Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vireillepano hakkuiden kes­keyt­tä­mi­sek­si Kirkkonummella

Liito-oravan ja lahokaviosammalen metsää hakataan Kirkkonummella. Piiri kirjoitti ELY-keskukselle vireillepanon hakkuiden pysäyttämiseksi.

20.4.2020

Uudenmaan ELY-keskukselle

Kiireellinen vireillepano hakkuiden keskeyttämiseksi Kirkkonummella asemakaava-alueella Veikkolanpuro 2

Tämä on luonnonsuojelulain 57 §:n mukainen vireillepano luonnonsuojelulain mukaisten luontoarvojen (erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen lukuisat esiintymät, liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka) tuhoutumisen pysäyttämiseksi.

Tietojemme mukaan hakkuut tuhoavat parhaillaan Kirkkonummella sijaitsevaa metsää Vekkolanpuro 2 -nimisellä asemakakaava-alueella, jolla esiintyy mm. liito-oravaa ja lahokaviosammalta.

Lisätietoja Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen kaavalausunnosta ja sen liitteistä https://www.sll.fi/kirkkonummi/2020/02/17/veikkolanpuro-2/

Lisätietoja

– puheenjohtaja Laura Räsänen, puhelin 050 4389 795, laura.rasanen (at) kotikone.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija

Tilannepäivitystä KYYn sivuilla