Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto ns. Tallinnan tunnelin yva-ar­vioin­tioh­jel­mas­ta

Nyt kansanvälistä junarahtia menee paljon Vuosaaren sataman kautta. Porvarinlahden silta. TVe/SLL

Piiri toivoi Tallinan tunnelin ympäristövaikutusten arviointiin riittävästi sen vaikutuksia Suomen mantereella esimerkiksi liikenteen kautta, lisää aikaa ja voimavaroja.

 

24.5.2019

Uudenmaan ELY-keskukselle

Lausunto ns. Tallinnan tunnelin yva-arviointiohjelmasta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa asiasta seuraavaa.

Hankkeella tulisi olemaan suuria vaikutuksia koko Uudenmaan maankäyttöön, yhdyskuntarakenteeseen ja valtakunnalliseen liikennejärjestelmään. Arvioinnissa tulee siksi selvittää koko hankekokonaisuus ja sen vaikutukset myös mantereella. Pelkkä tunneli ei riitä vaan mukana tulee olla myös myös liikenneyhteydet asemineen, saarineen ja rahtiterminaaleineen.

Tärkeä ympäristövaikutus tulisi maamassoista ja louhintamassoista. Miten niitä käytetään neitseelisiä luonnonkallioita korvaavina arvokkaana raaka-aineena? Mitä tehdään jätejakeille? Minne ne laitettaisiin tilanteessa, missä niiden sijoitus on jo nyt ongelma Uudellamaalla?

Siinä tulee arvioida myös tilannetta, jos hankkeen rakentaminen jäisi jostakin syystä kesken.

Yvan esitetty aikataulu ei ole realistinen, jos siinä otetaan huomioon lausuntokierroksella tullut palaute ja selvitetään asiat kunnolla sen mukaan. Tämä vaatii yvaan myös riittäviä voimavaroja.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen         Tapani Veistola

puheenjohtaja           erityisasiantuntija