Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Puu-Kivistön la­ho­ka­vio­sam­mal­poik­keus­lu­paa koskevan valituksen ja vastaselityksen täydennys

Vantaan Puu-Kivistöstä on löytynyt lisää lahokaviosammalia. Se osoittaa, että lajin suojelun poikkeuslupa oli tehty väärin perustein. 

9.12.2019

Helsingin hallinto-oikeudelle

Viitaten vastaselitykseemme 19.9.2019, Dnro 13607/19

Puu-Kivistön lahokaviosammalpoikkeuslupaa koskevan valituksen ja vastaselityksen täydennys

Täydennämme valitustamme ja vastaselitystämme Vantaan Puu-Kivistön alueen lahokaviosammalten siirtämisen poikkeusluvasta oheisella tiedoksiannolla ja sen liitteillä.

Syksyn 2019 tuoreet tiedot lajin todellisesta esiintymisestä kaava-alueella todentavat poikkeusluvan pohjana toimineen tietoaineiston vanhentuneeksi ja virheelliseksi.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen  Tapani Veistola

puheenjohtaja   erityisasiantuntija

[Verkkoversioon: Liitteet saatavissa Tapani Veistolalta]