Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Tällä sivulla ovat ennen vuotta 2021 tehdyt lausunnot.

Katso uusimmat sivulta uusimaa/ajankohtaista/kannanotot

2021

FRESHABIT LIFE IP Kannanotto Karjaanjokea koskevien kalateiden jatkosuunnitteluun 5.2.2021

YM Piirin kommentit Helmi-elinympäristöohjelman luonnoksesta (pdf) 2.2.2021

UUDELY Lausunto Louhintahiekka oy:n Nurmijärven Nukarin kiviaineshankkeen YVA-selostuksesta 1.2.2021

Vantaan kaupunginvaltuusto Vantaan yleiskaavan 2020 mahdollistamaa metsämaan rakentamista vähennettävä 21.1.2021

Uudenmaan liitto Itä- ja Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmat 18.1.2021

Vaasan HAO Valitus Mäntsälän lentopaikkaa, kallion louhintaa, betonijätteen murskausta ja hyödyntämistä ym. koskevasta ympäristöluvasta 15.1.2021

HHAO Valitus Siuntion Pikkalanrinteen asemakaavamuutoksesta 15.1.2021 

HHAO Vastaselitys Kirkkonummen liito-oravapoikkeuslupaa koskevassa asiassa Kirkkonummen kunnan selitykseen 12.1.2021 

HHAO Muutoksenhaku Vantaan Kivistöntähden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymisestä. 8.1.2021

UUDELY Lausunto Helsinki–Turku nopean junayhteyden YVA-selostuksesta 4.1.2021

2020

UUDELY Lausunto Hangon Advenin biokaasulaitosta koskevasta YVA-selostuksesta 7.12.2020

UUDELY Lausunto Porvoon NEXBTL-laitoksen YVA-selostuksesta 27.11.2020

Päijät-Hämeen liitto Lausunto Päijät-Hämeen jätemaakuntakaavasta 13.11.2020

Helsinki Vanhankaupunginkosken kalatien kunnostamisesta 10.11.2020

Mäntsälän kunta Lausunto Mäntsälän yleiskaava 2050 kehityskuvasta 5.11.2020

UUDELY Lausunto Massaholmin kiviainestenotto- ja maankaatopaikkahankkeen täydennetystä yva-selostuksesta 4.11.2020

Helsingin kaupunki Lausunto Vuosaaren aluesuunnitelman luonnoksesta 2.11.2020

Helsingin kaupunki Lausunto Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelman luonnoksesta 30.10.2020

Helsingin kaupunki Lausunto Herttoniemen aluesuunnitelman luonnosversiosta 27.10.2020

TEM Lausunto Loviisan ydinvoimalan jatkon yva-ohjelmasta 25.10.2020

PEFC PEFC-standardityön toisesta vaiheesta 22.10.2020

Espoon kaupunki Lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien kaavasta yhdessä Espoon yhdistyksen kanssa 20.10.2020

HHAO Täydennys Uusimaa 2050 -kaavan valitukseen 15.10.2020

UUDELY Kommentteja merenhoidon toimenpideohjelmaan 14.10.2020

Siuntio Lausunto Siuntion teemat-yleiskaavasta 28.9.2020

Lohjan kaupunki Lausunto Lohjan osayleiskaavamuutoksista Y5, Y7 ja Y8, joilla kytkös Espoo-Salo -oikoratahankkeeseen 15.9.2020

Kirkkonummen kunta, yhdessä Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen kanssa Lausunto Pohjois-Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan valmisteluaineistosta 4.9.2020

Lausunto Hiilineutraali Uusimaa 2035 -ilmastotiekartan painopisteistä ja toimintalinjauksista 4.9.2020

Ympäristöministeriö Kommentti kaavan käsitemallin luonnoksesta 31.8.2020
 
 
Suomen metsäkeskus Lausunto Uudenmaan metsäohjelmasta 2020 28.8.2020
 
 
AVI Lausunto Mäntsälän lentokenttähankkeen ym. täydennetystä lupahakemuksesta 14.8.2020
 
4.8.2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uudenmaan ELY-keskus Lausunto maantien 152 välillä Hämeenlinnanväylä – Tuusulanväylä yva-selostuksesta 18.6.2020

Varsinais-Suomen ELY Lausunto merialuesuunnitelmasta 17.6.2020

Metsähallitus Kiitos hyvästä luontoretkeilyn viestinnästä koronakeväänä 11.6.2020

UUDELY Lausunto Hangon biokaasulaitoksen YVA-ohjelmasta 10.6.2020

Helsingin kaupunki Lausunto Vuosaaren aluesuunnitelman ja sen aluekorttien luonnoksista 7.6.2020

