Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois
Maksjoen niitty Lohjalla kesäkuun alussa 2022. Kuva: Minna Erkalan.

Luonnonhoito ylläpitää ja ennallistaa monimuotoisia luonnonympäristöjä

Uudenmaan piiri koordinoi Länsi-Uudenmaan luontohelmet 2024 -hanketta, jossa yhteistyökumppaneina ovat Hangon, Lohjan ja Raaseporin kaupungit sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta paikallisella tasolla, läntisellä Uudellamaalla.

Hankkeessa työskentelevät luonnonhoitajat torjuvat vieraslajeja sekä kunnostavat ja hoitavat uhanalaisia niittyjä, ketoja, metsäisiä elinympäristöjä ja ranta-alueita maastokauden 2024 aikana. Työ hoitokohteissa alkaa toukokuussa ja jatkuu lokakuulle saakka. Kohteet on valittu merkittävien luontoarvojen ja kiireellisen hoidontarpeen perusteella. Niillä elää lukuisia uhanalaisia eliölajeja, joiden elinympäristö halutaan turvata.

Länsi-Uudenmaan luontohelmet jatkaa siitä, mihin edeltävä hanke Ketosirkka – luonnon monimuotoisuushanke (2022–2023) päättyi. Luonnonhoito on pitkäjänteistä työtä, ja jatkuvuus on tärkeää erityisesti niittyjen ja ketojen eli perinnemaisemien hoidossa. Haitallisten vieraslajien torjuminen on puolestaan usein vuosien rupeama ennen kuin kestäviä tuloksia saavutetaan.

Hankkeessa pyritään myös vahvistamaan kuntien ja muiden toimijoiden luonnonsuojelu- ja luonnonhoitotyötä sekä lisäämään yleistä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja keinoista toimia sen hyväksi. Tulevana kesänä järjestetään jälleen useita talkoita: niittytalkoita Lohjalla ja Hangossa sekä vieraslajitalkoita Tammisaaressa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan!

Länsi-Uudenmaan luontohelmien pääasiallinen rahoitus tulee ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta. Rahoitukseen osallistuvat myös mukana olevat kunnat ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys.

 Hanketiedote Ketosirkka – luonnon monimuotoisuushankkeen kaksivuotinen kausi on päättymässä

Ketosirkka - luonnon monimuotoisuushankkeessa katselmoitiin mahdollisia uusia luonnonhoitokohteita. Kuvassa tutkaillaan Hiittisten niittyä Lohjalla. Kuva: Kaisa Kauranen.

Hankeuutiset

Ketosirkka - luonnon monimuotoisuushanke on päättymässä

Lue lisää

Talkoot ja tapahtumat

Hanke järjestää kaikille avoimia tapahtumia Hangossa, Lohjalla ja Raaseporissa

Lue lisää
Elokuinen hellepäivä Hangossa Bellevuen rannalla 2022.

Hoitokohteet Hangossa

Hankkeessa on mukana useita ainutlaatuisia kohteita Hangosta

Lue lisää
Niittykukkia Yli-Rydön niityllä Lohjalla. Kuva: Kata Jääskeläinen.

Hoitokohteet Lohjalla

Lohjalla hoidetaan perinnemaisemia ja niiden kukkaloistoa

Lue lisää
Flyetin tervaleppäkorpi Tammisaaressa edustaa suojeltavaa luontotyyppiä Kuva: Kaisa Kauranen

Hoitokohteet Raaseporissa

Flyetin tervaleppäkorpi edustaa suojeltavaa luontotyyppiä

Lue lisää
Ketosirkka - luonnon monimuotoisuushankkeen luonnonhoitaja on varustautunut niittoon kahdella viikatteella. Kuva: Mika Tolvanen.

Hoitokohteet UUVI

Uudenmaan virkistysalueyhdistys on Piirin neljäs yhteistyökumppani hankkeessa

Lue lisää

Helmi-yhteystiedot

Facebook-sivu: Länsi-Uudenmaan luontohelmet

Lue lisää