Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Hankkeessa hoidetaan ja ennallistetaan lajistoltaan arvokkaimpia perinnemaisemia Uudellamaalla

Perinnebiotoopit ovat monimuotoisempia luontotyyppejämme ja ne ovat kaikki uhanalaisia. Kuva Jaana Patrakka

Luontokato, jolla tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin vähenemistä, luonnon köyhtymistä, on akuutti ongelma myös meillä Suomessa. Ympäristöministeriön mukaan lajeja on Suomessa kadonnut 300 ja joka yhdeksäs laji on uhanalainen. Ilmastonmuutoksen lisäksi maankäytön muutokset, kuten metsätalous ja lisääntynyt rakentaminen vie tilaa lajeilta ja uhkaa ekosysteemejä.

Suomessa perinteiset niityt, kedot ja hakamaat kuuluvat lajirikkaimpiin luontotyyppeihimme. Niillä on pitkä historia jo ennen ihmiskulttuuria. Ihmisen luoma perinteinen maatalous, jossa lehmät ja lampaat laiduntavat pitäen kasvuston matalana, on ylläpitänyt avoimilla alueilla viihtyvän kasvilajiston niiden ekosysteemien kehittymistä. Erityisesti kukkakasvit viihtyvät näissä avoimissa maisemissa ja ne taas vetävät puoleensa pölyttäjähyönteisiä.

Perinteinen maatalous ja sen mukana laiduntava karja, hiipui 50–60-luvulla ja sen jälkeen avoimet maisemat ovat lähteneet kasvamaan umpeen. Luonto hoitaa itse itsensä, mutta perinnebiotoopit, nämä perinnemaisemien lajirikkaat keitaat, menettävät rikkautensa ilman että ihminen puuttuu umpeen kasvamiseen.

Ketosirkka-hankkeessa teemme työtä luontokatoa vastaan

Ketosirkka-hankkeessa hoidamme uhanalaisia perinnebiotoopeja ja näin vahvistamme luonnon monimuotoisuutta. Hankkeen tavoitteena on hidastaa luonnon köyhtymistä ja suojella uhanlaisia lajeja.

Uhanalaisten luontokohteiden hoidolla on Uudenmaan piirissä pitkät perinteet ja asiantuntemus on vuosien varrella karttunut. Olemme hoitaneet luontokohteita jo 20 vuotta! Joka kesä hankkeeseen palkataan ammattitaitoisia ja tehtävään perehdytettäviä luonnonhoitajia, jotka tekevät töitä kohteissa eri puolella Uuttamaata. Työ on käsityötä. Luonnonhoitajat niittävät, poistavat puuntaimia, pensaita, varjostavia puita raivaten elintilaa uhanalaisille lajeille ja ekosysteemeille. Lisäksi he poistavat maaperää rehevöittäviä vieraslajeja pitkäjänteisesti vuodesta toiseen.

Hankkeen hoitokohteet valitaan yhdessä luontoasiantuntijoiden kanssa priorisoiden työt kaikkein uhanalaisimpiin ja lajirikkaimpiin alueisiin.

Perinnebiotooppien hoito on myös kulttuurihistoriamme suojelua

Elias Lönnrotin patsas häämöttää kahden koivun välissä.
Elias Lönnrot Paikkarin torppa Kuva: Amanda Ainesmaa

Perinnebiotooppien hoidolla ehkäisemme lajikatoa ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Vahvistamme maakuntamme luonnon biodiversiteettiä. Perinnebiotooppien hoidolla suojelemme samalla kulttuurihistoriaamme. Perinnemaisemat ovat osa kulttuuriperintöämme ja siksi on tärkeää, että osa näistä jää myös jälkipolville. Ilman hoitoa menetämme ne. Monet historiamme kirjailijat, kuvataiteilijat sekä kasvitieteilijät ovat ammentaneet töihinsä näistä maisemista.

Avoimilla perinnemaisemilla on myös esteettinen ja virkistyksellinen arvo. Ne ovat kauniita katsella ja niissä on virkistävää samoilla.

Perinnemaisemaa Uudellamaalla. Kuva Amanda Ainesmaa

OP Uusimaa Ketosirkka-hankkeen kumppani

Uudenmaan Osuuspankki tukee Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin hanketta, jossa hoidetaan ja ennallistetaan uhanalaisia perinnebiotooppeja. Idea paikallisen ympäristöjärjestön tukemisesta syntyi pankin omistaja-asiakkaiden huolesta biodiversiteetin heikkenemisestä ja halusta tehdä jotain konkreettista luonnon hyväksi. Uudenmaan piirin asiantuntemus ja pitkä kokemus luontohankkeista ja vakiintunut yhteistyö Uudenmaan kuntien ympäristöasiantuntijoiden kanssa vakuutti pankin.

