Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Hankkeessa on mukana useita ainutlaatuisia kohteita Hangosta

Työskentely rantakohteissa on käsityömäisen tarkkaa. Kuva: Ursula Immonen.

Hangossa hankkeella on yhteensä yhdeksän hoitokohdetta

Länsi-Uudenmaan luontohelmet työskentelee Hangon kaupunkialueella luonnonarvoiltaan ainutlaatuisissa rantaympäristöissä sekä yhteensä neljällä kedolla ja niityllä. Lisäksi Tvärminnessä hoidetaan mäntyhakaa ja sitä ympäröiviä ketoja. Kaikki kohteet ovat Hangon kaupungin omistuksessa, ja niiden hoito toteutetaan yhteistyössä kaupungin kanssa sekä Uudenmaan ELY-keskuksen ohjeiden mukaan.

Kolavikenin ja Bellevuen ranta-alueilla lähellä Hangon keskustaa on jo vuosia tehty töitä haitallisen vieraslajin, kurtturuusun, poistamiseksi. Torjunnassa on edistytty jo pitkälle, ja varsinkin Kolavikenillä alueen aiempi luonto on paljolti palautunut rannalle. Kurtturuusun torjuminen vaatii kuitenkin huomattavaa sitkeyttä, sillä kasvi lähtee uudelleen kasvamaan esimerkiksi maahan jääneistä juurenpaloista. Bellevuen rannalla on vielä edessä kurtturuusun koneellinen kaivuu loppukeväällä 2023. Hankkeen luonnonhoitajat jatkavat työtä käsin ja lapiolla, sillä konekaivuu vaatii pitkäjänteisen jälkityön.

Rehevöitymään päässeitä ketoja ja niittyjä hoidetaan niittämällä ja keräämällä niittojäte pois. Tavoitteena on otollisen elinympäristön palauttaminen monipuoliselle kasvilajistolle. Gunnarsin kallioketo ja Gylfen niitty sijaitsevat Hangonkylässä, ja Metsäkannaksen niitty ja kallioketo kuuluvat Metsäkannaksen luonnonsuojelualueeseen. Suurin osa Tvärminnen kohteista kuuluu Natura 2000 Tammisaaren ja Hangon saariston sekä Pohjanpitäjänlahden merensuojelualueeseen. Natura-verkosto ulottuu koko Suomen ja Euroopan Unionin alueelle.

Maastokaudella 2022 tehtyyn luonnonhoitoon pääset tutustumaan seuraavista linkeistä:

Bellevue ja Kolaviken, Gunnars, Gylfe ja Metsäkannas, Tvärminne.

Gunnarsin kallioketoa elokuussa 2022. Kuva: Sami Isoaho.

Länsi-Uudenmaan luontohelmet 2024

Ketosirkka - luonnon monimuotoisuushankkeessa katselmoitiin mahdollisia uusia luonnonhoitokohteita. Kuvassa tutkaillaan Hiittisten niittyä Lohjalla. Kuva: Kaisa Kauranen.

Hankeuutiset

Ketosirkka - luonnon monimuotoisuushanke on päättymässä

Lue lisää

Talkoot ja tapahtumat

Hanke järjestää kaikille avoimia tapahtumia Hangossa, Lohjalla ja Raaseporissa

Lue lisää
Niittykukkia Yli-Rydön niityllä Lohjalla. Kuva: Kata Jääskeläinen.

Hoitokohteet Lohjalla

Lohjalla hoidetaan perinnemaisemia ja niiden kukkaloistoa

Lue lisää
Flyetin tervaleppäkorpi Tammisaaressa edustaa suojeltavaa luontotyyppiä Kuva: Kaisa Kauranen

Hoitokohteet Raaseporissa

Flyetin tervaleppäkorpi edustaa suojeltavaa luontotyyppiä

Lue lisää
Ketosirkka - luonnon monimuotoisuushankkeen luonnonhoitaja on varustautunut niittoon kahdella viikatteella. Kuva: Mika Tolvanen.

Hoitokohteet UUVI

Uudenmaan virkistysalueyhdistys on Piirin neljäs yhteistyökumppani hankkeessa

Lue lisää

Helmi-yhteystiedot

Facebook-sivu: Länsi-Uudenmaan luontohelmet

Lue lisää