Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Uudenmaan piiri

Yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon.

Tutustu toimintaamme Paikallisyhdistykset

Kuva: Ursula Immonen

Louhokset kuriin ja metsät suojeluun

Vuonna 2022 Suomen luonnonsuojeluliiton teemavuoden aiheena ovat kaivokset. Uudenmaan piirin alueella teemavuoteen liittyy ennen kaikkea maa-ainesten hankitaan ja loppusijoitukseen liittyvä toiminta kuten kalliolouhokset ja maankaatopaikat. Piiri osallistuu liiton kaivosaiheiseen teemavuoteen nostamalla esiin louhintaan ja maa-ainesten käyttöön liittyviä ympäristöongelmia unohtamatta ilmastokriisiä ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.

Uudenmaan alueella on tiivis rakentamistahti ja tämän vuoksi useat louhoshankkeet eri puolilla maakuntaa aiheuttavat ongelmia: muun muassa melua, pölyä ja luontokatoa. Lähialueiden asukkaille hankkeet voivat aiheuttaa mittavia taloudellisiakin menetyksiä. Piiri järjestää vuoden aikana koulutusta louhoshankkeisiin vaikuttamisesta. Viestinnällä herätetään yleisöä huomaamaan maa-aineshankkeisiin liittyviä luontovaikutuksia.

Piiri seuraa ja vaikuttaa muihinkin hankesuunnitelmiin sekä kaavahankkeisiin maakunnassa. Uudellamaalla metsien suojelu on kriittinen kysymys luontokadon ehkäisyssä ja siihen piiri ja paikallisyhdistykset kiinnittävät erityistä huomiota. Tämän työn tueksi tehty Kuntametsäopas päivitetään kevään aikana. Edistämme jatkossakin suojelualueiden perustamista. Porkkala odottaa vielä kansallispuiston perustamista!

Jotta työ luonnon puolesta olisi tehokasta, järjestämme koulutuksia, seminaareja ja julkaisemme oppaita verkossa tai painettuna. Teemme myös käytännön suojelutyötä esimerkiksi talkoiden tai hankkeiden avulla. Luontoretket, joita varsinkin paikalliset jäsenyhdistyksemme järjestävät, auttavat meitä kaikkia jaksamaan paremmin.

Tule mukaan toimintaan! 

Yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon.

Tue toimintaamme

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

  • [email]
  • Ursula Immonen 044 258 0598
    Lauri Kajander 045 1140 088
  • Itälahdenkatu 22 b A-rappu, 00210 Helsinki

Ajankohtaista

Töitä tarjolla SusiLIFE-hankkeessa

Haemme koordinaattoria vetämään piirin osuutta SusiLIFE-hankkeessa. Piirin tehtävänä hankkeessa on järjestää kouluvierailuita ja yleisötilaisuuksia Länsi-Uudenmaan alueella. Hakijalta toivotaan kokemusta hankehallinnosta ja -taloudesta. Työsuhteen kesto on 6 kuukautta syyskuusta 2022 helmikuuhun 2023.

Lue lisää

Vetoomus Kivikon metsän suojelemiseksi

Vetosimme yhdessä Kivikon metsän puolesta -verkoston, Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanjan sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Helsingin ja Vantaan yhdistysten kanssa Kivikon metsän puolesta. Kivikon metsä on tärkeä osa merkittävää ekologista yhteyttä Viikistä Vantaan kautta Sipoonkorpeen.

Lue lisää