Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys lomarakennuksen muuttamisesta asuintaloksi Mäntsälässä

Esimerkki poikkeuslupien siirtymisestä kunnille: Omistaja haki poikkeamispäätöstä lomarakennuksen muuttamiseksi asuintaloksi. Esittelijä vastusti. Lautakunta äänesti hänet nurin. Piiri valitti päätöksestä. Nyt odotetaan mitä oikeus päättää.

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS

VASTASELITYS


VIITTEENNE

Vastaselityspyyntönne 16.5.2019 Dnro 00336/19/4111

VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS

Mäntsälän kunnan kuntakehityslautakunnan poikkeamispäätös vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista koskevassa asiassa, 12.12.2018 § 150.

VALITTAJA

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, Helsinki.

PROSESSIOSOITE

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Itälahdenkatu 22 b A

00210 Helsinki

Puhelin 0400 615 530

Sähköposti uusimaa(a)sll.fi

VASTASELITYS

Kunnan kirjoituksessa ei tullut asiassa esiin mitään uutta.

Kansalaisen kirjoituksesta saa käsityksen, että vapaa-ajanrakennukseksi tarkoitettu rakennus on tehty normaaliksi omakotitaloksi, ja että sitä käytetään jo asuinkäytössä.

Oikeudellisesti asia ei saisi näin tietenkään olla. Asia olisi pitänyt ratkaista kaavallisesti tai vähintään suunnittelutarveratkaisuna. Poikkeamispäätös on mielestämme väärä menettely, ja sen mukaan tehty päätös auttamatta lainvastainen.

AIKA JA PAIKKA

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2019.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen      Tapani Veistola

puheenjohtaja       erityisasiantuntija