Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Palautetaan jokien luonnolliset virtaamat

Glimsinjoki Jorvinkoski
Kuva: Virpi Sahi

Suomi on vangittujen virtojen maa. Vesivoima on padonnut laajalti jopa 100 prosenttia joen virtaamasta. Tavoitteena on palauttaa vähintään kymmenys vedestä takaisin uhanalaiselle jokiluonnolle. Näin jokiluonto saadaan elpymään, vaelluskalat nousevat kutemaan ja virtavesien asukki, erittäin uhanalainen raakku saa kaipaamansa elintilansa takaisin. Virtavesien palauttaminen hyödyttää kokonaisvaltaisesti koko virtaveden ainutlaatuista ekosysteemiä.

Tule mukaan ja vapauta virrat!

Haluatko tehdä jotakin lähivesiesi hyväksi ja tietää virtavesistä enemmän? Osallistu virtavesiwebinaareihin.

Uudenmaan piirin kannanotto Karjaanjokea koskevien kalateiden jatkosuunnitteluun

Lue lisää virtavesi -kampanjasta #Vapauta virrat

Vaelluskalojen ja virtavesien suojelun parantamiseksi piiri julkaisi vuonna 2012 taimenteesit:

  1. Taimenen lisääntymisvesistön veden virtaama on säilytettävä riittävänä myös kuivina kausina.
  2. Taimenpurojen ja jokien uomia ei saa muuttaa siten, että taimenen elinolosuhteet heikentyvät.
  3. Taimenen lisääntymisvesistö on pidettävä puhtaana.
  4. Taimenen pääsy mereltä kutuvesiin on turvattava.
  5. Taimenelle on varattava kalastukselta rauhoitettuja alueita ja rauhoitusaikoja.
  6. Meritaimenen kalastuksessa alamittaa tulee nostaa nykyisestä 50 senttimetristä 65 senttimetriin, jotta suurin osa taimennaaraista ehtisi kutea vähintään kerran.
  7. Taimenen ja muiden vaelluskalojen kutualueiden kunnostusta tulee jatkaa.
Mustionkosken voimalaitos. Kuva: Virpi Sahi
Mustionkosken voimalaitos. Kuva: Virpi Sahi

Luonnonsuojelutyö

Uudenmaan piirissä luonnonsuojelutyö on keskiössä

Lue lisää

Vedet

Haluamme Itämeren ja sisävedet hyvään tilaan

Lue lisää

Metsät

Suot

Suot ovat Suomen alkuperäisluontoa

Lue lisää

Hiljaisuus

Melu on kasvava ympäristöongelma

Lue lisää

Viherkehä

Viherkehä on pääkaupunkiseudun henkireikä 

Lue lisää