Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

PEFC-stan­dar­di­työn toisesta vaiheesta

Suojellun ja talousmetsän raja on usein hakkuuaukean raja. Siksi nykyistä paremmalla sertifioinnilla olisi merkitystä. TVe/SLL

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ei voi tukea PEFC-sertifiontia vaan vaatii sen nykyistä laajempaa kokonaisuudistusta.

22.10.2020

PEFC-sertifiointityön sihteeri Hannes Pasanen

PEFC-standardityön toisesta vaiheesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ei voi tukea esitettyä kriteeristöä. Standardin ongelmat eivät ratkea pikkustilisoinnilla. Se tarvitsee merkittävää kokonaisuudistusta varsinkin ekologisen kestävyyden suhteen.

Tutkijatahojen esittämiä kehittämistarpeita on käsitelty oheisessa artikkelissa https://suomenluonto.fi/pefc-sertifikaatti-ei-metsaluontoa-auta/?fbclid=IwAR2TRoJHsZUrRn5YW-9lCft7ba64T7RI35UP306p7-ovXxY0y3rY2zqTYsI

Lisätietoja

– metsätalousinsinööri Jyri Mikkola, puhelin 0400 372 433

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija