Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Aero Invest Oy:n lentopaikkaa ym. koskevan ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­sen täydennyksistä Mäntsälässä

Mantsala
Vähäinen muutos? Lentokenttä punaisella, maakuntakaavan ekoyhteys vihreällä katkoviivalla.

Aluehallintovirastolta hyvä käytäntö: lupahakemuksen täydennyksistä järjestettiin uusi kuuleminen. Piirin mielestä Mäntsälän lentokentän hulevesien hallintaa pitää parantaa, jos hanke ylipäätänsä saa luvan.

14.8.2020

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Viitaten kuulutuskirjeeseenne 15.7.2020 Dnro ESAVI/8075/2017 ja saamaamme lisäaikaan

Lausunto Aero Invest Oy:n lentopaikkaa ym. koskevan ympäristölupahakemuksen täydennyksistä Mäntsälässä

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa täydennyksistä seuraavaa.


Hulevesisuunnitelma (liite 3) on osin epäselvä.

Hulevesien öljynpoistokaivo on ilmeisesti lentokentän laidalla. Käytön aikana se saattaa riittää, kun lentokoneista tippuu öljyä kentälle. Hulevesisuunnitelmassa olisi kuitenkin pitänyt kertoa, miten ohjataan kaikki lentokenttävedet etelän puolelle. Yleensä lentokenttä on keskiviivalta korkeampi ja siitä valuu kummallekin puolelle. Liitteenä olevassa kuvassa näkyy, että joka puolella kenttää on matalampaa maastoa. Viemäröinti keskilinjalta ei estä valumia.

Samaa suunnitelmaa yritetään nyt käyttää myös rakennusaikana. Öljynerotuskaivo ei suojaa koko rakentamisaluetta. Siksi paikassa, jossa hulevedet johdetaan altaasta pois, pitäisi olla öljynerotus. Allas on voitava sulkea, jos vesissä on öljyä tms. Työkoneet tiputtavat usein öljyä ja hydrauliikkanesteitä maahan.

Hulevesiallas pidetään normaalisti tyhjänä. Allasta tyhjennettäisiin putkella, joka ottaa veden altaan pohjasta. Tämä aiheuttaa sen, että pohjaan saostuvat hiukkaset ja hiekka huuhtoutuvat heti pois altaasta. Rakennusajaksi esitetään kahta erillistä laskeutusallasta, mutta normaalin toiminnan ajaksi ei. Asfaltoidun kentän ulkopuolella olisi sora- ja hiekkapinta, ja siitä varmasti huuhtoutuu ainesta huleveden mukana. On mahdollista, että kiinotoaineksissa on tai niihin on sitoutunut haitallisia aineita nämä eivät saa päästä jatkamaan matkaa hulevesialtaan jälkeen. Hulevesialtaalla tulee erottaa sekä pintaan kertyvä öljy että pohjalle kertyvä kiintoaines. Nämä tulee toimittaa asianmukaisiin käsittelyihin.

Yhteenveto: Jos lupa monista hankkeen ongelmista huolimatta myönnetään, myös hulevesien käsittelystä tulee antaa tarkat lupaehdot.

Lisätietoja

– liittohallituksen jäsen Pertti Sundqvist, puhelin 050 4328 281, pertti.sundqvist (a) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija