Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Yrityksenä voit konkreettisesti vaikuttaa lähiluontosi hyvinvointiin lahjoittamalla varoja Ketosirkka-hankkeeseen tai osana vastuullisuusohjelmaanne ryhtymällä hankkeen kumppaniksi. Teemme työtä luontokadon hillitsemiseksi ja vahvistamme luonnon monimuotoisuutta yhdessä yritysten kanssa, jotka jakavat yhteisen huolemme luonnon hyvinvoinnista.

Perinnemaisemien hoitaminen tehdään käsin niittäen, vesakkoa ja vieraslajeja kitkien lajistoiltaan arvokkailla kohteilla maastossa. Työ on käsityötä ja vaatii henkilöresursseja. Kesäkaudeksi palkkaamme luonnonhoitajia, jotka tekevät hoitotyötä pienissä ryhmissä ympäri Uuttamaata.

Hanke laajenee OP Uusimaan tuen myötä

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja OP Uusimaa aloittivat yhteistyön, jossa OP Uusimaa tukee omistaja-asiakkaidensa toiveiden mukaisesti luonnon monimuotoisuuden hyväksi tehtävää työtä. Merkittävän tuen avulla Ketosirkka-hanketta laajennetaan useille uusille kohteille ja alueille. Hankkeen tavoitteena on luontokadon hillitseminen.

 • Lue koko 11.5.2023 tiedote tästä

OP Uusimaan tuella lisää hoitokohteita ja vaikuttavuutta

OP Uusimaa on tukenut luonnonhoitohankettamme jo toista vuotta. Heidän antamansa merkittävä ja jatkuva rahallinen tuki on mahdollistanut hankkeemme laajentamisen ja kehittämisen. Olemme tuplanneet hoidettavien kohteiden määrän, palkanneet hanketyöntekijöitä, kehittäneet kohteiden hoidon seurantaa,

OP Uusimaan tuki on ollut ratkaisevassa roolissa perinnebiotooppien hoidon ja ennallistamisen edistämisessä ja hankkeesta viestimisessä.

Tue luonnon monimuotoisuutta

Luonnon monimuotoisuus on elintärkeä osa ekosysteemiämme, ja sen ylläpitäminen hyödyttää meitä kaikkia. Perinnebiotoopit, kuten niityt ja hakamaat, ovat erityisen arvokkaita, mutta ne ovat uhanalaisia modernin maatalouden ja kaupungistumisen takia. Ilman huolellista hoitoa nämä elinympäristöt ja niissä asuvat lajistot ovat vaarassa kadota.

Organisaatiosi voi vaikuttaa

Yrityksesi voi olla ratkaisevassa roolissa näiden arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämisessä. Tukemalla luonnonhoitohankettamme autatte:

 • Säilyttämään biologisen monimuotoisuuden: Suojelemme ja hoidamme perinnebiotooppeja, jotka ovat tärkeitä monien uhanalaisten lajien kotina.
 • Edistämään kestävää kehitystä: Luonnonhoito tukee ekologista tasapainoa ja edistää kestävää maankäyttöä.
 • Parantamaan yhteisön hyvinvointia: Vihreät ja hyvin hoidetut ympäristöt lisäävät kaikkien alueella asuvien ja työskentelevien ihmisten elämänlaatua.
 • Säilyttämään kulttuuriamme: perinnemaisemat ovat tärkeä osa kulttuurihistoriaamme. Lukuiset taitelijat ovat saaneet inspiraationsa näistä maisemista ja monimuotoisesta luonnosta eläimineen ja kasveineen.

Mitä tukesi mahdollistaa?

Yrityksesi taloudellinen tuki mahdollistaa konkreettisia toimia luonnon monimuotoisuuden hyväksi:

 • Perinnebiotooppien hoito ja ennallistaminen: Varojen avulla voimme ylläpitää ja parantaa niittyjä, hakamaita ja muita perinteisiä elinympäristöjä.
 • Tutkimus ja seuranta: Voimme seurata ja dokumentoida hoitotoimien vaikutuksia, mikä auttaa meitä parantamaan menetelmiämme ja jakamaan tietoa muille toimijoille.
 • Viestintä: voimme panostaa viestintään ja kerto luonnonhoidon merkityksestä osana luontokadon torjuntaa ja saada muut yritykset ja kansalaiset innostumaan toiminnasta luonnon hyväksi.
 • Kulttuurihistorian suojelu: perinnemaisemien hoitoon osallistumalla tuet kulttuurihistoriamme säilyttämisestä jälkipolville.

