Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Muutoksenhaut tuomioistuimissa

Luonnonsuojeluliitto on luonnon etujärjestö. Kun muut keinot eivät auta, Uudenmaan piiri on valmis hakemaan päätöksiin muutosta tuomioistuimessa. Tässä ovat piirin vireillä olevat caset.

Helsingin hallinto-oikeus

  • Valitus Östersundomin vaihemaakuntakaavasta 21.7.2018
  • Muutoksenhaku Espoon Ruukinrannan lahokaviosammalesiintymää koskevasta poikkeusluvasta 9.7.2018
  • Muutoksenhaku Inkoon ja Raaeporin alueelle annetusta suden tappoluvasta 5.7.2018
  • Muutoksenhaku Espoon Tiistinlaakson asemakaavaa koskevasta liito-oravan poikkeusluvasta (Espyyn kanssa) 6.6.2018
  • Sipoon rakennusjärjestys 24.1.2018 – vastaselitys annettu huhtikuussa 2018
  • Muutoksenhaku Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta 30.6.2017, vastaselitys 28.9.2017

Korkein hallinto-oikeus

  • Valituslupahakemus ja valitus Espoon Kalajärvenkallioiden asemakaavaa koskevassa asiassa (Espyyn kanssa) 6.6.2018

Poliisi, valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, valtiontalouden tarkastusvirasto, valtakunnansyyttäjänvirasto yms.

Ei ole.

Euroopan komissio tai EU:n tuomioistuin, parlamentin vetoomusvaliokunta, ombudsman, EIT tai muut kansainväliset oikeusasteet

Piirillä ei ole tällä hetkellä kanteluja tai vetoomuksia EU-tasolla.

 

Ratkaistut entiset valitukset 1.5.2013-

+ = voitettu

– = hävitty

Helsingin hallinto-oikeus

– Espoon Kalajärvenkallion asemakaavan valitus (yhdessä Espyyn kanssa) 21.7.2017, valitus hylättiin 7.5.2018.

+ Helsingin Vartiosaaren osayleiskaava 4.12.2016, vastaselitys 15.8.2017 – valitus hyväksyttiin tammikuussa 2018!
+ Helsingin yleiskaava 5.12.2016, vastaselitys 15.8.2017 – valitus hyväksyttiin osin (mm. Vartiosaari, Keskuspuisto, Melkki, kaupunkibulevardien uhkaamat luontokohteet) tammikuussa 2018.

– Helsyn kanssa tehty Kruunusiltojen valitus hylättiin 12.10.2016 emmekä jatkaneet KHO:oon

– Espoon Gumböle golfin juttu hävittiin eikä siitä jatkettu KHOoon.

+ Valitus poikkeusluvasta, joka koskee lintutornin rakentamista luonnonsuojelualueelle Helsingin Torpvikenillä 19.11.2012. HHaO hyväksyi valituksemme eli hylkäsi luvan kaupungin peruttua hakemuksen 30.4.2013.

– Kirkkonummi Porkkala Kalbådan liikkumislupa 20.6.2012. Valituksemme hylättiin äänestyspäätöksellä syksyllä 2013. Siitä ei jatkovalitettu koska lupa-aikakin oli jo päättynyt ajat sitten.

 

Maaseutuelinkeinonjen valituslautakunta

— Hylkäsi kaksi ilvesvalitustamme kesällä 2013, kuten se aina tekee. Päätöksistä ei valitettu eteenpäin, koska ilvekset oli jo ammuttu. (Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta on nyttemmin lakkautettu ja metsästyslain poikkeusluvat menevät hallinto-oikeuteen.)

Vaasan hallinto-oikeus

Vantaa Energia turvetta sivupolttoaineena polttavan kattilan ympäristöluvasta yhdessä Maan Ystävien kanssa 22.9.2017, valitus hylätty syyskuussa 2018.

+ Vaasan hallinto-oikeus rajoitti Helsingin allimatalikkojen Koirasaarenluotojen meriläjitysalueen läjityksiä ja tiukensi lupaehtoja ELY:n ja piirin valituksen perusteella 8.11.2016.

 

Ympäristöministeriö

(+) Muutoksenhaku Uudenmaan 2 vaihemaakuntakaavasta 3.6.2013 johti osittaiseen menestykseen lokakuussa 2014: Helsingin Kivinokka poistettiin rakentamisesta, mutta muuten valitus hylättiin.

Kanta-Hämeen maakuntakaavasta tehty valitus hylättiin, eikä sitä jatkettu eteenpäin.

Korkein hallinto-oikeus

+ Helsingin yleiskaava. KHO poisti Viikin merkintöjä ja piti voimassa HHAO:n voittomme. 8.11.2018

– Nurmijärven Klaukkalan osayleiskaavaata 15.12.2016 tehty valitus hylättiin 28.8.2017 ilman KHOn omia perusteluja.

– Valitus Helsingin hallinto-oikeuden Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavasta 17.10.2013 hylättiin 20.11.2014. KHO ei lausunut asiasta itse mitään uutta, se meni vain HaO:n taakse. Asia koski valtakunnallisesti tärkeän ekoyhteyden suojelua kaavalla.

– KHO Muutoksenhaku Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan vahvistamisesta 1.12.2014 hylättiin kuten nykyään useimmat maakuntavalitukset.

+ Alliluvista tehty valitus 2011 hyväksyttiin 29.11.2013.

– Valitus ympäristöministeriön päätöksestä vahvistaa Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava 14.1.2013. KHO hylkäsi valituksemme 1.4.2014 lausuen: ”Nyt kysymyksessä olevalla vaihemaakuntakaavalla ei ole ratkaistu valituksessa tarkoitetun varapurkuyhteyden toteuttamistapaa eikä sen sijaintia tai suuntaa edes ohjeellisesti.” Asian seuraaminen jatkuu nyt alemmilla kaavatasoilla ja ympäristöluvassa.

Kannanotot

Tehdyt lausunnot

Perception survey of participants in European Commission's public consultations (Tapani Veistola täytti verkkokyselylomakkeen 5.12.2018)

Lue lisää

Tekeillä olevat lausunnot

HHAO Uudenmaan maakuntakaava Östersundomin osalta vastaselitys 14.12.

Lue lisää

Yhdistysten valitukset

Piirin tiedossa olevat paikallisyhdistystemme muutoksenhaut

Lue lisää