Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Kommentit Luon­non­suo­je­lu­lii­ton ilmasto- ja il­mas­to­stra­te­gi­aan

Vantaan Martinlaakso voi polttaa turvetta sivupolttoaineena. Tällaiset hankkeet ovat piirissä erityistarkkailussa. Kuva Miikka Niemi.

16.4.2019

Piirihallitus totesi kokouksessaan 15.4.2019 luonnoksen hyväksi. Siitä esitettiin poistettavaksi vain yhtä turvetta koskevaa sivulausetta ja lisättäväksi mainintaa vetyenergian tutkimuksesta tulevaisuutta varten. Tapani Veistola talletti muutokset liiton digitaaliseen lausuntopohjaan.