Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois
kuva: Mari Tikkunen

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on kumppani maamme suurimmassa suden ja ihmisen rinnakkaiseloa edistävässä hankkeessa.

SusiLIFE välittää tietoa sudesta ja sen käyttäytymisestä, edistää paikallistason vuorovaikutusta ja tuo työkaluja susien aiheuttamien haittojen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Koko valtakunnallinen hanke kestää kuusi vuotta 1.10.2019 – 30.9.2025. Hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus (koordinaattori), Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen poliisilaitos ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri. 

Piiri järjesti mediatilaisuuden, kaksi yleisötilaisuutta ja 10 kouluvierailua vuosina 2022-2023 Länsi-Uudellamaalla. Lisäksi olemme mukana hankkeen toiminnan ja organisaatioiden välisen yhteistyön suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Hankkeen verkkosivut ja aloitustiedote.

Tutustu Suurpetojen jäljillä-koulumateriaaleihin

Susi on määritelty Suomessa erittäin uhanalaiseksi (EN), eikä sen kanta ole Euroopan unionin luontodirektiivin edellyttämällä suotuisalla suojelutasolla. Elinvoimaisen susikannan saavuttaminen ja ylläpitäminen on haastavaa, jos suomalaiset eivät koe voivansa elää rinnakkain suden kanssa. Ihmisten ja suden rinnakkaiselon edistämistä voi tukea SusiLIFE-hankkeen kautta. Piiri kerää hankkeeseen omarahoitusta. Rahankeräystilimme on FI19 5542 2320 2737 58, OKOYFIHH
Lupa nro RA/2020/892. Maksuun viite 32191

Hankkeesta Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirissä vastaa:

Erityisasiantuntija Lauri Kajander
+358 45 114 0088
lauri.kajander(a)sll.fi

Virallinen nimi: Toward better human coexistence with wolves, LIFE18 NAT/FI/000394
Lyhennelmät eri kielillä: SusiLIFE, VargLIFE ja LIFE BOREALWOLF

SusiLIFE-hankkeeseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-rahastosta.

Toiminta

Tule mukaan tekemään käytännön työtä luonnon puolesta!

Lue lisää

Perinnemaisemaryhmä UUPE

     'UUPE' hoitaa perinnemaisemia Uudenmaan alueella

Lue lisää

Toimintaryhmä Kohtuusklubi

Itämeriryhmä

Itämeriryhmä suojelee vesiämme esiteltii

Lue lisää