Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Pirkkolan monitoimihallin luontoarvot ovat aiemmin luultua suuremmat

Uudenmaan piirin mielestä Pirkkolan monitoimihallin sijoituspaikkaa kannattaisi vielä harkita alueen metsien luontoarvojen takia. Alueelta on löytynyt muun muassa erittäin uhanalaisia lahokaviosammalia.

17.5.2020

Arvoisa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet

Pirkkolan monitoimihallin luontoarvot ovat aiemmin luultua suuremmat

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toivoo halliasian palauttamista uuteen valmisteluun niin, että selvitettäisiin löytyisikö sille vähemmän haitallinen sijoituspaikka esimerkiksi nykyisiltä parkkipaikoilta.

– Tässä yhteydessä olisi luontevaa selvittää myös maanalaisen pysäköinnin mahdollisuudet.

Alueen kangas- ja kalliometsät ovat puustoltaan pääosin luonnontilaisen kaltaisia ja vanhapuustoisia.

– Ne ovat siis erittäin hyviä niin luonnon kuin metsien virkistyskäytönkin kannalta.

Toukokuussa monitoimihallin alueelta on löydetty lahopuilta neljä erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen alkeisrihmastovaiheen esiintymää.- Lisäksi löytyi useampia vanhaa metsää suosivia kääpälajeja sekä ilmeisen harvinainen kotelosieni.

– Todennäköisesti tarkemmat selvitykset lisäisivät tietopohjaa hankealueen luontoarvoista.

Rakennettavaksi kaavailtu metsäinen mäki sijoittuu myös keskelle Keskuspuiston kapeimpiin kuuluvaa metsäistä osa-aluetta. 

– Rakentamisella olisi haitallisia vaikutuksia niin luontoon, metsien virkistyskäyttöön kuin metsän tunnun säilymiseen laajalla alueella.

Lisätiedot: Keijo Savola, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, p. 045 652 1974 (gmail)

Liitteenä Kuvaesitys alueen metsistä ja luontoarvoista (uhanalaistietoa, ei nettiin)

Yhteistyöterveisin

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija