Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Päijät-Hämeen jät­teen­kä­sit­te­ly­alu­een vai­he­maa­kun­ta­kaa­vas­ta

Orimattila kuuluu SLL:n Uudenmaan piiriin.

Uudenmaan piiri on tyytyväinen, että kaikki Orimattilan kohteet on poistettu Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavasta. Olemassa olevaa Lahden Kujalan kaatopaikan aluetta kannattaisi kuitenkin pohtia vielä nyt valitun Hollolan sijasta.

21.8.2020

Päijät-Hämeen maakuntahallitukselle

Viitaten lausuntopyyntöönne 24.6.2020

Lausunto Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavasta

Suomen luonnonsuojeluliiton järjestelmässä Orimattila kuuluu Uudenmaan piiriin. Piiri toteaa asiasta seuraavaa.

Edellisessä lausunnossamme kiinnitimme huomiota siihen, että VE1, VE2 ja VE3 sijaitsivat luonnon ydinalueilla. Ne olivat ongelmallisia viherrakenteen, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden kannalta. Myös Hämeen ELY-keskus lausui VE1:n ja VE2:n ongelmista (viheryhteydet ja Tekemäjärvi).

Olemme tyytyväisiä siihen, että Orimattilan vaihtoehdot on nyt hyvin perustein poistettu kaavasta. Toisaalta mielestämme myöskään nyt valittu Hollolan VE1 ei ole hyvä sijoituspaikka, vaikka sitä on pienennettykin.

Mielestämme olisi yhä parasta palata harkitsemaan uudelleen jo olemassa olevaa Lahden Kujalan jätealueen kehittämistä luonnonalueiden käyttöönoton sijasta. Olisi toiminnallisesti, liikenteellisesti ja muutenkin logistisesti järkevää rakentaa kierrätystoiminta nykyisen kaatopaikan yhteyteen. Tätä ei koskaan ole selvitetty kunnolla. Siksi on kuitenkin hyvä, että vastineessa todettiin: “Kujalan roolia ja kehittämismahdollisuuksia täsmennetään jatkosuunnittelussa.”

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin mielestä jätteenkäsittelyalueen lisäksi tarvitaan jätteen synnyn ehkäisyn ja sen resurssien tuntuvaa lisäämistä.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija