Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Van­han­kau­pun­gin­kos­ken vaih­toeh­to­sel­vi­tyk­seen on viime vuoden lausunnossanne hyvä pohja

Vanhankaupunginkosken länsipato estää kalan kulun. TVe/SLL

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri muistutti Helsingin kaupunkiympäristölautakuntaa sen viime vuoden hyvästä lausunnosta Vanhankaupunginkosken vaihtoehtoselvitykseen. Siitä tuli myös valtuuston päätös, jota lautakunnan kannattaa nyt puolustaa.

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet 

Lautakunta otti kantaa 12.3.2019 Vanhankaupunginkosken Länsipadon vaihtoehtoselvitysten puolesta. Lausunnon ydin oli:

”Lautakunta katsoo, että on edelleen tarpeen tehdä jatkoselvityksiä sen suhteen mitä myönteisiä ja kielteisiä luontovaikutuksia padon osittaisesta avaamisesta voisi kokonaisuuden kannalta seurata. Lisäksi on päivitettävä padon vesilupaan ja muihin juridisiin ennakkoehtoihin liittyvät tekijät. Näiden lisäselvitysten tekemisellä ei silti ole vaikutusta jo tehtyihin päätöksiin kalojen muiden kulkureittien kunnostamisesta.”

Selvityksen tekeminen tuli myös valtuuston päätökseksi toukokuussa. 

Toivomme, että lautakunta voisi todeta tämän saman myös nyt käsittelyssä olevassa lausunnossaan.

Yhteistyöterveisin

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
erityisasiantuntija