Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Uudenmaan piirin kärjet hal­li­tus­oh­jel­maan

Eduskunta päättää Suomen ympäristöäkin koskevat lait. TVe/SLL

Ilmastonmuutos, suojelualueiden lisääminen (kuten Porkkalan kansalllispuisto sekä Helsingin ja Espoon kansalliset kaupunkipuistot), valtion ympäristöhallinnon kokoaminen yhteen keskusvirastoon ja ympäristölle haitallisten tukien siirtäminen ympäristöasioihin. Tässä ovat Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kärkiesitykset seuraavaan hallitusohjelmaan.

 

30.3.2019

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kärjet hallitusohjelmaan

Ilmastonmuutos on otettava hallitusohjelman avainkysymykseksi. Ilmastonmuutos lisää myös Itämeren ja muiden vesien rehevöitymistä sekä luonnon köyhtymistä. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi on tärkeää edistää siihen sopeutumista muun muassa riittävällä viherverkostolla. Siinä tulee olla nykyistä enemmän suojelualueita ja niitä yhdistäviä ekologisia käytäviä. METSOn laajentamiseen ja soidensuojeluohjelman toteutukseen, ennallistamiseen ja luonnonhoitoon tarvitaan noin 300 miljoona euroa lisää vuodessa. Hiilivarastojen vahvistamiseksi on kiellettävä turpeenkaivuu ja vähennettävä hakkuita.

Uudellamaalla on rikas luonto ja eniten ihmisiä. Täällä on erityinen tarve luonnon suojelua ja kasvavan väestön virkistyskäyttöä yhdistäville alueille. Tällaisia olisivat muun muassa Porkkalan kansallispuisto sekä Helsingin ja Espoon kansalliset kaupunkipuistoistot.

Ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ympäristöhallintoa tulee kehittää. ELY-keskusten, aluehallintovirastojen ja muut valtion ympäristövirkamiehet kannattaa keskittää yhteen ympäristöministeriön alaiseen valtakunnalliseen keskusvirastoon. Ympäristöhallinnolle tulee antaa riittävä henkilöstö ja voimavarat. Lisärahoitusta saadaan siirtämällä rahaa ympäristölle haitallisista yritystuista ympäristölle ja lisäämällä haittaveroja.

Hyväksytty piirin kevätkokouksessa Helsingissä 30.3.2019

 

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

[SLL:n Uudenmaan piirin tiedote 30.3.2019]