Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Kansallisen kaupunkipuiston valmistelusta

Turun aarteita on kansallinen kaupunkipuisto. Se on yksi suojelukeino. TVe/SLL

Mitä Turussa on jo mutta Helsingissä viipyy? Kansallinen kaupunkipuisto! Uudenmaan piiri ja HELSY kirjoittivat kaupungille laajan vaihtoehdon ja avoimen valmistelun puolesta.

13.6.2019

Apulaispormestari Anni Sinnemäki

Kansallisen kaupunkipuiston johtoryhmä ja työryhmä

Kansallisen kaupunkipuiston valmistelusta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä on hienoa, että Helsinki haluaa profiloitua luontopääkaupunkina. Siksi pidämme kansallista kaupunkipuistoa Helsingille suurena mahdollisuutena.

Pidämme tärkeänä, että kansallinen kaupunkipuisto valmisteltaisiin laajan vaihtoehdon (ns. vaihoehto 1) mukaan. Tätä vaihtoehtoa on osallistumisprosessissa esimerkiksi karttakyselyssä suurin joukko kyselyyn osallistuneista on kannattanut. Tämä oli myös valtuuston yksimielisen päätöksen (22.2.2017) sisältö ja henki, kun esiselvitystä lähdettiin tekemään. Siten saataisiin puistoon mukaan Helsingin luonnon- ja kulttuuriperinnön keskeiset osat.

Kaupungin verkkosivuilta 13.6.2019 ei selviä, missä aikataulussa prosessi etenee ja kuka päätöksiä tekee. Sivuilla ei myöskään ole luvattua esiselvitysraporttia luettavana: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/Aikataulu/

Varsinkin koska hanke on myös osallisuuspilotti, keskustelisimme mielellämme kanssanne hankkeen jatkosta. Kaikkien etu on, että kansallinen kaupunkipuisto toteutuu edustavana ja samalla tavalla, josta kaupunki ja kaupunkilaiset voivat olla ylpeitä.

Lisätiedot

Keijo Savola, suojeluasiantuntija, puhelin 045 652 1974. keijo.savola(a)gmail.com

– Ursula Immonen, toiminnanjohtaja, puhelin 044 258 0598, ursula.immonen(a)sll.fi

– Tapani Veistola, erityisasiantuntija, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen       Tapani Veistola

puheenjohtaja         erityisasiantuntija

HELSINGIN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY

Antti Halkka           Marja Rintala

varapuheenjohtaja   järjestösihteeri