Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto poh­ja­ve­sia­luei­den tarkennetusta luonnoksesta kunnissa Raasepori, Hanko, Siuntio ja Inkoo

Seuraamme vesiasioita paikallisesti, maakunnallisesti, Suomessa ja EU:ssa.

ELY-keskukset päivittävät pohjavesialueita. Luonnolle tärkeä on uusi E-luokka, jonka pohjavedestä muun suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on riippuvainen.

31.1.2019

Uudenmaan ELY-keskukselle

Viitaten kuulutukseenne verkkosivuillanne

Lausunto pohjavesialueiden tarkennetusta luonnoksesta kunnissa Raasepori, Hanko, Siuntio ja Inkoo

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on pyytänyt kommentteja paikallisyhdistyksiltään ja saanut seuraavat tiedot Raaseporin Luonto ry:ltä:

Pohjavesialueen Meltola-Mustio 0122051 C luokaksi on ehdotettu 1. Pitäisi olla 1E. Perustelu: tältä alueelta tulevat vedet Antamosseniin, jossa on lajistoltaan arvokkaita lähdelettosuolaikkuja. Antamossenista vedet juoksevat eteenpäin Mossabäckeniin, joka on Mustionjoen Natura 2000 -alueeseen kuuluva lähdeperäinen, luonnontilainen puro, Mossabäckenin vesistä käytännössä kaikki pohjavesi tulee tuolta mainitulta Meltola-Mustio 0122051 C-alueelta. E-luokitus on siksi hyvin perusteltu.

Lisäksi Meltola-Mustio 0122051 B on merkitty Raaseporin ja Kirkkonummen kuntiin, kun pitäisi tietysti olla Raasepori ja Inkoo.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen   Tapani Veistola

puheenjohtaja     erityisasiantuntija