Viestintäpäällikkö Kirsi Haru

  • +358 40 766 6926
  • kirsi.haru(a)sll.fi

Viestinnän asiantuntija Ruusa Myllyaho

  • +358 40 632 7004
  • ruusa.myllyaho(a)sll.fi

Viestinnän johtava asiantuntija Liisa Hulkko

  • +358 40 553 9904
  • liisa.hulkko(a)sll.fi
  • tiedotus(a)sll.fi

Toimitussihteeri, Luonnonsuojelija-lehti Jenni Hamara

Liittohallituksen puheenjohtaja Hanna Halmeenpää

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Toimitussihteeri, Luonnonsuojelija-lehti Jenni Hamara