Sisällys

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Yhteystiedot
 3. Henkilörekisterin nimi
 4. Oikeudelliset perusteet
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 6. Rekisterin tietosisältö
 7. Säännönmukaiset tietolähteet
 8. Säännönmukainen tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
 10. Tarkastus,korjaus ja poisto-oikeus
 11. Evästeet
 12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

1. Rekisterinpitäjä

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Suomen Luonnonsuojeluliiton henkilöjäsenet ovat ensisijaisesti paikallisten yhdistysten jäseniä. Nämä puolestaan ovat piirijärjestöjen jäseniä. Jäsenten tietoja käsittelevät nimetyt, salassapitosopimuksen tehneet käyttäjät, jotka voivat käsitellä oman alueensa jäsentietoja.

2. Yhteystiedot

Itälahdenkatu 22b A, 00210 Helsinki
09-228 08 210 (ark. klo 9-15)
www.sll.fi

Asiakaspalvelusta (toimisto@sll.fi) voit kysyä lisää henkilötietoihin liittyvistä asioista.

3. Rekisterin nimi

Suomen luonnonsuojeluliiton asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet

Rekisteri perustuu Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenten, lahjoittajien ja lehden tilaajien (Suomen Luonto ja Luonnonsuojelija) itsestään antamiin sekä tapahtumissa ja verkkosivustojen lomakkeilla kerättyihin henkilötietoihin.

Jäsenten henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain § 11 vaatimukseen pitää jäsenluetteloa. Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja kohtuullisen ajan eroamisen jälkeen. Perusteena on Luonnonsuojeluliiton oikeutettu etu.

Kuukausilahjoittajien henkilötietojen käsittely perustuu lahjoitussopimukseen. Tietoja säilytetään kohtuullinen aika lahjoittamisen päättymisen jälkeen. Perusteena on Luonnonsuojeluliiton oikeutettu etu.

Suomen Luonto -lehden tilaajien henkilötietojen käsittely perustuu tilaussopimukseen. Tilaajatietoja säilytetään kohtuullinen aika tilauksen päättymisen jälkeen. Perusteena on lehden ja Luonnonsuojeluliiton oikeutettu etu.
Suomen Luonnon verkkosivuilla ja tapahtumissa kerättyjen henkilötietojen käsittely perustuu lehden ja sen kustantajan, Suomen luonnonsuojeluliiton oikeutettuun etuun. Tietoja säilytetään kohtuullinen aika niiden luovuttamisen jälkeen.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Luonnonsuojeluliiton asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:
• jäsenyyteen, lahjoittamiseen, tapahtumatoimintaan, lehtitilauksiin ja muuhun luonnonsuojelun tukemiseen liittyvään viestintään
• jäsenlehden postitusrekisterinä
• laskutukseen ja suoritusten kirjauksiin
• Suomen luonnonsuojeluliiton piirien ja paikallisyhdistysten toimi- ja luottamushenkilöiden tietojen ylläpitoon
• Suomen luonnonsuojeluliiton luottamushenkilöiden, kannatusjäsenten, ulkojäsenten tietojen ylläpitoon
• Suomen Luonto -lehden postitusrekisterinä
• Suomen Luonto -lehden laskutuksiin ja suoritusten kirjauksiin
• Suomen Luonto -lehden tilausten hallintaan ja markkinointiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenet:
– koko nimi
– osoite
– sähköpostiosoite
– sukupuoli
– äidinkieli
– liittymispäivä / eropäivä ja eron syy
– jäsenlaji
– piiri ja paikallisyhdistys
– mitä kautta liittynyt jäseneksi
– jäsenmaksutiedot
– tieto mahdollisesta Luonnonsuojeluliiton ansiomerkistä
– tieto mahdollisesta Luonnonsuojeluliiton luottamustoimesta

Vapaaehtoiset tiedot:
– puhelinnumero
– syntymävuosi
– markkinoinnin esto

Suomen luonnonsuojeluliiton kuukausilahjoittajat
– nimi
– osoite puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– lahjoitussopimuksen päiväys
– lahjoitussumma
– kuukausituen veloituspäivä
– tilinumero
– viimeinen suorituspäivä

