Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Melu on kasvava ympäristöongelma

Melu vähentää viihtyisyyttä etenkin asumiseen ja virkistyskäyttöön tarkoitetuilla alueilla. Noin miljoonan suomalaisen arvellaan asuvan alueilla, joilla ympäristömelu ylittää päivisin valtioneuvoston asettaman ohjarvon 55 dB. Ongelma on suurin Uudellamaalla.  Liiallisen melun on todettu olevan terveydelle haitallista ja aiheuttavan mm. kuulovaurioita, keskittymisvaikeuksia ja unihäiriöitä. Melulla on vaikutusta myös eläimiin ja muuhun luontoon.

Ylivoimaisesti yleisin melun aiheuttaja on tieliikenne. Melua syntyy myös raide- ja lentoliikenteestä, teollisuudesta, vapaa-ajan toiminnoista, rakennus- ja puhtaanapitotöistä sekä muun muassa ulkoilmakonserteista ja -tapahtumista.

Alue määritellään hiljaiseksi silloin, kun sen äänimaisema koostuu pääosin luonnon äänistä ja ihmisen aiheuttamat äänet ovat satunnaisia tai vähäisiä. Muuta ympäristöä hiljaisemmat alueet ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikkoja. Hiljaiset alueet ovat kuitenkin etenkin kaupungistuneilla alueilla käymässä vähiin.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on jo useita kertoja vaatinut Uudenmaan maakuntakaavaan merkintää hiljaisista alueista niiden turvaamiseksi.Uudenmaan 1. vaihekaavan yhteydessä tehtiin selvitys hiljaisista alueista Uudellamaalla jo vuonna 2007, mutta itse kaavaan ei hiljaisia alueita ole edelleenkään merkitty. Nyt merkintä on vain Satakunnan ja Pohjois-Savon maakuntakaavassa.

Uudenmaan piiri järjestää Hiljan päivänä 8.10. vuosittaisen seminaarin. Sen yhteydessä annetaan Hiljainen haavanlehti -palkinto melu- ja hiljaisuusasioissa kunnostautuneelle taholle.

Lue tästä lisää Hiljan päivistä ja palkinnoista.

Haluatko vaalia hiljaisuutta?

Ota yhteyttä!

Luonnonsuojelutyö

Uudenmaan piirissä luonnonsuojelutyö on keskiössä

Lue lisää

Vedet

Haluamme Itämeren ja sisävedet hyvään tilaan

Lue lisää

Virtavesivuosi 2021

Palautetaan jokien luonnolliset virtaamat

Lue lisää

Metsät

Suot

Suot ovat Suomen alkuperäisluontoa

Lue lisää

Viherkehä

Viherkehä on pääkaupunkiseudun henkireikä 

Lue lisää