Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Uudenmaan piirin hankkeissa tehdään konkreettista luonnonsuojelutyötä. Käynnissä on kaksi laajaa luonnonhoitohanketta, perinnebiotooppien hoitoon ja ennallistamiseen keskittyvä Ketosirkka-hanke ja Helmi-rahoitteinen Länsi-Uudenmaan luontohelmet. Kummassakin torjutaan luontokatoa elvyttämällä ihmisen toiminnan yksipuolistamia luonnonympäristöjä. 

Lisäksi piiri on mukana ihmisen ja suden rinnakkaiseloa edistävässä SusiLIFE -hankkeessa.

Ryhmäkuva Uudenmaan piirin työntekijöistä vuonna 2024
Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin henkilökunta ja hanketyöntekijöitä vuonna 2024. Vasemmalta oikealle: Laura Pentikäinen, Ursula Immonen, Jari Kurjonen, Lauri Kajander, Jaana Patrakka, Laura Räsänen, Kaisa Kauranen ja Jyri Mikkonen. Kuvasta puuttuu Matti Saarni.

Ketosirkka-hanke

Ketosirkka-hankkeeseen palkataan joka kesä luonnonhoitajia hoitamaan arvokkaita luontokohteita eri puolella Uuttamaata. Kohteiksi valikoidaan lajirikkaita ja ilman hoitoa umpeen kasvavia perinnebiotooppeja. Kohteiden valikoinnissa hyödynnämme valtakunnallista tietokantaa perinnemaisemien arvoluokituksista sekä omien ja kumppaneittemme luontoasiantuntijoiden osaamista.

Työtämme rahoittaa OP Uusimaa ja lisäksi nimettyjä kohteita pitkäaikaiset hankkeen kumppanit: Uudenmaan ELY-keskus, Metsähallituksen luontopalvelut, Hyvinkään kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt. Lisäksi Lidl Suomi on rahoittanut kolmen niityn luonnonhoitoa.

Haemme jatkuvasti uusia kumppaneita ja rahoittajia tukemaan Ketosirkka-hankkeen työtä luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Ketosirkka-hankkeen hankevastaava Jaana Patrakka jaana.patrakka(at)sll.fi puh. 050 542 2032

Länsi-Uudenmaan luontohelmet

Länsi-Uudenmaan luontohelmissä työskennellään perinnemaisemien lisäksi avoimissa rantaympäristöissä ja metsäisissä kohteissa. Keväällä 2024 on alkamassa hankkeen kolmas maastokausi. Pääosa rahoituksesta tulee ympäristöministeriön alaisesta Helmi-elinympäristöohjelmasta. Rahoittajina toimivat myös hankekonsortioon kuuluvat Hangon, Lohjan ja Raaseporin kaupungit sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys. Uudenmaan piiri vastaa hankkeen hallinnosta ja käytännön toteutuksesta. 

Hankkeen jatkorahoitus vuodelle 2025 varmistui huhtikuussa. Seuraava Helmi-elinympäristöohjelman hankehaku on mahdollisesti vuonna 2026. Haun toteutuessa Länsi-Uudenmaan luontohelmet on kiinnostunut uusista kohteista ja yhteistyökumppaneista.

Länsi-Uudenmaan luontohelmet hankevastaava Jari Kurjonen jari.kurjonen(at)sll.fi puh. 050 543 6578

Luontohelmet-hankkeen muut yhteystiedot löydät täältä. 

SusiLIFE

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on kumppanina maamme suurimmassa suden ja ihmisen rinnakkaiseloa edistävässä hankkeessa.

Piiri järjesti mediatilaisuuden, kaksi yleisötilaisuutta ja 10 kouluvierailua vuosina 2022-2023 Länsi-Uudellamaalla. Lisäksi olemme mukana hankkeen toiminnan ja organisaatioiden välisen yhteistyön suunnittelussa ja kehittämisessä.

SusiLIFE välittää tietoa sudesta ja sen käyttäytymisestä, edistää paikallistason vuorovaikutusta ja tuo työkaluja susien aiheuttamien haittojen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Koko valtakunnallinen hanke kestää kuusi vuotta 1.10.2019 – 30.9.2025. Hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus (koordinaattori), Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen poliisilaitos ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri. Piirissä hankkeesta vastaa erityisasiantuntija Lauri Kajander p. +358 45 114 0088, lauri.kajander(at) sll.fi

Linkki piirin susilife-sivulle