Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Esitetty Van­han­kau­pun­gin­pa­don vaihtoehtojen selvitys kannattaa tehdä

Pato estää kalojen nousun merestä Vantaanjokeen Helsingin Vanhankaupunginkoskessa. TVe/SLL
Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purun vaihtoehtojen selvitys on edennyt kaupunginhallitukseen. Esittelijän kanta on asialle myönteinen. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kannattaa selvityksen tekemistä.
Arvoisa kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
Viitaten kokoukseenne 24.2.2020 (10 §)
Esitetty Vanhankaupunginpadon vaihtoehtojen selvitys kannattaa tehdä
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin mielestä esitetty selvitys on hyvä kokonaisuus.
Asian käsittelyä helpottaa, että Helen on nyt päättänyt lopettaa vesivoimalan käytön.
– Myös Itähaaran kalatien parantaminen on oikein, vaikka se ei yksin ratkaise Länsipadon ongelmaa kalojen kulkuesteenä.
Uskomme, että kunnollisella selvityksellä voidaan löytää eri suojelutavoitteille optimaalinen win-win -ratkaisu.
– Käsityksemme mukaan veden korkeutta voidaan säätää esimerkiksi pohjapadoilla.
– On hyvä, että eri vaihtoehdot selvitetään myös kulttuuriympäristön kannalta.
Yhteistyöterveisin, toimeksi saaneena
Tapani Veistola
erityisasiantuntija
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry