Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Luonnonhoito ylläpitää ja ennallistaa monimuotoisia luonnonympäristöjä

Uudenmaan piiri koordinoi Ketosirkka – luonnon monimuotoisuushanketta, jossa yhteistyökumppaneina ovat piirin lisäksi Hangon, Lohjan ja Raaseporin kaupungit sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta paikallisella tasolla, läntisellä Uudellamaalla.

Hankkeessa työskentelevät luonnonhoitajat kunnostavat ja hoitavat uhanalaisia niittyjä ja ketoja, metsäisiä elinympäristöjä sekä ranta-alueita maastokausien 2022 ja 2023 aikana. Kohteet on valittu niiden merkittävien luontoarvojen ja kiireellisen hoidontarpeen perusteella.

Hankkeessa pyritään myös parantamaan yhteistyötä ympäristötoimen eri organisaatioiden välillä sekä lisäämään yleistä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja keinoista toimia sen hyväksi.

Hankkeen pääasiallinen rahoitus tulee ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta. Rahoitukseen osallistuvat myös mukana olevat kunnat ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys.

Ketosirkka - luonnon monimuotoisuushankkeessa katselmoitiin mahdollisia uusia luonnonhoitokohteita. Kuvassa tutkaillaan Hiittisten niittyä Lohjalla. Kuva: Kaisa Kauranen.

Hankeuutiset

Uudenmaan piirin johtama hankekonsertio on saanut jatkorahoituksen vuodelle 2024

Lue lisää

Talkoot ja tapahtumat

Hanke järjestää kaikille avoimia tapahtumia Hangossa, Lohjalla ja Raaseporissa

Lue lisää
Elokuinen hellepäivä Hangossa Bellevuen rannalla 2022.

Hoitokohteet Hangossa

Hankkeessa on mukana useita ainutlaatuisia kohteita Hangosta

Lue lisää
Niittykukkia Yli-Rydön niityllä Lohjalla. Kuva: Kata Jääskeläinen.

Hoitokohteet Lohjalla

Lohjalla hoidetaan perinnemaisemia ja niiden kukkaloistoa

Lue lisää
Flyetin tervaleppäkorpi Tammisaaressa edustaa suojeltavaa luontotyyppiä Kuva: Kaisa Kauranen

Hoitokohteet Raaseporissa

Flyetin tervaleppäkorpi edustaa suojeltavaa luontotyyppiä

Lue lisää
Ketosirkka - luonnon monimuotoisuushankkeen luonnonhoitaja on varustautunut niittoon kahdella viikatteella. Kuva: Mika Tolvanen.

Hoitokohteet UUVI

Uudenmaan virkistysalueyhdistys on Piirin neljäs yhteistyökumppani hankkeessa

Lue lisää

Helmi-yhteystiedot

Facebook-sivu: Ketosirkka - luonnon monimuotoisuushanke

Lue lisää