OP Uusimaa

OP Uusimaan rahoitus mahdollistaa hankkeen laajentamisen ja uusien luontokohteiden ottamisen hoidon piiriin sekä hankkeen kehittämisen vaikuttavammaksi. OP Uusimaan rahoituksen turvin Ketosirkka-hankkeen työntekijät hoitavat tänä kesänä muun muassa arvokasta kalkkiketoaluetta, pähkinäpensaslehtoa, niittyjä, kallioketoja ja niiden uhanalaista lajistoa vahvistaen uhanlaisten lajistojen elinpiiriä.

OP Uusimaan panostus toiminta-alueensa luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen on esimerkillistä ja se heijastaa toivottavasti myös laajempaa muutosta, kun yritykset tunnistavat vastuunsa ja mahdollisuutensa osallistua luonnon elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Toivomme, että tämä aloite inspiroi muitakin yrityksiä seuraamaan esimerkkiä. Yhteistyössä voimme saavuttaa tuloksia paikallisesti luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Hankkeen vuoden 2023 raportti

Vuonna 2023 hankkeella oli kolme ryhmää luonnonhoitajia, jotka hoitivat arvokkaita perinnebiotooppeja ympäri Uuttamaata. Ketosirkka-hankkeen vuosiraportista voit lukea lisää hoidetuista kohteista. Sähköisen raportin voit pyytää itsellesi lähettämällä viestin osoitteeseen jaana.patrakka@sll.fi.

Ota yhteyttä:

  • Hankkeen vastaava Jaana Patrakka, puh. 050 5422 032, jaana.patrakka (a) sll.fi
  • Hankkeen koordinaattori Matti Saarni, puh. 044 5050 237, matti.saarni (a) sll.fi
  • Piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen, puh. 044 258 0598, ursula.immonen (a) sll.fi

Tue hankkeen toimintaa lahjoituksella

Luonnonhoitotyö Uudellamalla – viite 32120 (pankkiviitenumero)

Rahankeräystili FI19 5542 2320 2737 58. Rahankeräyslupa nro RA/2020/889.

Perinnemaisemien historiaa ja merkitys

Teorian mukaan perinnebiotooppien historia juontuu kauas aikaan ennen ihmistä. Ne kehittyivät aikana, jolloin megafauna, eli suuret kasvinsyöjänisäkkäät vaelsivat maapallolla ja pitivät maisemia avoimena. Vuosisatojen aikana perinnebiotoopeille tyypillinen lajisto pääsi tuona aikana kehittymään.

Lue lisää

Ketosirkka-hankkeen luonnonhoitotyö 2023

Metsäkurjenpolvi ja mustatäplähiipijä

Luonnonhoitohankkeen historiaa

Perinnemaisemien hoitotyötä on luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirissä tehty pitkää. Vuonna 2023 tulee kuluneeksi 20 vuotta ensimäisestä maastokaudesta.

Lue lisää

Yritysyhteistyö ja kumppanuudet

Yrityksenä voit konkreettisesti vaikuttaa lähiluontosi hyvinvointiin lahjoittamalla varoja Ketosirkka-hankkeeseen tai osana vastuullisuusohjelmaanne ryhtymällä hankkeen kumppaniksi. Teemme työtä luontokadon hillitsemiseksi ja vahvistamme luonnon monimuotoisuutta yhdessä yritysten kanssa, jotka jakavat yhteisen huolemme luonnon hyvinvoinnista.

Lue lisää

YHTEYSTIEDOT

Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli haluat kuulla lisää hankkeestamme tai ymmärtää paremmin perinnebiotooppien merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle. Ole myös yhteydessä, mikäli haluaisit kuulla lisää kumppanuudesta hankkeen kanssa tai jos haluat tukea toimintaamme suuremmalla rahalahjoituksella.

Lue lisää

LAHJOITA

Tue luonnonhoitohankkeen toimintaa lahjoittamalla. Kaikki hankkeelle lahjoitetut varat käytetään Uudellamaalla sijaitsevien arvokkaiden perinnemaisemien hoitoon käyttäen paikallista työvoimaa.

Lue lisää