Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Yrityksenä voit konkreettisesti vaikuttaa lähiluontosi hyvinvointiin lahjoittamalla varoja Ketosirkka-hankkeeseen tai osana vastuullisuusohjelmaanne ryhtymällä hankkeen kumppaniksi. Teemme työtä luontokadon hillitsemiseksi ja vahvistamme luonnon monimuotoisuutta yhdessä yritysten kanssa, jotka jakavat yhteisen huolemme luonnon hyvinvoinnista.

Perinnemaisemien hoitaminen tehdään käsin niittäen, vesakkoa ja vieraslajeja kitkien lajistoiltaan arvokkailla kohteilla maastossa. Työ on käsityötä ja vaatii henkilöresursseja. Kesäkaudeksi palkkaamme luonnonhoitajia, jotka tekevät hoitotyötä pienissä ryhmissä ympäri Uuttamaata.

Hanke laajenee OP Uusimaan tuen myötä

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja OP Uusimaa aloittivat yhteistyön, jossa OP Uusimaa tukee omistaja-asiakkaidensa toiveiden mukaisesti luonnon monimuotoisuuden hyväksi tehtävää työtä. Merkittävän tuen avulla Ketosirkka-hanketta laajennetaan useille uusille kohteille ja alueille. Hankkeen tavoitteena on luontokadon hillitseminen.

Perhonen kukassa

Uhanalaisten perinnebiotooppien hoito

Perinnemaisemien historiaa ja merkitys

Teorian mukaan perinnebiotooppien historia juontuu kauas aikaan ennen ihmistä. Ne kehittyivät aikana, jolloin megafauna, eli suuret kasvinsyöjänisäkkäät vaelsivat maapallolla ja pitivät maisemia avoimena. Vuosisatojen aikana perinnebiotoopeille tyypillinen lajisto pääsi tuona aikana kehittymään.

Lue lisää
Metsäkurjenpolvi ja mustatäplähiipijä

Luonnonhoitohankkeen historiaa

Perinnemaisemien hoitotyötä on luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirissä tehty pitkää. Vuonna 2023 tulee kuluneeksi 20 vuotta ensimäisestä maastokaudesta.

Lue lisää

YHTEYSTIEDOT

Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli haluat kuulla lisää hankkeestamme tai ymmärtää paremmin perinnebiotooppien merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle. Ole myös yhteydessä, mikäli haluaisit kuulla lisää kumppanuudesta hankkeen kanssa tai jos haluat tukea toimintaamme suuremmalla rahalahjoituksella.

Lue lisää

LAHJOITA

Tue luonnonhoitohankkeen toimintaa lahjoittamalla. Kaikki hankkeelle lahjoitetut varat käytetään Uudellamaalla sijaitsevien arvokkaiden perinnemaisemien hoitoon käyttäen paikallista työvoimaa.

Lue lisää