Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Tule mukaan tekemään käytännön työtä luonnon puolesta!

Teemme työtä luonnon monimuotoisuuden puolesta, jotta saamme suojeltua metsiä, soita ja ekologisia verkostoja, Itämeren ja muut vesistöt sekä uhanalaiset lajit ja luontotyypit.

Uudellamaalla suurimmat uhkat ovat rakentaminen (kaavoitus), lisääntyvä henkilöautoliikenne, energian ja luonnonvarojen kulutus yli luonnon kantokyvyn ja erilaiset hankkeet. Nämä pirstovat luontoalueita, vähentävät monimuotoisuutta ja aiheuttavat ilmastonmuutosta ja lisäävät kemikaalikuormitusta.

Haluamme edistää luonnon monimuotoisuuden lisäksi materiaalitehokkuutta, kohtuutaloutta ja hiljaisia alueita.

 Näiden päämäärien saavuttamiseksi

  • teemme yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen kanssa
  • vaikutamme kaavoitukseen ja suunnitelmiin
  • teemme luontoselvityksiä
  • järjestämme seminaareja ja koulutuksia
  • annamme asiantuntija-apua
  • teemme ympäristökasvatustyötä

Uudenmaan piirillä on palkattuna toiminnanjohtaja ja erityisasiantuntija sekä projektityöntekijöitä. Piiri kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokouksiin ja niiden välillä piirin hallitus koordinoi toimintaa.

Piirillä on hankkeita, joissa hoidetaan  konkreettista luontoa. Toimintaryhmät ovat avoimia kaikille ja ne järjestävät mm. talkoita ja retkiä. Lisäksi Uudenmaan piiri järjestää koulutuksia ja seminaareja sekä julkaisee oppaita.

Tule mukaan!

Ota yhteyttä!

Piiri on mukana ja toimii myös erilaisissa verkostoissa, viranomaisryhmissä ja järjestöissä, joilla on samoja päämääriä.
  • Piirin jäsenyydet ja edustukset erilaisissa yhteisöissä löydät linkin takaa.
  • Piiri tekee kannanottoja (aloitteita, lausuntoja) sekä tiedottaa alueensa luonnon ja ympäristön tilaan vaikuttavista suunnitelmista ja hankkeista. Tarvittaessa päätöksistä tehdään myös muutoksenhakuja.
  • Piirin toimintasuunnitelma 2019 hyväksytään syyskokouksessa 10.11.2018

 

 

Perinnemaisemaryhmä

     Perinnemaisemien hoitoa Uudenmaan alueella.

Lue lisää

Kohtuusklubi

Kohtuusklubi on verkosto kaikille kohtuutaloudesta kiinnostuneille

Lue lisää

Itämeriryhmä

Itämeriryhmä suojelee vesiämme

Lue lisää

Hankkeet

Uudenmaan piirin hankkeissa tehdään käytännön suojelutyötä. 

Lue lisää