Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Uudenmaan piiri

Yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon.

Tutustu toimintaamme Paikallisyhdistykset

Kuva: Kata Jääskeläinen

Luontokatoa torjutaan suojelemalla luontoa

Vuonna 2023 Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin teemana ovat metsät ja niiden suojelu. Jopa kolmasosa metsälajeista Suomessa on uhanalaisia. Metsiä on suojeltava enemmän ja hakkuita vähennettävä. Vaikutamme kaavoitukseen ja metsäsuunnitelmiin, järjestämme koulutuksia, retkiä ja tapahtumia. Päivitämme Kuntametsäoppaan, jonka avulla jokainen voi alkaa turvata lähimetsiään.

Tule mukaan – yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon!

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

  • [email]
  • Ursula Immonen 044 258 0598
    Lauri Kajander 045 1140 088
  • Itälahdenkatu 22 b A-rappu, 00210 Helsinki

Ajankohtaista

Lausunto Loviisan Valkon osayleiskaavaehdotuksesta

Piiri ja Itä-Uudenmaan yhdistys lausuivat Valkon osayleiskaavaehdotuksesta, josta on luonnosvaiheen jälkeen poistettu suuri määrä luontoselvityksissä arvokkaiksi todettuja luontokohteita turvaavia luo-merkintöjä. Alueen merkittävimpiin luontoalueisiin kuuluvan Tavistholmenin alueelle esitetty rakentamisen määrä ja laajuus ovat pahasti ylimitoitettuja.

Lue lisää

Pölyttäjäkato ja huoli ruuantuotannon tulevaisuudesta vei konkreettisiin vastuullisuustekoihin ­– Lidl Suomi tukee Ketosirkka-hanketta

Lidl Suomi rahoittaa Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin tekemää perinnebiotooppien hoitoa ja ennallistamista kolmella kohteella, joista Kaukasten niitty on yksi ja pölyttäjille arvokas elinympäristö. Elokuussa lidliläiset pääsivät kokeilemaan talkoissa, millaista työtä tämä ennallistaminen käytännössä on.

Lue lisää

Lausunto Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavaehdotuksesta

Kaava ei ole joistakin korjausliikkeistä huolimatta riittävästi parantunut valmisteluaineistovaiheesta. Uutta ratayhteyttä Helsinki-Turku -välille asemineen ja asemanseutuineen ei pitäisi rakentaa sen suurien ympäristovaikutusten takia. Kaava on laadittu siten, että ilman toteutuvaa ratahanketta sen tärkeimmiltä ratkaisuilta putoaa pohja.

Lue lisää

Lausunto Microsoftin Vihdin datakeskuksen YVA-ohjelmasta

Piirin lausunnossa Vihdin datakeskuksen YVA-ohjelmasta kiinnitetään huomiota rakentamisen aikaisiin mittaviin louhintoihin ja maansiirtoihin sekä toisaalta toiminnanaikaiseen suureen energiankulutukseen. Alueella sijaitsevan arvokkaan lähteikön turvaamisesta on huolehdittava kaikissa hankkeen vaiheissa.

Lue lisää