Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto melua koskevan asetuksen muutoksesta

Ympäristömininisteriö aikoo muuttaa rakennuksen ääniympäristöstä annettua asetusta. Se merkitsee pieniä lievennyksiä uuden rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimuksiin melualueilla ja parvekkeiden äänitasovaatimukseen.

25.02.2019

Asia: VN/638/2019

Lausuntopyyntö luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliiton järjestelmässä tämän lausunnon antaa sen Uudenmaan piiri, joka on perinteisesti hoitanut meluasioita liitossa.

Pykälän 5 suhteen emme näe ongelmia.

Pykälän 6 pitäisi olla tavoitteena myös peruskorjausten yhteydessä.

Samassa yhteydessä voisi muuttaa nykyisen asetuksen pykälää 7 (korjausrakentaminen) siten, että peruskorjauksen yhteydessä asuin-, majoitus- tai potilashuoneessa tavoite tulisi olla sama kuin uudisrakentamisessa. Tämän pitäisi olla ainakin tavoite, jolla ei tavoiteltaisi välttämättä pykälää 5 vastaavia numeroarvoja vaan kohtaa: ”on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö.” Toisin sanoen akustiikka on suunniteltava kauniiksi ja niin, että kaiku ja vastaavat eivät haittaa kuulemista (keskustelua). Tärkeintä on varmistaa taloteknisten laitteiden suunnittelussa, ettei peruskorjauksessa tehostettu ilmastointi tai jokin vastaava asia pilaa olemassaolevaa hiljaista taloa.

Iso käytännön ongelma on kuitenkin se, että alueen meluolot voivat muuttua eri syistä rakennusten käyttöhistorian aikana (esimerkiksi liikenne ja lähitaloihin tuleva koneellinen ilmastointi). Siksi melunormeissa tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta ja niitä pitäisi tiukentaa eikä lieventää.

Lausunnon valmisteli SLL:n meluasiantuntija Pertti Sundqvist ja sen viimeistelivät loppuun toiminnanjohtaja Ursula Immonen ja erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Toimeksi saaneena erityisasiantuntija Tapani Veistola