Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vantaan yleiskaavan 2020 mahdollistamaa metsämaan rakentamista vähennettävä

Metsärakentamista Kivistössä. Kuva: Kimmo Jääskeläinen
Vantaan Kivistössä rakennetaan luontoarvoiltaan merkittäviä metsäalueita. Kuva: Kimmo Jääskeläinen

TIEDOTE 21.1.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ja liiton Uudenmaan piiri ovat vedonneet Vantaan kaupunginvaltuustoon, jotta se palauttaisi Vantaan yleiskaavan uuteen valmisteluun. Kaavan hyväksyminen on valtuuston 25.1.2021 kokouksen asialistalla.

Luontojärjestöt pitävät kaavan suurimpana ongelmana sen mahdollistamaa mittavaa metsäkatoa. Rakentamisen mahdollistavien kaavavarausten alle jää yli kolmannes Vantaan nykyisistä (noin 9400 hehtaaria) metsistä ja puustoisista alueista eli noin 3400 hehtaaria. Erityisen arvokkaille yli 50 hehtaarin laajuisille eli nyky-Vantaan oloissa isoille metsäalueille rakentamisen mahdollistavia aluevarauksia on osoitettu noin 725 hehtaaria.

Oikeusvaikutteinen yleiskaavan rakentamisvaraus tarkoittaa sitä, että rakentaminen on esitetty kyseisten alueiden tulevaksi pääkäyttömuodoksi. Varausten alle jäävien metsien rakentuminen lähivuosikymmeninä on todennäköisempää kuin kyseisten metsien säilyminen”, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin suojeluasiantuntija Keijo Savola. ”On selvää, että kaikkia yleiskaavan rakentamisvarauksien alle jääviä metsiä ei rakenneta, vaan merkittävä osa asemakaavoitetaan jatkossakin esimerkiksi puistoiksi ja lähivirkistysalueiksi. Vantaan rikas luonto ei kuitenkaan kestä edes puolta kaavan mahdollistamasta mittavasta metsämaan rakentamisesta ja säilyvien metsien pirstoutumisesta ja nakertumisesta.

Luontojärjestöt vetoavatkin Vantaan valtuustoon, jotta se palauttaisi kaavan uuteen valmisteluun siten, että metsäisten alueiden rakentamisvarauksia vähennetään esimerkiksi neljänneksellä painottaen muutoksessa kohteiden luonto- ja virkistysarvoja.

Kaavan yksittäisistä ongelmista merkittävinä luontojärjestöt pitävät erityisesti Kehä IV:n kaavavarausta, Kivistön aseman itäpuolisten metsien liiallista rakentamista, Petaksen pohjois- ja itäpuolisten metsien laajaa rakentamista, Petikon luontovirkistysaluetta pirstovaa Tikkurilantien jatkoa, Friimetsän suojelualueen kylkeen esitettyjä pientalovarauksia, Rekolanmäen rakentamisvarauksia, Hanabölen peltoalueen etelä- ja kaakkoispuolen metsien rakentamista, Fazerintien, Länsimäentien sekä Metsätien välisten metsien rakentamista sekä Länsisalmen Långmossenin alueen rakentamista. [kts. karttaliite pdf]

Kaavassa on paljon hyvää ja kiitettävää, muun muassa merkittävä määrä uusia suojelualuevarauksia sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita. Luonnon sekä nykyisten ja tulevien vantaalaisten kannalta säilyviksi kaavoitettujen metsäalueiden määrän tulisi kuitenkin olla selvästi suurempi”, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Jääskeläinen.

Lisätiedot:

Kimmo Jääskeläinen, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys, p. 040 589 9158, jaaskimmo@gmail.com

Lauri Kajander, erityisasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, p. 045 114 0088, lauri.kajander@sll.fi