Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Uudenmaan piiri

Yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon.

Tutustu toimintaamme Paikallisyhdistykset

Kuva: Heidi Rantalainen

Luontokatoa torjutaan suojelemalla ja hoitamalla luontoa

Vuonna 2023 Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin teemana ovat metsät ja niiden suojelu. Metsien hoito ja käyttö liittyy ilmastokriisiin ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen. Kolmasosa metsälajeista on uhanalaisia. Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain hyvin pieni osa. Talousmetsissä hoito ei huomioi riittävästi luonnon monimuotoisuutta. Uudenmaan alueella on tiivis rakentamistahti ja sekin aiheuttaa luontokatoa. Taajamissa lähimetsät ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnin lähteitä.

Piiri päivittää tänä vuonna Kuntametsäoppaan (edellinen versio löytyy piirin Metsät-sivulta). Järjestämme vuoden aikana koulutusta metsävaikuttamisesta. Varsinkien kuntia kannustetaan siirtymään luontoa säästävään metsänhoitoon. Uudellamaalla metsien suojelu on kriittinen kysymys luontokadon ehkäisyssä.

Piiri seuraa ja vaikuttaa muihinkin hankesuunnitelmiin sekä kaavahankkeisiin maakunnassa ja kunnissa, joissa yleiskaavat ovat tärkeitä myös suojelun toteuttamisessa. Edistämme jatkossakin suojelualueiden perustamista. Porkkala odottaa vielä kansallispuiston perustamista ja siihen pyritään vaikuttamaan vaalivuonna, kun maa saa uudet edustajat eduskuntaan ja maan hallitus tekee uutta hallitusohjelmaa.

Jotta työ luonnon puolesta olisi tehokasta, järjestämme koulutuksia, seminaareja ja julkaisemme oppaita verkossa tai painettuna. Teemme myös käytännön suojelutyötä esimerkiksi talkoiden tai hankkeiden avulla. Luontoretket, joita varsinkin paikalliset jäsenyhdistyksemme järjestävät, auttavat meitä kaikkia jaksamaan paremmin.

Tule mukaan toimintaan! 

Yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon.

Voit tukea toimintaamme myös rahalahjoituksella. Voit valita mieleisesi kohteen täältä

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

  • [email]
  • Ursula Immonen 044 258 0598
    Lauri Kajander 045 1140 088
  • Itälahdenkatu 22 b A-rappu, 00210 Helsinki

Ajankohtaista

Luonto lainassa

Luonto lainassa -tapahtumaa vietetään viikolla 6, 6.-12.2. Helsingissä keskustakirjasto Oodissa ja Keravalla Keravan kirjastolla. Tapahtuman teema on ilmastokriisi.

Lue lisää

Valitus Vantaan Kivistön Lumikvartsi -asemakaavasta

Piiri valitti Vantaan Kivistön Lumikvartsin asemakaavasta. Kaava-alue on erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen merkittävää ydinaluetta, erittäin uhanalaisen hömötiaisen ja silmälläpidettävän kanahaukan pesimäaluetta, osa liito-oravan elinympäristöverkostoa sekä osa merkittävää, sijaintiinsa nähden laajaa, luontaisesti kehittynyttä lahopuustoista METSO-kriteereiden mukaisesti suojelunarvoista metsäaluetta. Lisäksi kaava ei perustu riittäviin selvityksiin luontotyyppien osalta. Helsingin hallinto-oikeus kumosi samaan metsään kohdistuvan Kivistöntähden asemakaavan piirin valituksen perusteella 26.11.2021.

Lue lisää