YM Lausunto jätelain muuttamisesta 2.6.2020

YM Vastaus ”muiden kuin suojelualueiden” (OECM) kyselyyn 31.5.2020

Metsäkeskus Arviointi alueellisen metsäohjelman vaikutuksista 29.5.2020

UUDELY Lausunto Porvoon Kilpilahden NEXBTL-laitoksen rakentamista koskevan hankkeen yva-ohjelmasta 26.5.2020

YM Aloite Porkkalan kansallispuistosta 21.5.2020

UUDELY Lausunto Vantaan Massaholmin kiviainestenotto- ja maakaatopaikkahankkeen yva-selostuksesta 20.5.2020

YM Koronaelvytyksellä kannattaa tukea ulkoilumetsien suojelua (kevätkokouksen julkilausuma) 19.5.2020

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle Kansallinen kaupunkipuisto tukisi koronan korostamia lähivirkistysalueita 18.5.2020

ELY Uudenmaan maaseutuluotain -kysely 17.5.2020

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Pirkkolan monitoimihallin luontoarvot ovat aiemmin luultua suuremmat 17.5.2020

Helsingin kaupungille Pirkkolan monitoimihallin hankealueelta on löytynyt erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen esiintymä 17.5.2020

Espoon kaupunginhallitus Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan haasteista 15.5.2020

HHaO Vastaselitys Vantaan Lehmustontietä koskevaan valitukseen 14.5.2020.

TEM Kaivoslain avoin kuuleminen 14.5.2020 + kuulemistilaisuus 27.5.2020

HHaO Täydennys uusilla lahokaviosammalesiintymiä koskevilla tiedoilla annettu 8.5.2020.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle Helsingin kansallisesta kaupunkipuistosta 30.4.2020

Uudenmaan ELY-keskukselle Lausunto St1 Oy:n polttonesteterminaalia ja laituria Inkoon Joddbölessä koskevan hankkeen yva-ohjelmasta 30.4.2020

Uudenmaan ELY-keskukselle Täydennys Kirkkonummen Veikkolanpuron luontotietoihin 30.4.2020

Helsingin hallinto-oikeudelle Täydennys Kirkkonummen Veikkolanpuron luontotietoihin 30.4.2020

EU LIFE-rahaston tulevaisuudesta 27.4.2020

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnalle Lapinlahti: 3 näkökulmaa. 26.4.2020

Uudenmaan ELY-keskukselle Porvoo-Askola -sähkölinjan yvan tarpeesta 24.4.2020

Helsingin hallinto-oikeudelle Valitus Kirkkonummen Veikkolanpuron hakkuista 24.4.2020

Järvenpäälle Lausunto Järvenpään yleiskaava 2040 kaavaehdotuksesta 22.4.2020

Vihdin kunnalle Maastoraportti Pääkslahden metsän maastokäynnistä (yli 50 MT, saa Tapani Veistolalta) 22.4.2020

EU:n komissio Kestävä rahoitus – vihreitä investointeja koskeva EU:n luokittelujärjestelmä 20.4.2020

Vantaan tekninen lautakunta Vantaan ajankohtaisten metsäsuunnitelmien ongelmista 20.4.2020

Uudenmaan ELY-keskus Kiireellinen vireillepano hakkuiden keskeyttämiseksi Kirkkonummella asemakaava-alueella Veikkolanpuro 2 20.4.2020

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta Lapinlahden kulttuuri- ja luontoarvot on turvattava 19.4.2020

Vaasan HAO Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä ESAVI/19508/2019, jossa on myönnetty ympäristölupa Vantaan jätevoimalan toiminnan olennaiselle muuttamiselle 14.4.2020

Tuusulan Mansikkamäen hakkuita tulee harkita uudelleen 9.4.2020

Suomen riistakeskus Uhanalaiselle harmaalokille ei tule enää antaa tappolupia kuin poikkeustapauksissa 7.4.2020

Sipoo Lausunto Norrkullalandetin ranta-asemakaavan luonnoksesta 6.4.2020

KHO Vastaselitys Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaa koskevaan valitukseen koskien Östersundomin aluetta 2.4.2020

Helsinki Mellunkylä-Vartiokylän luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma (Helsyn kanssa) 15.3.2020

Espoo Lausunto Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnoksesta (Espyyn kanssa) 15.3.2020

Uudenmaan ELY-keskus Lausunto Loviisan Malmgårdin kiviainestenottoalueen täydennetystä YVA-arviointiselostuksesta 6.3.2020

Hämeen ELY-keskus Lausunto Päijät-Hämeen kierrätyspuiston yva-selostuksesta 28.2.2020