Hyödyt organisaatiollesi

Luonnonhoitohankkeemme tukeminen tuo mukanaan monia hyötyjä myös yrityksellesi:

 • Vastuullisuus ja imagohyöty: Näyttämällä tukesi luonnon monimuotoisuudelle, yrityksesi profiloituu vastuullisena toimijana, joka välittää ympäristöstä ja yhteisöstään.
 • Sidosryhmien arvostus: Asiakkaat, työntekijät ja yhteistyökumppanit arvostavat yrityksiä, jotka sitoutuvat kestävään kehitykseen ja luonnonsuojeluun.
 • Henkilöstösi voi osallistua luonnonhoidon talkoisiin, oppia luonnon monimuotoisuudesta ja tuntea ylpeyttä työnantajastaan. Tämä voi sitouttaa henkilöstöä ja lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Näin voit tukea hankettamme

Tukeminen on helppoa ja joustavaa. Voit valita eri vaihtoehdoista sen, joka parhaiten sopii yrityksellesi. Esimerkiksi:

 1. Kertaluontoinen lahjoitus: Tue hankettamme kertaluonteisella lahjoituksella, joka käytetään suoraan luonnonhoitotoimiin. Voit esimerkiksi valita kohteet joiden hoitoa haluat tukea.
 2. Jatkuva tuki: Sitoudu pitkäaikaiseen yhteistyöhön kuukausi- tai vuosimaksulla, jolla varmistetaan hankkeemme jatkuvuus ja vakaus.

3. Yhteistyökampanja: Osana yhteistyötä voimme toteutetaan yhdessä yrityksesi kanssa kampanja, joka tuo näkyvyyttä sekä teille että luonnonhoitohankkeellemme.

Ota yhteyttä

Olemme valmiita keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista ja vastaamaan kaikkiin kysymyksiinne. Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä työtä luonnon monimuotoisuuden puolesta!

 • Sähköposti: Hankevastaava Jaana Patrakka jaana.patrakka@sll.fi
 • Puhelin: 050 542 2032

Yhdessä voimme tehdä maailmasta paremman paikan. Liity mukaan tukemaan luonnon monimuotoisuutta!

Perhonen kukassa

Ketosirkka – Uhanalaisten perinnebiotooppien hoitoa

Ketosirkka-hanke 2024

Perinnemaisemien historiaa ja merkitys

Teorian mukaan perinnebiotooppien historia juontuu kauas aikaan ennen ihmistä. Ne kehittyivät aikana, jolloin megafauna, eli suuret kasvinsyöjänisäkkäät vaelsivat maapallolla ja pitivät maisemia avoimena. Vuosisatojen aikana perinnebiotoopeille tyypillinen lajisto pääsi tuona aikana kehittymään.

Lue lisää

Ketosirkka-hankkeen luonnonhoitotyö 2023

Metsäkurjenpolvi ja mustatäplähiipijä

Luonnonhoitohankkeen historiaa

Perinnemaisemien hoitotyötä on luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirissä tehty pitkää. Vuonna 2023 tulee kuluneeksi 20 vuotta ensimäisestä maastokaudesta.

Lue lisää

Luonnonhoito

YHTEYSTIEDOT

Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli haluat kuulla lisää hankkeestamme tai ymmärtää paremmin perinnebiotooppien merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle. Ole myös yhteydessä, mikäli haluaisit kuulla lisää kumppanuudesta hankkeen kanssa tai jos haluat tukea toimintaamme suuremmalla rahalahjoituksella.

Lue lisää

LAHJOITA

Tue luonnonhoitohankkeen toimintaa lahjoittamalla. Kaikki hankkeelle lahjoitetut varat käytetään Uudellamaalla sijaitsevien arvokkaiden perinnemaisemien hoitoon käyttäen paikallista työvoimaa.

Lue lisää