Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Kiitos Van­han­kau­pun­gin­pa­don lausunnostanne

Patojen purku on tärkeää vaelluskaloille. Vanhankaupunginkoski Arabianrannan muraalissa. TVe/SLL

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää Helsingin kaupunkiympäristölautakuntaa Vanhankaupunginpadon vaihtoehtojen selvityksille myötämielisestä ja työekonomisesti realistisesta lausunnosta.

Asian tausta

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta lausui Vanhankaupunginpadosta 28.1.2020. Asian ydin on muutosesityksessä (Tuomas Rantanen), joka hyväksyttiin yksimielisesti: ”Lautakunta kuitenkin katsoo, että kaupunginvaltuuston vaatima selvitys padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristövaikutuksista on myös tehtävä, mutta sen tehtäväalaa voidaan rajata laatimalla ensin arvio keinoista, joilla avaamisen vaikutuksia veden korkeuteen voidaan lieventää. Samalla tarvitaan lisätietoa siitä, voidaanko patoa avata ilman, että rakennetun ympäristön suojeluarvot menetetään. Näiden lisäselvitysten tekeminen voidaan ajoittaa samaan aikaan kun Itähaaran kunnostuksen vaikutuksia seurataan.”

Kiitosviestimme

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet,

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää Vanhankaupunginpadon vaihtoehtoselvityksille myötämielisestä ja työekonomisesti realistisesta lausunnostanne!
Yhteistyöterveisin
SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI
Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
erityisasiantuntija