Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lohjalla hoidetaan perinnemaisemia ja niiden kukkaloistoa

Lohjan niitty- ja ketokohteissa oli paljon raivaustyötä. Kohde ennen raivausta kesällä 2022. Kuva: Karl Segersvärd.

Lohjalla Länsi-Uudenmaan luontohelmet keskittyy perinnemaisemien hoitamiseen

Niityt ja kedot ovat erittäin uhanalaisia luontotyyppejä laidunnuksen vähennyttyä maataloudessa jyrkästi jo vuosikymmenten ajan. Avoimien elinympäristöjen harvinaistuessa monien kasvilajien ja pölyttäjien elinympäristöt vähenevät ja luonnon monimuotoisuus kärsii. Juuri näiden kielteisten kehityskulkujen kääntämiseksi hankkeella on Länsi-Uudellamaalla lähes 20 niitty- ja ketokohdetta.

Lohjalla on näistä kohteista neljä, joista kaksi kaupungin mailla ja kaksi yksityisomistuksessa. Kaupungin kohteita hoidetaan yhteistyössä kaupungin kanssa ja kaikkia kohteita Uudenmaan ELY-keskuksen ohjeiden mukaan. Kaupungin omistama kohde Kokkilan keto on valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi ja Salmenpellon niitty paikallisesti arvokas. Luonnonhoitotoimien avulla Salmenpellon niitystä tulee monimuotoisempi elinympäristö kasveille ja hyönteisille. Avoimia ympäristöjä hoidetaan hankkeessa niittämällä, haravoimalla sekä vesakkoa poistamalla. Tällä tavoin niitty- ja ketokasvit saavat tilaa kukoistaa, ja niistä riippuvaiset hyönteislajit löytävät kodin.

Maastokaudella 2022 tehtyyn luonnonhoitotyöhön Lohjalla pääset tutustumaan seuraavasta linkistä: Kokkilan keto ja Salmenpellon niitty 2022.

Länsi-Uudenmaan luontohelmet 2024

Ketosirkka - luonnon monimuotoisuushankkeessa katselmoitiin mahdollisia uusia luonnonhoitokohteita. Kuvassa tutkaillaan Hiittisten niittyä Lohjalla. Kuva: Kaisa Kauranen.

Hankeuutiset

Ketosirkka - luonnon monimuotoisuushanke on päättymässä

Lue lisää

Talkoot ja tapahtumat

Hanke järjestää kaikille avoimia tapahtumia Hangossa, Lohjalla ja Raaseporissa

Lue lisää
Elokuinen hellepäivä Hangossa Bellevuen rannalla 2022.

Hoitokohteet Hangossa

Hankkeessa on mukana useita ainutlaatuisia kohteita Hangosta

Lue lisää
Flyetin tervaleppäkorpi Tammisaaressa edustaa suojeltavaa luontotyyppiä Kuva: Kaisa Kauranen

Hoitokohteet Raaseporissa

Flyetin tervaleppäkorpi edustaa suojeltavaa luontotyyppiä

Lue lisää
Ketosirkka - luonnon monimuotoisuushankkeen luonnonhoitaja on varustautunut niittoon kahdella viikatteella. Kuva: Mika Tolvanen.

Hoitokohteet UUVI

Uudenmaan virkistysalueyhdistys on Piirin neljäs yhteistyökumppani hankkeessa

Lue lisää

Helmi-yhteystiedot

Facebook-sivu: Länsi-Uudenmaan luontohelmet

Lue lisää