Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Uudenmaan piiri

Yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon.

Tutustu toimintaamme Paikallisyhdistykset

Kuva: Tarja Suksi

Vesiensuojelun teemavuodet 2020-2021

Meille jokaiselle vesi on elämän ehto. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirissä käynnistyi vesiensuojelun teemavuodet kuten koko järjestössä. Nyt kiinnitämme erityistä huomiota vesistöihin: Itämeren, järvien, jokien, purojen ja lähteiden kuntoon – unohtamatta toki muutakaan luonnonsuojelua. Itämeri voi huonosti ja ravinteita virtaa talvenkin aikana runsaiden sateiden myötä koko ajan lisää. Vesistöt rehevöityvät, happikato uhkaa eliöitä ja rannat kasvavat umpeen. Lisääntyvä veneily ja laivaliikenne ovat riskinä myös vesien kunnolle. Rantarakentaminen saattaa estää virkistäytymisen. Ja Porkkala odottaa vielä kansallispuiston perustamista! Paljon on siis tehtävää. Sinäkin voit liittyä mukaan pelastamaan omat kotivetesi! Jotta työ luonnon puolesta olisi tehokasta, järjestämme koulutuksia, seminaareja ja julkaisemme oppaita verkossa tai painettuna. Teemme myös käytännön suojelutyötä esimerkiksi talkoiden tai hankkeiden avulla. Luontoretket, joita varsinkin paikalliset jäsenyhdistyksemme tekevät runsaasti, auttavat meitä kaikkia jaksamaan paremmin. Tule mukaan!  Yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon.

Tue toimintaamme

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

  • [email]
  • Ursula Immonen 044 258 0598
    Lauri Kajander 045 1140 088
  • Itälahdenkatu 22 b A-rappu, 00210 Helsinki

Ajankohtaista

Valitus Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä koskien Hyvinkään Kytäjän-Usmin Natura-alueen hakkuita

Uudenmaan ELY-keskus teki piirin vireillepanon seurauksena päätöksen Kytäjän-Usmin Natura-alueelle suunnitelluista metsänhakkuista. Useita arvokkaita kohteita rajattiin vireillepanon seurauksena ulos hakkuista. Päätöksessä oli kuitenkin useita puutteita, joiden vuoksi piiri valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Päätös perustuu puutteellisiin tietoihin alueen suojeltavista luontotyypeistä ja luonnonsuojelulain päätöksen perustaksi edellyttämä riittävä Natura-arviointi toimenpiteiden vaikutuksista puuttuu.

Lue lisää

Lausunto luonnonsuojelulain luonnoksesta

Piiri pitää tärkeänä, että luonnonsuojelulaki uudistetaan vastaamaan paremmin tutkimustiedon osoittamia puutteita luontokadon torjunnassa. Esitimme joitakin parannuksia lakiluonnokseen. Lisäksi lausunnon liitteenä on tiedosto, johon on koottu teknisluonteisia huomioita luonnostekstistä.

Lue lisää