Suomen Luonto -lehden tilaajat (tilauksen maksaja ja lehden saaja):
– koko nimi
– osoite
– sukupuoli
– äidinkieli
– henkilö/yhteisö
– tilauksen alkamis- ja päättymisaika
– tilauksen päättymisen syy
– tilauslaji
– kampanjakoodi
– tilauksen maksutiedot

Vapaaehtoiset tiedot:
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– syntymävuosi
– markkinoinnin eston merkintä

Suomen Luonto -lehden verkkosivuilla tai tapahtumissa kerätyt henkilötiedot
– koko nimi
– osoite

Vapaaehtoiset tiedot
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity on luovuttanut henkilötiedot itse omalla suostumuksellaan joko Suomen luonnonsuojeluliitolle tai sen jäsenyhdistykselle. Henkilöjäsenet antavat jäsentiedon ja suostumuksen kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti. Osoitetietojen päivitys tapahtuu muuttoilmoituksen avulla postin kautta.

8. Säännönmukainen tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Osoitetiedot Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisemien lehtien postitusta varten luovutetaan Luonnonsuojeluliiton toimistolta painotaloihin.
Silloin, kun liiton tai paikallisyhdistyksen viestintää hoitaa alihankkija, sille luovutetaan ne yhteystiedot, jotka yhteydenoton kannalta ovat välttämättömiä. Tavallisimmin se on puhelinnumero. Puhelinnumeroiden ajantasaisuus voidaan tarkistuttaa yrityksellä, joka ylläpitää ajantasaista puhelinluetteloa.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kolmansille osapuolille EU:n ja ETA:n sisällä eikä ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikeiden salasanojen syöttämistä.

Suomen luonnonsuojeluliiton asiakasrekisteri sijaitsee palveluntarjoajan salasanasuojatulla palvelimella.

10. Tarkastus,korjaus ja poisto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa, pyytää korjaamaan ja poistaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, jonka kanssa sovitaan tietojen käsittelytavasta niin, että kysyjän henkilöllisyys kyetään varmistamaan.
Henkilötietojen käsittelypyynnössä tulee esittää nimi, täydelliset osoitetiedot sekä rekisterin nimi.
Jäsenillä on mahdollisuus päivittää omia yhteystietojaan sähköisen jäsenpalvelun kautta, johon rekisteröidytään. Palvelun käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Jos Suomen luonnonsuojeluliiton henkilötietojen käsittely on mielestäsi lainvastaista, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojaviranomaiselle.

11. Evästeet

Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme verkkosivuillamme evästeitä, joiden avulla kehitämme verkkopalvelujamme ja helpotamme tiedon löytämistä. Osa evästeistä takaa sivuston normaalin toiminnan. Osa evästeistä auttaa meitä kohdentamaan varainhankintaa tarkemmin ja siten tukemaan luonnonsuojelutyötämme. Voit estää evästeiden käytön kieltämällä evästeiden käytön selaimesi asetuksista.

Sivustollamme käytetään seuraavia kolmannen osapuolen evästeitä:

Google Tag Manager

Google Tag Managerin avulla hallinnoidaan kolmannen osapuolen seurantakoodeja.

Google Analytics

Google Analytics seuraa verkkosivuston käyttöä ja laatii raportteja, joiden avulla voidaan parantaa verkkosivujen käyttökokemusta ja tiedon löydettävyyttä. Palvelun käyttämiä evästeitä säilytetään 24 kuukautta.

Google Ads

Tällä sivustolla on käytössä Google Ads -eväste, jonka avulla voidaan kohdentaa markkinointia Googlen mainosverkostoissa.

Facebook

Facebookin evästeillä saadaan tietoa Facebookin ja verkkosivujemme välisestä liikenteestä. Niiden tarkoitus on tarkentaa Facebookin mainosverkostoissa tapahtuvaa markkinointia, josta yksi esimerkki ovat Facebookissa näkemäsi sponsoroidut julkaisut. Palvelun käyttämiä tietoja säilytetään 180 päivää.

HotJar

Tällä sivustolla on käytössä Hotjar-palvelu, jonka avulla voidaan kerätä tietoja kävijöiden liikkumisesta sivuilla.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Suomen luonnonsuojeluliitto kehittää jatkuvasti toimintamalleja ja järjestelmiä. Tietosuojaselostetta päivitetään vastaamaan kehittyviä käytäntöjä.