Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Länsi-Uudenmaan susiasiassa

Susi Anselmus de Bood, Rijksmuseumin public domain..

Viime kesänä valitimme Länsi-Uudenmaalle annetusta susiluvasta. Oikeus ei pistänyt lupaa toimenpidekieltoon mutta sutta ei kuitenkaan saatu ammuttua. Valituksesta tuli näin akateeminen kysymys ja vedimme sen pois. 

20.3.2019

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE

Vastaselitys

Asia Muutoksenhaku Inkoon ja Raaseporin alueelle annetusta suden tappoluvasta

Viitteenne 03821/18/7305

Valituksenalainen päätös

Suomen riistakeskuksen sutta koskeva poikkeuslupa 29.6.2018

Nro 2018-1-600-06234-7

Valittaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki

Prosessiosoite

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Itälahdenkatu 22 b A

00210 HELSINKI

Puhelin 0400 615 530

Sähköposti uusimaa at sll.fi

Vastaselitys

Koska sutta ei saatu ammuttua, asiassa olisi enää kyse luvan valmistelun ja sen perustelujen ja lupaehtojen laadusta (tarkkuus ja yksilöiminen).

Valituksessamme hyväksyimme luvan pelottelun osalta, mutta lupa ampua – jopa alfayksilö – oli mielestämme huonosti perusteltu. Sudet näyttävät kuitenkin pelästyneen jahtia ja paenneen muualle, koska saalista ei saatu edes pitkällä lupa-ajalla ja laajalla lupa-alueella (30.000 ha). Pelottelu näyttää näin toimineen ns. ”muuna tyydyttävänä ratkaisuna” myös käytännössä.

Suotuisa suojelun taso

Susi oli päätöstä tehtäessä erittäin uhanalainen, ja se on sitä myös maaliskuussa 2019 julkaistussa uudessa uhanalaisluettelossa.

Edellisen talven samalla alueella tapahtunut alfayksilön ampuminen ja suden jahtaaminen pesimäaikana ei ainakaan parantanut lajin tilannetta Länsi-Uudellamaalla. Uudenmaan kaksi susireviiriä eivät tuottaneet pentuja kesällä 2018 (Suomen riistakeskuksen Visa Erosen esitys Uudenmaan suurriistafoorumissa 12.3.2019).


Valmistelun puutteet

Perusteluissa esitetty koiravahinko jäi lopulta epäselväksi. Siitä ei ollut tarkempaa tietoa vielä Uudenmaan suurriistafoorumissakaan 12.3.2019, kun asiasta keskusteltiin. Se kuvaa päätöksen perusteiden epävarmuutta.

Laki ei toki vaadi lausuntojen pyytämistä poikkeuslupahakemuksesta esimerkiksi ympäristöjärjestöitä. Olisi kuitenkin ollut hyvää hallintoa kertoa asiasta ja kysellä siitä lisätietoja reviiriryhmän kokouksessa, joka tapahtui hakemuksen ollessa vireillä. Se olisi voinut antaa tasapuolisemman käsityksen tilanteesta alueella. Muissa reviiriryhmissä on vastaavanlaisia lupahakemuksia käsitelty laajastikin ja ne ovat antaneet lausuntoja hakemuksista.

Lupapäätöksen lähettämisen puutteet

Riistakeskus toteaa, että lupa-alue on kuvattu hakemuksen välitoimenpiteissä. Sen mukaan ”Poikkeuslupaa haetaan Inkoo-Snappertunan, Karjaan ja Tammisaaren riistanhoitoyhdistyksen alueelle” (s. 3). Kartta olisi tässäkin tapauksessa riistahallinnon ulkopuolisille tahoille tarpeellista tietoa.

Yhteenveto

Valitimme, koska lupa mahdollisti suden pelottelun (jonka hyväksyimme) lisäksi jopa alfayksilön tappamisen. Näin kävi edellisenä vuonna samanlaisella luvalla samalla alueella. Lisäksi katsoimme, että päätöksessä, sen perusteluissa, asian selvittämisessä ja lähettämisessä oli puutteita.

Käytännössä sudet näyttävät kuitenkin säikähtäneen jahtia ja paenneen muualle. Siksi susia ei tällä luvalla saatu tapettua. Pelottelu saattoi toki häiritä susia niin, että niille ei tullut tällä reviirillä pentuja kesällä 2018.

Vaikka pidämme lupaa ja sen menettelyä kohtaan esittämäämme arvostelua yhä perusteltuna, asiasta on tullut käytännössä ns. akateeminen kysymys. Sen ratkaisulla suuntaan tai toiseen ei ole enää suurta käytännön merkitystä.

Kritiikkimme on tullut riistakeskuksen tietoon, ja asiasta on keskusteltu myöhemminkin. Lisäksi meillä on näiden asioiden kehittämiseen tulevaisuudessa tätä valitusta parempia foorumeita, kuten suden hoitosuunnitelmaryhmä ja BOREALWOLF LIFE-hanke.

Näistä syistä vedämme valituksemme pois.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

PÄIVÄYS

Helsingissä, 20. maaliskuuta 2019

VAKUUDEKSI

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen     Tapani Veistola

puheenjohtaja       erityisasiantuntija