Päijät-Hämeen liitto Lausunto Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavasta 28.2.2020

ESAVI Lausunto Aero Invest Oy:n lentopaikkaa ja helikopterikenttää koskevasta ympäristölupahakemuksesta Mäntsässä 27.2.2020

KHO Vastaselitys Östersundomin yleiskaavaa koskevaan valitukseen 26.2.2020, täydennetyllä vastaselityksellä 2.3.2020

Helsingin kaupunginhallitukselle Esitetty Vanhankaupunginpadon vaihtoehtojen selvitys kannattaa tehdä 22.2.2020

Vantaan yleiskaavatoimikunnalle Vantaan yleiskaavan luontoarvojen turvaamisesta 21.2.2020

YM Kommenttipuheenvuoro Uusi opas luontoselvitysten laadintaan ja luontovaikutusten arviointiin -hankkeen aloitusseminaarissa 13.2.2020

Uudenmaan liitolle Kommentti älykkään erikoistumisen strategiaan 31.1.2020

HHAO Valitus Vantaan Puu-Kivistön asemakaavasta (yhdessä Vantaan yhdistyksen kanssa) 29.1.2020

HHAO Valitus Vantaan Lehmustontien asemakaavasta (yhdessä Vantaan yhdistyksen kanssa) 29.1.2020

Helsinki KYMP-lautakunta Kiitos Vanhankaupunginpadon lausunnostanne 29.1.2020

Helsinki KYMP-lautakunta Vanhankaupunginpadon vaihtoehtoselvitys lopettaisi pitkän soutamisen ja huopaamisen asiassa 27.1.2020

Helsinki KYMP-lautakunta Metsäsuunnittelun ongelmista muiden luontojärjestöjen kanssa 22.1.

HHAO Kirkkonummen rakennusjärjestyksen vastaselitys 22.1.2020

UUDELY Lausunto Helsinki–Turku nopean junayhteyden yva-ohjelmasta 20.1.2020

VHAO Valitus Remeo Oy:n Vantaan Långmossabergetin jätteenkäsittelylaitoksen ympäristöluvasta 20.1.2020

Helsigin kaupunkiympäristölautakunnalle Vanhankaupunginkosken vaihtoehtoselvitykseen on viime vuoden lausunnossanne hyvä pohja 20.1.2020

Helsinki Luonnonsuojelujärjestöjen yhteinen lausunto Pakilan ja Tuomarinkylän luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnosaineistosta 14.1.2020

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle Vanhankaupunginpato: valtuuston päättämä selvitys on kaikkien edun mukainen 14.1.2020

UML Täydennys lausuntoomme Uusimaa 2050 -kaavasta Luoman ja Mankin varikkojen osalta 13.1.2020

2019

KHO Valitus Östersundomia koskevaa 2. vaihemaakuntakaavaa koskevista päätöksistä 30.12.2019

YM Merimetsostragia ja toimintasuunnitelma 30.12.2019

Uudenmaan ELY-keskukselle Lausunto Maantien 152 yva-ohjelmasta välillä Hämeenlinnanväylä – Tuusulanväylä 23.12.2019

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle Vanhankaupunginpadon vaihtoehdot kannattaa selvittää 16.12.2019

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle Vanhankaupunginpato: valtuuston päättämän selvityksen tekeminen kaikkien edun mukaista 9.12.2019

HHAO Puu-Kivistön lahokaviosammalpoikkeuslupaa koskevan valituksen ja vastaselityksen täydennys 9.12.2019

YM Kommentit alueidenkäytön muutosten pykäläluonnoksista 22.11.2019

Helsinki Kommentit Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelmaan 19.11.2019

YM Lausunto Malmin rakennussuojelupäätöstä koskevista valituksista 8.11.2019

Uudenmaan liitto Muistutus Uusimaa 2050 -kaavan ehdotuksesta 8.11.2019

KHO Vastaselitys Uudenmaan 4. vaihekaavasta 25.10.2019

ELY Lausunto Nurmijärven Nukarin kiviaineshankkeen yva-ohjelmasta 22.10.2019

Helsinki Luontojärjestöjen kommentteja Herttoniemen aluesuunnitelmaan 9.10.2019

ELY Lausunto Circulationin yva-selostuksesta 4.10.2019

ELY Lausunto Vantaan Petikonhuipun täyttömäen laajennuksen ym. yva-ohjelmasta 1.10.2019

Helsingin hallinto-oikeudelle Vastaselitys liityen Vantaan Puu-Kivistön asemakaava-alueelle myönnettyyn lahokaviosammalen siirtämisen poikkeuslupaan 19.9.2019

