Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Van­han­kau­pun­gin­pa­don purun vaihtoehdot kannattaa selvittää

Vanhankaupunginpadon purun vaihtoehdot kannattaa selvittää itähaaran kalatien kehittämisen lisäksi. Näin piiri kirjoitti Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle.
Helsingin Vanhankaupunginkosken länsipadolla ei ole vesilupaa. TVe/SLL
13.12.2019
Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet,
Vanhankaupunginkoskella itähaaran kehittäminen on hyväksi
– mutta koska se ei ratkaise koko ongelmaa, olisi hienoa jos lautakunta voisi edellyttää myös padon eri vaihtoehtojen selvitystä
– kuten lautakunta teki viime keväänä ja valtuusto sen jälkeen
Helpoiten tämä kävisi lisäämällä lausunnon loppuun tästä yksi kappale, esimerkiksi:

– Lautakunta toteaa, että itähaaran kehittämisen lisäksi kannattaa selvittää voidaanko kalojen, virtavesien ja rakennusperinnön suojeluarvot yhteensovittaa.

– Vanhankaupunginkosken padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen yhteiskunnallisen kannattavuuden arviointi tulee toteuttaa valtuuston päätöksen mukaisesti.

Yhteistyöterveisin

Tapani Veistola
erityisasiantuntija
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri