Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lapinlahti: 3 näkökulmaa

Lapinlahden sairaala on Engelin piirtämä. Aalto/Finna.

Helsingin Lapinlahden sairaala-alueen rakentamissopimus uhkaisi luontoarvoja ja ratkaisisi asemakaavan muutoksen etukäteen, joten se tulee hylätä. Sitä vastoin Helsinki-seuran rakennussuojeluesitys myös puistosta täyttää lain kaikki kriteerit, joten se kannattaa hyväksyä. Näin piiri evästi kaupunkiympäristölautakuntaa sen tiistain kokoukseen.

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet

Viitaten kokoukseenne 28.4.2020 5-6 §

5 § Rakennussuunnitelman haaste on alueen eteläosan lisärakentaminen

– jossa ovat myös suurimmat luontoarvot: kasvillisuus ja monet siitä riippuvaisen erittäin uhanalaisen lajin esiintymiskohteet

– sopimus sitoisi kaavamuutosta hyvin yksityskohtaisesti etukäteen

-> näistä syistä sopimusta ei tule tehdä

6 § Helsinki-seuran rakennussuojeluesitys täyttää ns. rakennusperintölain (498/2010) keskeiset kriteerit

– 2.3 §:n 3-kohta ”kohteen suojeluun tämän lain mukaisesti on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi”, koska kaava uhkaa muuttua nykyisestä oleellisesti

– 3.1 §: kaikki kriteerit (”Rakennusperinnön säilyttämiseksi voidaan suojella rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta.”)

– 8 § kaikki kriteerit: harvinaisuus, tyypillisyys, edustavuus, alkuperäisyys, historiallinen todistusvoimaisuus ja historiallinen kerroksisuus

Yhteenveto

– sopimus tulisi hylätä

– ja rakennussuojeluesitystä kannattaa

 
Yhteistyöterveisin
Tapani Veistola
erityisasiantuntija

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Lue lisää: