Viestintäpäällikkö Kirsi Haru

  • +358 40 766 6926
  • kirsi.haru(a)sll.fi

Viestinnän asiantuntija Oona Lohilahti

  • +358 40 632 7004
  • oona.lohilahti(a)sll.fi

Liittohallituksen puheenjohtaja Hanna Halmeenpää

  • +358 50 5644 122
  • hanna.halmeenpaa(a)sll.fi

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Toimitussihteeri, Luonnonsuojelija-lehti Jenni Hamara