Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Loviisan ydinvoimalan jatkon yva-ohjelmasta

Loviisan ydinvoimala on tulvariskialueella. Siksi vesien suhdetta hankkeeseen ja hankkeen suhdetta vesiin tulee syventää. Kuva ympäristöhallinnon vaikuta vesiin -sivulta.

Loviisan ydinvoimalan ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee Uudenmaan piirin mielestä selvittää lisää ilmastonvaikutuksen merkitystä – varsinkin koska voimala sijaitsee tulvariskialueella.

25.10.2020

Lausuntopalveluun täytetty lomake

Suomen luonnonsuojeluliiton järjestelmässä tämän lausunnon antaa toimeksi saaneena sen Uudenmaan piirin erityisasiantuntija.

Yva-ohjelmasta ei löydy arviointia ilmastonmuutoksen vaikutuksista voimalan toimintaan sen suunnitellulla jatkoajalla. Ilmastonmuutos aiheuttaa kuitenkin monenlaisia muutoksia. On todennäköistä, että poikkeavat sääolot lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä. Meren pinnan nousu kiihtyy. Seiche-ilmiö voimistuu. Merivesi lämpenee.

On mahdollista, että tulvat lisääntyvät ja voimistuvat. Tämä on erittäin tärkeä yvassa selvitettävä asia, koska alue on jo nyt tulvariskialuetta.

Meren lämmetessä saattaa tulla uusien lajien massaesiintymisiä, joista valesinisimpukka on yva-ohjelmassa jo mainittukin. Niillä voi olla haitallisia vaikutuksia myös voimalan jäähdytykseen. Samoin sateet voivat voimistua talvisin ja aiheuttaa esimerkiksi sedimenttivalumien lisääntymisiä.

Lisäksi pitäisi arvioida ilmastonmuutoksen ja voimalan vesistövaikutusten yhteisvaikutukset vesistöön ja sen eliöihin. Merialueella vaikutuksia voi tulla kalojen ja muiden luonnonlajien lisäksi myös haitallisten vieraslajien esiintymiseen.

Arvioinnin pohjaksi tulisi ottaa ennakoidut olosuhteet lähellä suunnitellun jatkoajan loppua. Jos suunniteltu jatkoaika on 20 vuotta, olosuhteet tulisi arvioida vähintään 15 vuoden päähän. Voimalan purkamistoimien kohdalla aikajana ulottuu ainakin 50 vuoteen. Ohjelmassa tulisi siis arvioida, miten olosuhteet kaikkineen muuttuvat 20-50 vuoden aikana. Vaikutukset ja erityisesti riskit pitää arvioida niiden mukaan ja varovaisuusperiaatetta käyttäen.

Lisätietoja

– lausunnon päävalmistelija: Pertti Sundqvist, puhelin 050 4328 281, pertti.sundqvist (a) sll.fi

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri