Viestintäpäällikkö Kirsi Haru

  • +358 40 766 6926
  • kirsi.haru(a)sll.fi

Viestinnän asiantuntija Oona Lohilahti

  • +358 40 632 7004
  • oona.lohilahti(a)sll.fi

Tilaa Luonnonsuojeluliiton tiedotteet

Toimitussihteeri, Luonnonsuojelija-lehti Jenni Hamara