survey of participants in European Commission’s public consultations (Tapani Veistola täytti verkkokyselylomakkeen 5.12.2018)

Lausunto ELY-keskukselle Loviisan Malmgårdin kiviainestenottoalueen YVA-arviointiohjelmasta 4.12.2018

Helsingin kaupunginhallitukselle Lausunto Uusimaa 2050 -kaavan luonnoksesta 1.12.2018

Uudenmaan liitolle lausunto Uusimaa-kaavan 2050 luonnoksesta 30.11.2018

Lausunto ELY-keskukselle Gles Oy:n Mäntsälä Aero -lentokentän yva-ohjelmasta 26.11.2018

Metsähallitukselle Tammisaaren Naturumin jatko on varmistettava 20.11.2018

YM Esitys maakuntakaavojen lisäämisestä maa-aineslaissa huomioon otettaviin kaavoihin 19.11.2018

VN Lausunto kokoontumislain muutoksesta 15.11.2018

Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeudelle Espoon Tiistinlaakson liito-oravia koskevassa kaava-asiassa 15.11.2018

Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeudelle Espoon Ruukinrannan lahokaviosammalten poikkeuslupaa koskevassa asiassa 15.11.2018

Lausunto valtioneuvostolle HE-luonnos kokoontumislain 7§:n muuttamiseksi 15.11.2018

Lausunto valtioneuvostolle hallituksen esityksestä kansalaisaloitelain muuttamisesta 12.11.2018

Lausunto MMM:lle hallituksen esityksestä vieraslajilain ja metsästyslain muuttamisesta 8.11.2018

Helsingille Mellunkylän ja Vartiokylän aluesuunnitelman hyväksymisestä 29.10.2018

 

Piirin vanhemmat kannanotot löytyvät vanhoilta sivuilta:

https://old.sll.fi/uusimaa/kannanotot

 

Kannanotot

Tekeillä olevat lausunnot

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirissä valmistelussa olevat lausunnot ym. kannanotot sekä ennuste tulevista lausuntoajoista. KHO Uusimaa…

Lue lisää

Piirin valitukset

Yhdistysten valitukset

Piirin tiedossa olevat paikallisyhdistystemme muutoksenhaut

Lue lisää

Tiedotteet

Uudenmaan piiristä lähetetyt tiedotteet 2019 - Verkkouutisia löydät piirin etusivulla: https://www.sll.fi/uusimaa/

Lue lisää