Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Lapinlahden sairaala-alueen ra­ken­nus­suo­je­lue­si­tyk­ses­tä

Lapinlahden sairaala on Engelin piirtämä. Aalto/Finna.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri tukee Helsinki-seuran esitystä Lapinlahden sairaala-alueen koko miljöön suojelua rakennusperintölailla. Se on tarpeen tilanteessa, missä alueen kulttuuri- ja luontoarvojen tulevaisuus on yhä epävarma.

26.6.2020

Uudenmaan ELY-keskukselle

Viitaten Helsinki-seuran hakemukseen 27.5.2019

Lausunto Lapinlahden sairaala-alueen rakennussuojeluesityksestä

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin sääntöjen 2 §:n mukaan ”Piirin tarkoituksena on monimuotoisen luonnon, elinkelpoisen ympäristön sekä kulttuuri- ja rakennusperinnön suojeleminen ja hoitaminen sekä samassa tarkoituksessa toimivien paikallisten ja alueellisten yhteisöjen tukeminen”.

Piiri on seurannut keväällä 2020 Helsinki-seuran rakennussuojeluesityksen lausunnon ja muiden Lapinlahden sairaala-alueen asioiden käsittelyä Helsingin kaupungin elimissä. Osittaisesta edistyksestä huolimatta prosessien lopputulos on yhä alueen kulttuuri- ja luontoarvojen osalta epävarma. Puiston kasveilla elää muun muassa erittäin uhanalainen kirvelilattakoi. Erilaiset julkisuudessa yhä olleet hotellisuunnitelmat uhkaavat nimenomaan sille tärkeää alueen eteläosaa.

Piiri toteaa, että Helsinki-seuran rakennussuojeluesitys täyttää ns. rakennusperintölain (498/2010) keskeiset kriteerit, kuten

– 2.3 §:n 3-kohta ”kohteen suojeluun tämän lain mukaisesti on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi”, koska kaava uhkaa muuttua nykyisestä oleellisesti

– 3.1 §:n kaikki kriteerit (”Rakennusperinnön säilyttämiseksi voidaan suojella rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta.”)

– 8 §:n kaikki kriteerit: harvinaisuus, tyypillisyys, edustavuus, alkuperäisyys, historiallinen todistusvoimaisuus ja historiallinen kerroksisuus

Näistä syistä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri tukee Lapinlahden sairaala-alueen suojeluesitystä ja toteaa, että kohteelle olisi tarpeen myös 6 §:n vaarantamiskielto.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, sähköposti tapani.veistola (a) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija