Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Van­han­kau­pun­gin­kos­ken selvityksistä

Vanhankaupunginkosken länsipato estää kalan kulun. TVe/SLL

Uudenmaan piiri muistutti Helsingin kaupunginhallitusta, että kaupunkiympäristölautakunnan esittämät länsihaaran selvitykset kannattaisi tehdä, koska ei niistä haittaa itähaaran parantamisellekaan ole. [Kh ei sitten illalla välittänyt asiasta vähääkään, mutta asian pääkäsittely on 22.5. valtuustossa.]

6.5.2019

Arvoisa kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja jäsenet,

Viitaten kokouksenne asiaan 26

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymät ponnet kannattaisi sisällyttää kaupunginhallituksen esitykseen valtuustolle:
– itähaaran parannustoimethan kannattaa tehdä joka tapauksessa
– näitä töitä lautakunnan esittämät länsihaaran lisäselvitykset eivät mitenkään haittaa

Yhteistyöterveisin, toimeksi saaneena

Tapani Veistola
erityisasiantuntija
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

[Viestissä toistettiin viime viikon kirjeemme]

Arvoisa kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja jäsenet,

Viitaten kokouksenne 29.4.2019 Asia/10

Vanhankaupunginkosken selvitykset on tehtävä kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus sisällyttäisi esitykseensä valtuustolle kaupunkiympäristölautakunnan 12.3.2019 hyväksymät ponnet, jotka ovat asian päätöshistoriassa:

”Lautakunta katsoo, että jo tehtyjen kunnostussuunnitelmien toteuttamisen rinnalla tulee tutkia voiko voimalan käyttöaikojen sääntelyllä vaikuttaa luontaisten kalakantojen selviytymiseen myönteisellä tavalla.”

”Lautakunta katsoo, että on edelleen tarpeen tehdä jatkoselvityksiä sen suhteen mitä myönteisiä ja kielteisiä luontovaikutuksia padon osittaisesta avaamisesta voisi kokonaisuuden kannalta seurata. Lisäksi on päivitettävä padon vesilupaan ja muihin juridisiin ennakkoehtoihin liittyvät tekijät. Näiden lisäselvitysten tekemisellä ei silti ole vaikutusta jo tehtyihin päätöksiin kalojen muiden kulkureittien kunnostamisesta.”

Annamme mielellämme lisätietoja!

Yhteistyöterveisin

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
erityisasiantuntija

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry