Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Teemme työtä, jotta luonto säilyy elinvoimaisena myös jälkipolville.

Osallistu Sinäkin luonnonsuojeluun lahjoittamalla!

Rahankeräystilimme on FI19 5542 2320 2737 58, OKOYFIHH. Laita maksuun haluamasi kohdekohtainen viitenumero, jotka löytyvät alta. Nyt voit tukea meitä myös Mobile Payn avulla.

Lupa nro RA/2020/889, tarkemmat tiedot sivun alaosassa.

Lämmin kiitos kaikille työmme tukijoille!

MOBILE PAY:

 • Metsiensuojeluun Uudellamaalla numerolla 92056
 • Niityt ja kedot 34754

Pankkitilille maksettaessa viitenumerot ovat:

 • Metsien ja soiden suojelu – viite 32146
 • Suden suojelu – viite 32191
 • Luonnonhoitotyö Uudellamalla (Ketosirkka-hankkeen työ) – viite 32120
 • Perinnemaisemien hyväksi tehtävä vapaaehtoistyö (UUPE-toimintaryhmä) – viite 32104
 • Vesiensuojelutoiminta – viite 32117

Katso tarkemmin kohteista alta.

Kuva: Paul Stevens

Rahankeräystilimme on FI19 5542 2320 2737 58, OKOYFIHH. Lupa nro RA/2020/889, tiedot sivun alaosassa. Alta löydät myös pankkien linkit.

Laita maksuun haluamasi kohdekohtainen viitenumero:

 • Suden ja muiden suurpetojen suojelu – viite 32191
  • Piiri osallistuu mm. metsien suojeluun, joissa susia elää, sekä LUKE:n vetämään SusiLIFE-hankkeeseen, jossa edistetään ihmisten ja susien yhteiseloa.
 • Luonnonhoitotyö läntisellä Uudellamallaviite 32120
 • Perinnemaisemien hyväksi tehtävä vapaaehtoistyö viite 32104
  • Uudenmaan perinnemaisemaryhmän (UUPE) hoitaa mm. Porvoon Stensbölen Natura-alueen niittyjä ja pikkuapolloperhosen elinympäristöä sekä muita kohteita. Ryhmä toimii vapaaehtoispohjalta mutta tukea tarvitaan matka ja ruokakuluihin.
 Ruusuristeilytalkoot_Kuva_Olli_Borg
Kuva: Olli Borg
 • Vesiensuojelutoiminta – viite 32117
  • Piiri on selvittänyt pienten, sähköntuotannon kannalta vähämerkityksisten voimaloiden tilannetta ja tekee esityksiä kalateistä ja vesistöjen tilanteen parantamisesta. Kaavoituksessa ja erilaisissa maankäyttö- ja lupaprosesseissa piiri puuttuu vesiensuojelun puutteisiin lausunnoilla ja muutoksenhauilla.
Kuva: Ursula Immonen
 • Metsien ja soiden suojelu – viite 32146
  • Piiri puolustaa metsiä ja soita Uudellamaalla mm. tekemällä luontoselvityksiä ja suojeluesityksiä uhatuista kohteista, lausumalla ja tarvittaessa valittamalla oikeuteen kaavoista sekä vaikuttamalla kuntien omistamia metsiä koskevaan päätöksentekoon.
Linlo, Porkkala. Kuva: Laura Räsänen

Maksa haluamasi summa suoraan verkkopankissasi tilille suojelukohteen viitenumerolla:

www.aktia.fi

https://www.alisapankki.fi/

www.danskebank.fi

www.handelsbanken.fi

www.nordea.fi

www.op.fi/

www.s-pankki.fi

www.saastopankki.fi

www.poppankki.fi

www.alandsbanken.fi

RAHANKERÄYSLUPA

Rahankeräyslain (863/2019) mukaiset ilmoitettavat tiedot keräyksestä:
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n lupa nro RA/2020/889. Lupa on myönnetty 23.07.2020 ja on voimassa toistaiseksi.

Kerätyt varat käytetään:
– luonnonhoidon käytännön toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojeluun ja hoitoon sekä niiden elinolosuhteiden parantamiseen
– kulttuurikohteiden suojeluun ja hoitoon
– luontoselvitysten ja suojeluesitysten tekemiseen
– Itämeren ja sisävesien suojelutoimiin
– kohtuutalouden ja ekologisen elämäntavan edistämiseen
– luonnon hiilivarastojen suojelutoimiin ja ilmastonmuutoksen torjuntatoimiin
– koulutuksiin ja kurssien järjestämiseen sekä materiaalin tuottamiseen edellä mainituista asioista.

Varoja käytetään edellä mainittuihin toimenpiteisiin liittyvien henkilöstökulujen kattamiseen, hankkeiden perustamis- ja ylläpitokustannusten kattamiseen sekä talkootoiminnan järjestelykuluihin sekä vapaaehtoisten opastamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen.

Rahankeräystili: FI19 5542 2320 2737 58, OKOYFIHH

Lisätietoja piirin toimihenkilöiltä: uusimaa(a)sll.fi