Sipoon kunnalle Lausunto Talman keskustan eteläosan asemakaavaluonnoksesta 30.8.2019

Uudenmaan virkistysalueyhdistykselle Kopparnäs-Störsvikin kehittämissuunnitelman luonnoksesta 15.8.2019

HHAO Vastaselitys Kirkkonummen Majvikin liito-oravapoikkeuksesta (KYYn kanssa) 15.7.2019

ELY Loviisan Malmgårdin kiviaineshankkeen yva-selostus 15.7. ja täydennys 17.7.2019

ELY Mäntsälän lentokentän yva-selostus 15.7.2019

ELY Lausunto Vantaan jättenpolttolaitoksen yva-selostuksesta 5.7.2019

Loviisa Lausunto Tetomin tuulivoimaosayleiskaavan II luonnoksesta 27.6.2019

ELY Lausunto Vekkox Oy:n Massholmin kiviainesalueen ja maankaatopaikan yva-ohjelmasta 25.6.

YM Lausunto maa-ainesten ottamisen oppaan luonnoksesta 20.6.2019

AVI Lausunto Inkoon Stormossenin turpeenotosta 19.6.2019

Mäntsälä Vastaselitys lomarakennuksen muuttamisesta asuintaloksi Mäntsälässä 14.6.2019

Helsinki Kansallisen kaupunkipuiston valmistelusta 13.6.2019

Nurmijärvi Lausunto Nurmijärven kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksesta 7.6.2019

ELY-keskus Lausunto Tallinna-tunnelin yva-ohjelmasta 24.5.2019

Uudenmaan liitto Lausunto Uusimaa-kaavan 2050 ehdotuksesta 24.5.2019

Helsingin hallinto-oikeudelle Valitus Kirkkonummen rakennusjärjestyksestä 20.5.2019

Helsingin kaupunginvaltuustolle Vanhankaupunginkosken selvitykset kannattaa tehdä kaupunkiympäristölautakunnan mukaisesti 19.5.2019

Tuusula Lausunto Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotuksesta 17.5.2019

Helsingin hallinto-oikeudelle Valitus lahokaviosammelen poikkeusluvasta Vantaalla 16.5.2019

Kirkkonummen kunnalle lausunto luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelmasta yhdessä Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen kanssa 14.5.2019

Helsingin hallinto-oikeudelle Vastaselitys Östersundomin yleiskaavasta 9.5.2019

Helsingin hallinto-oikeudelle Valitus liito-oravan poikkeuslupapäätöksestä Kirkkonummella yhdessä Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen kanssa 6.5.2019

Helsingin kaupunginhallitukselle Vanhankaupunginkosken selvityksistä 6.5.2019

Helsingin kaupunginhallitukselle Vanhankaupunginkosken selvitykset tehtävä kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti 28.4.2019

Tuusula Lausunto Hevoskylän osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta 26.4.2019

Vantaa Lausunto yleiskaava 2020 luonnoksesta (yhdessä Vantaan yhdistyksen kanssa) 26.4.2019

KHO Vastine Kruunusiltojen vesilupa-asiassa 18.4.2019

SLL Kommentit Luonnonsuojeluliiton kolmivuotisstrategiaan 17.4.2019 (liiton sisäinen valmistelupaperi)

SLL Kommentit Luonnonsuojeluliiton ilmasto- ja energiastrategiaan 16.4.2019

EU:n kysely ympäristöoikeuden toimeenpanon toimivuudesta 10.4.2019

ELY-keskuksen kysely Uudenmaan maaseudun kehittämisen painopisteet 10.4.2019

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kärjet hallitusohjelmaan 30.3.2019

EEB:n kysely kansalaisten osallistumisesta 29.3.2019 (Tapani Veistola täytti lomakkeen)

Komission kysely vesipuitedirektiivin toimivuudesta 28.3.2019

Helsingin hallinto-oikeudelle Vastaselitys Länsi-Uudenmaan susiasiassa 20.3.2019

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Selitys Sipoon rakennusjärjestystä koskevassa asiassa 15.3.2019

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle Vanhankaupunginkoski: Länsipatokin joudutaan kunnostamaan joten vaihtoehdot kannattaisi selvittää kunnolla 8.3.2019

MMM Tarkemmat säännökset vieraslajilintujen ja -nisäkkäiden pyyntivälineistä ja menetelmistä 6.3.2019

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle Vanhankaupunginkoski: itähaaran kalatien kehittäminen on oikein muttei ratkaise koko ongelmaa 3.3.2019

