Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lisätietoja Porvoo–Askola -sähkölinjan yvan tarpeesta

Sähkölinjojen vaihtoehdot pitäisi aina selvittää etukäteen. Kuva suojelualueelta Hyvinkäältä. SLL/UP arkisto.

Porvoo-Askola -sähkölinja menisi nyt eteenpäin tosi kevyillä selvityksillä. Piirin mielestä ympäristövaikutusten arviointi olisi paikallaan.

26.6.2020

Uudenmaan ELY-keskukselle

Viitaten Porvoon kunnassa vireillä olleeseen lausuntoasiaanne ja kirjeeseemme 24.4.2020

Lisätietoja Porvoo–Askola -sähkölinjan yvan tarpeesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri selvitti asiaa lisää Uusimaa 2050 -maakuntakaavan kesäkuisen valtuustokäsittelyn yhteydessä. Asiasta ei tehty siellä vastaesitystä, mutta kokous jatkuu vielä elokuussa. Näyttää kuitenkin siltä, että koska suurimmat ryhmät eivät halua kaavaa uudelleen nähtäville miltään osin, kaavaratkaisu ei enää muutu. Se lisää yva-harkinnan merkitystä.

Linjasta oli tehty luontoselvitys ainoastaan syksyllä, mikä on virheellistä. Varsinkin lajisto on jäänyt käytännössä maastossa selvittämättä; keväällä tarkistettiin vain muutama liito-oravakohde. Lisäksi reittivaihtoehdon 2 tarkempaa ympäristöselvitystä ei tehty loppuun. Syy tähän ei hallussamme olleista asiakirjoista selviä.

Näistä syistä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kannattaa hankkeen laadukasta yva-arviontia sekä kahden linjausvaihtoehdon että ilma- ja maakaapelointien variaatioiden osalta.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija