Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Metsäopas tarjoaa runsaasti työkaluja niille, jotka haluavat puolustaa metsiä. Oppaassa keskitytään erityisesti kuntien omistamiin metsiin, jotka ovat yhteistä omaisuuttamme, mutta suuri osa sisällöstä on sovellettavissa muuallakin.

Piirretty kuva, jossa vihreän eri sävyjä maassa ja puissa. Metsämaisemassa näkyvissä myös lentävä lintu, puuhun kiipeävä orava sekä maan pinnalla kulkevat ihminen ja mäyrä.
Kuva ja oppaan taitto: Amanda Ainesmaa

Lataa opas tästä:

Työkaluja vaikuttamistyöhön

Lähes jokainen suomalainen liikkuu luonnossa. Jatkuvasti lisääntyvä tutkimustieto osoittaa kiistattomasti, että lähiluonnolla on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle. Samanaikaisesti on yhtä selvää, että globaali luontokato etenee myös lähiympäristössämme ja Suomenkin metsien lajiston ja luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnit ovat karua luettavaa.

Metsäoppaan on tarkoitus tarjota työkaluja niille, jotka haluavat puolustaa metsiä. Oppaassa keskitytään erityisesti kuntien omistamiin metsiin, jotka ovat yhteistä omaisuuttamme. Niiden kohtaloon jokaisella on oikeus vaikuttaa ja niitä koskevalta päätöksenteolta on perusteltua odottaa yleisen edun punnintaa. Opas pohjautuu julkaisuun Kuntametsät asukkaiden ja luonnon keitaiksi vuodelta 2011 (Keijo Savola & Laura Räsänen).

Tietoa, käytäntöä, reittejä syventävän tiedon lähteille

Opas on jaettu neljään lukuun, joista löytyy paljon taustatietoa, käytännön vinkkejä ja reittejä syventävän tiedon lähteille.

Kuva: Raisa Kyllikki Ranta

Kuntien omistamien metsien merkitys ja mahdollisuudet

Luku yksi ”Kuntien omistamien metsien merkitys ja mahdollisuudet” tarjoaa argumentteja kuntien metsiä koskevaan keskusteluun. Luku pureutuu taustatietoon kuntien metsänomistuksesta sekä kuntien velvollisuuksista ja mahdollisuuksista luonnon monimuotoisuuden ja hiilivarastojen suojelemisessa. Luku sisältää myös tutkimuksiin perustuvaa tietoa lähiluonnon merkityksestä asukkaille. Viime vuosina on saatu paljon uutta tietoa erityisesti luonnon vaikutuksesta ihmisen terveyteen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Luku kaksi ”Tavoitteet ja toimenpiteet” esittelee tavoitteita, joita kuntien metsäomaisuuden käytölle olisi tarpeen asettaa, jotta metsistä saataisiin suurin yhteiskunnallinen hyöty. Metsistä hankittavat hakkuutulot ovat ristiriidassa useimpien muiden tavoitteiden kanssa, koska metsätaloustoimet aiheuttavat haittaa niin luonnolle kuin virkistyskäytöllekin. Muut tavoitteet jäävät kuitenkin jalkoihin, jos päätöksenteko perustuu pelkästään puunmyyntituloihin. Siksi on tarpeen pystyä perustelemaan päätöksentekijöille muita hyötyjä, joita metsät tuottavat. Toisessa luvussa kuvataan myös konkreettisesti, minkälaisia metsän hoitoa koskevia käytäntöjä kunnissa kannattaisi tavoitella.

Päätöksenteko

Kolmas luku ”Päätöksenteko” kertoo kuntien metsäomaisuutta koskevasta päätöksenteosta sekä metsänhoidon että kaavoituksen näkökulmasta. Päätöksentekoprosessien ymmärtäminen on avain tehokkaaseen vaikuttamiseen ja siksi jokaisen lähimetsän puolustajan on tarpeen perehtyä siihen, miten päätökset kunnissa syntyvät ja minkälaisilla päätöksillä metsien käyttöä ohjataan.

Vaikuttaminen

Neljäs luku ”Vaikuttaminen” tarjoaa työkaluja vaikuttamistyöhön. Useimmiten vanhoilla ajourillaan jyräävän koneiston suuntaa ei muuta hyvinkään perusteltu argumentti yksin, vaan päätöksenteon suunnan muuttaminen voi olla pitkän ja suuren työn takana. On kuitenkin lohdullista muistaa, että paneutuvalla vaikuttamistyöllä saavutetaan jatkuvasti suuriakin voittoja: kuntien ja kaupunkien metsänhoitokäytäntöjä on mahdollista muuttaa ja kaavoitukseen on mahdollista vaikuttaa. Lakitekstien ja päätöksentekoprosessien lisäksi on tarpeen osata viestiä kiinnostavasti ja tarvittaessa kerätä asialle huomiota vaikka mielipideosastolla tai mielenosoituksella metsässä.

Kuvassa mielenosoittajia Stansikissa kyltin kanssa, jossa lukee teksti "Kaadetaan kaava, ei metsää!"
Kuva: Emilia Pippola

Työtä tehdään yhdessä

Kun haluat vaikuttaa kuntien metsäpäätöksiin ja -käytäntöihin, luonteva lähtökohta on liittyä mukaan Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistysten ja piirien toimintaan. Niissä on jo paljon kokemusta ja osaamista, mutta uusia innokkaita metsänpuolustajia tarvitaan aina. Liity jäseneksi!

Opas tarjoaa toivottavasti hyviä eväitä metsäpolullesi – olitpa sitten vasta kurkistamassa ensimmäisten puiden välistä kuusikon hämärään tai ollut jo vuosia mukana patikoimassa kohti kestävämpää metsäpolitiikkaa. Tervetuloa mukaan!

Lataa opas:

Metsäopas – Monimuotoisuutta kuntien metsiin (pakattu pdf 36,5Mt, voi esikatsella selaimella)
Metsäopas – Monimuotoisuutta kuntien metsiin (parempilaatuinen tulostusta varten, pdf 105 Mt)

Materiaalipankki

Uudenmaan Luonnonsuojeliha -lehti

Uudenmaan Luonnonsuojelija -lehti 2021

Uudenmaan Luonnonsuojelija -lehti 2020

Lue lisää