Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Arviot alueellisen metsäohjelman vaikutuksiin

Metsän lapsi. Kuva Mia Holopainen / SLL Uusimaa.

Alueellisia metsäohjelmia tehdään parhaillaan. Vaikka Uudenmaan piiri ei ole alueellisessa metsäneuvostossa tällä kaudella mukana, kommentoimme vaikutusten arviointia. Sen perusteella on mahdollista vielä ohjelman kestävyyttä parantaa.

Erityisasiantuntija Tapani Veistola täytti metsäkeskuksen arviointilomakkeen alueellisen metsäohjelman vaikutuksista (++, +, 0, -, –) 29.5.2020. Tässä vastauksen yleiskuva.

Kaikki riippuu toteutuksesta

Korostin epävarmuuksia: Tämän laadullisen arvioinnin ongelma on toimenpiteiden yleisyys. Mitä ohjelmalla itsellään voi saada aikaan, riippuu toimenpiteiden käytännön muotoilusta ja rahoituksesta (e, htv, ha). Lisäksi puuta liikuttavat markkinat ja se vaikutus on varmasti moninkertainen ohjelmaan verrattuna (esim. hakkuumäärät).

Periaatteessa ohjelmasta voi tulla pientä taloudellista arvonlisää, luontohyötyjä, sosiaalista hyötyä koulutukselle ja metsäsuhteelle. Tärkeintä on, että ohjelmaan liittyy ympäristöriskejä, joita voi vielä jatkovalmistelussa ehkäistä.

Pointteja jatkovalmisteluun

Metsätieto: Paikkatieto voi auttaa luontokohteita (lajitietokeskus).

Viestintä ja vuorovaikutus: Jos ympäristöteema mukana, se voi antaa luonnolle plussaa.

Metsänhoito: Nuoren metsän hoidossa paras taloudellinen mahdollisuus. Metsityksiä ei perinnebiotooppeille ja High Nature Value -alueille. Jos hirvieläimiä liikaa vähentää, suurpedot tulevat pihoihin. Kesähakkuut eivät ole hyviä luonnolle. Metsitys voi sulkea kulttuurimaisemia. Metsänomistajakunnan tavoiteltu keskittyminen eli vähentyminen voi heikentää suhdetta metsiin. Toimien haittoja voidaan ehkäistä ottamalla huomioon ympäristönäkökulmia. Laajemmin hakkuiden kasvu voisi aiheuttaa stressiä mm. ulkoiluun.

Luonnonhoito: Riippuu mitoituksesta (METSO). Hyötyjä ulkoiluun ja metsäsuhteeseen.

Ilmastotoimet: Kiertoaikojen lyhentäminen on monimuotoisuusvaara. Metsityskohteet pitää valita tarkkaan (ei perinnebiotooppeja tai HNV). Hirvieläinkantoja kannattaa optimoida myös petojen suhteen (monilajisuunnittelu). Lannoituksessa vesiensuojeluhaasteita.

Metsätiet: Uudenmaan logistiikka varsin valmis – kunnossapidon aika.

Puupohjaiset tuotteet: Puurakentamisen hyödyt menevät jos se lisäisi hakkuita. Metsäkadon torjunta toki tärkeää.

Jatkotyö

Arviointiryhmä keskustelee sen jäsenten esityksistä 5.6. Ohjelman valmistelu jatkuu ja syksyllä tulee lausuntokierros.

TAPANI VEISTOLA