Espoolle Oittaan datakeskusvaraus on hylättävä (Espyyn kanssa) 1.3.2019

Helsingille Kannanotto Haltialanmetsän suojelualueesta (Helsyn kanssa) 28.2.2019

Hämeen ELY-keskus Lausunto Lahden kierrätyspuiston yva-ohjelmasta 28.2.2019

YM Melua koskeva asetusmuutos 25.2.2019

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle Vanhankaupunginkoski: selvityksiä tulee täydentää koska padolla ei ole vesilupaakaan 24.2.2019

Hämeen liitolle Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 ehdotuksesta 15.2.2019

YM Uudenmaan luonnonsuojelualueiden perustamisasetuksista 15.2.2019

Vantaan tekiniselle lautakunnalle Muistutus Myyrmäen ja Aviapoliksen metsäsuunnitelmaluonnoksista 5.2.2019

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle Vanhankaupunginkosken purkamisen vaihtoehdoista 5.2.2019

ELY Lausunto pohjavesialueiden tarkennetusta luonnoksesta kunnissa Raasepori, Hanko, Siuntio ja Inkoo 31.1.2019

ELY Lausunto Vantaan Remeo Oy:n kierrätyskeskuksen yva-selostuksesta 31.1.2019

MMM Lausunto meritaimenjokien elvytyssuunnitelmista 28.1.2019

ELY Lausunto Vantaan Kiilan kiertotalouskeskuksen yva-selostuksesta 24.1.2019

KHO Valitus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta 21.1.2019

HSL Lausunto MAL-sopimuksesta 18.1.2019

HHAO Valitus poikkeamispäätöksestä Mäntsälässä 17.1.2019

Helsingin hallinto-oikeus Muutoksenhaku Östersundomin yhteisestä yleiskaavasta 16.1.2019

ELY Lausunto Tattarinsuon lämpökeskuksen yva-selostuksesta 14.1.2019

ELY Lausunto NCC:n Pornaisten maankaatopaikan yva-selostuksesta 10.1.2019

2018

Esitys Uudenmaan ELY-keskukselle ”tunnin radan” yvasta 20.12.2018

Kiitos Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäiselle kesähakkuukysymyksestä 20.12.2018

Kiitos YM:n Heikki Korpelaiselle Natura 2000-täydennystyöstä 20.12.2018

Lausunto ELY-keskukselle Vantaan polttolaitoksen laajennuksen yva-ohjelmasta 14.12.2018

Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeudelle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin osasta 14.12.2018

Ekoenergian virtavesikriteerin 2. kommenttikierros (Tapani Veistola täytti verkkokyselylomakkeen 15.12.2018)

Perception survey of participants in European Commission’s public consultations (Tapani Veistola täytti verkkokyselylomakkeen 5.12.2018)

Lausunto ELY-keskukselle Loviisan Malmgårdin kiviainestenottoalueen YVA-arviointiohjelmasta 4.12.2018

Helsingin kaupunginhallitukselle Lausunto Uusimaa 2050 -kaavan luonnoksesta 1.12.2018

Uudenmaan liitolle lausunto Uusimaa-kaavan 2050 luonnoksesta 30.11.2018

Lausunto ELY-keskukselle Gles Oy:n Mäntsälä Aero -lentokentän yva-ohjelmasta 26.11.2018

Metsähallitukselle Tammisaaren Naturumin jatko on varmistettava 20.11.2018

YM Esitys maakuntakaavojen lisäämisestä maa-aineslaissa huomioon otettaviin kaavoihin 19.11.2018

VN Lausunto kokoontumislain muutoksesta 15.11.2018

Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeudelle Espoon Tiistinlaakson liito-oravia koskevassa kaava-asiassa 15.11.2018

Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeudelle Espoon Ruukinrannan lahokaviosammalten poikkeuslupaa koskevassa asiassa 15.11.2018

Lausunto valtioneuvostolle HE-luonnos kokoontumislain 7§:n muuttamiseksi 15.11.2018

Lausunto valtioneuvostolle hallituksen esityksestä kansalaisaloitelain muuttamisesta 12.11.2018

Lausunto MMM:lle hallituksen esityksestä vieraslajilain ja metsästyslain muuttamisesta 8.11.2018

Helsingille Mellunkylän ja Vartiokylän aluesuunnitelman hyväksymisestä 29.10.2018

Piirin vanhemmat kannanotot löytyvät vanhoilta sivuilta:

https://old.sll.fi/uusimaa/kannanotot

Kannanotot

Tekeillä olevat lausunnot

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirissä valmistelussa olevat lausunnot ym. kannanotot sekä ennuste tulevista lausuntoajoista. 13.6.2024…

Lue lisää

Piirin valitukset

Muutoksenhaut tuomioistuimissa

Lue lisää