Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Vantaan Kiilan kier­to­ta­lous­kes­kuk­sen yva-se­los­tuk­ses­ta

Kiilan yva

Vantaan Kiilan alueelle on suunnitteilla paljon uusia hankkeita. Tämän yvan tulosten yhteenvetotaulukko on harvinaisen punainen. Hankkeen toteuttamiskelpoisuus vaatisi lisää lieventämistoimia, kuten itäosan luontokohteiden säästämisen suojapuustoksi.

 

24.1.2019

Uudenmaan ELY-keskukselle

Viitaten kuulutukseenne verkkosivuillanne

Lausunto Lemminkäinen Infra Oy:n Vantaan Kiilan kiertotalouskeskusta koskevasta yva-selostuksesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa, että Kiilan alue on moniongelmainen.

Alueella on jo monia toimintoja ja niiden aiheuttamia kiistoja – ja lisää voi tulla uusien hankkeiden myötä.

Tässä yvassa on luontoarvoja selvitetty ja vaikutukset tunnistettu paljon paremmin kuin samaan aikaan lausunnolla olevassa läheisessä Remeon yvassa. Luontoselvityksen suositukset (liite 12) tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

On hyvä ja asiallista, että alueelta löydetty muinaisjäännös (maantie) on luvattu säilyttää. Huomattakoon, että enimmät luontoselvityksenkin kohteista ovat alueen itäosassa. Tämän hankealueen itäosan rauhaan jättämistä kannattaa harkita. Se tukisi myös hankealueen itärajalla olevia maakuntakaavan ulkoilureitti- ja asemakaavan lähivirkistysaluemerkintöjä. Muutenkin hankealueen reunoihin kannattaa jättää metsää, joka toimisi suojapuustona.

Yhteisvaikutusten kannalta yksi merkittävä riskitekijä ovat alueen eri hankkeiden vesistöpäästöt. Kiilan alueen hulevesien hallinta on jo nyt haastavaa. Päästöt voivat vaikuttaa vuollejokisimpukkaan ja alueelta löydettyihin yhtä tiukasti suojeltuihin sudenkorentoihin.

Asutukseen ja virkistyskäyttöön kohdistuu monia merkittäviä kielteisiä vaikutuksia, jotka selostuskin toki tunnistaa. Harvan yvan vaihtoehtovertailun yhteenvetotaulukko on näin punainen. Ikävää on, että nyt valitut vaihtoehdot eivät olleet vaikutusten suhteen riittävän erottelevia. (Tulevissa yva-hankkeissa on tärkeää harkita hankealueen alueellista jakoa ja toiminta-ajan rajoituksia.) Hankekokonaisuuden toteuttamiskelpoisuuden varmistamiseksi monien päästöjen vähentämiseksi tulee jatkotyössä pohtia konkreettisempia lieventämistoimia (esimerkiksi edellä viittaamamme itäosan ja muiden reunametsien säästäminen). Myös hankkeen ajoitusta suhteessa muihin lähialueen hankkeisiin kannattaa pohtia.

Lisätietoja

– luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, puhelin 045 652 1974, keijo.savola at gmail.com

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen    Tapani Veistola

puheenjohtaja     erityisasiantuntija