Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Van­han­kau­pun­gin­pa­to: valtuuston päättämän selvityksen tekeminen kaikkien edun mukaista

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti keväällä, että Vanhankaupunginkosken purun vaihtoehdot pitää selvittää. Kaupungin hallinto ei haluaisi millään sitä tehdä, koska asia on nyt taas lausunnolla.

Patojen purku on tärkeää vaelluskaloille. Vanhankaupunginkoski Arabianrannan muraalissa. TVe/SLL

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet

Viitaten kokoukseenne 10.12.2019
15 § Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen ym.  valtuustoaloitteesta koskien Vanhankaupunginpadon purkamista
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin mielestä nyt olisi parasta tehdä selvitys, josta valtuusto päätti 22.5.2019 hyväksyessään aloitteen:
”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki toteuttaa Vanhankaupunginkosken padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen yhteiskunnallisen kannattavuuden arvioinnin tarvittavassa laajuudessa, ja valmistelee suunnitelman padon purkamisesta mikäli se on arvion pohjalta perusteltua.”

Huomattakoon, että
– voimalan lopettaminen ja itähaaran kehittäminen ei auta kaikkia niitä kaloja, jotka törmäävät patoon yrittäessään jokeen

– vuoden 2016 selvityksissä oli monia puutteita, ja padolta puuttuu jopa vesitalouslupa

On mahdollista löytää vaihtoehto, jossa kalat pääsevät vaeltamaan ja alueen historialliset arvot turvataan
– nyt asia pitää vain selvittää, kuten valtuusto keväällä päätti eikä pitkittää asiaa enempää
Annan mielelläni lisätietoja!
Yhteistyöterveisin
Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
erityisasiantuntija
I