Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Uudenmaan piiri

Yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon.

Tutustu toimintaamme Paikallisyhdistykset

Kuva: Heidi Rantalainen

Luontokatoa torjutaan suojelemalla luontoa

Vuonna 2023 Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin teemana ovat metsät ja niiden suojelu. Jopa kolmasosa metsälajeista Suomessa on uhanalaisia. Metsiä on suojeltava enemmän ja hakkuita vähennettävä. Vaikutamme kaavoitukseen ja metsäsuunnitelmiin, järjestämme koulutuksia, retkiä ja tapahtumia. Päivitämme Kuntametsäoppaan, jonka avulla jokainen voi alkaa turvata lähimetsiään.

Tule mukaan – yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon!

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

  • [email]
  • Ursula Immonen 044 258 0598
    Lauri Kajander 045 1140 088
  • Itälahdenkatu 22 b A-rappu, 00210 Helsinki

Ajankohtaista

Lausunto MAL 2023 -suunnitelman luonnoksesta

Piirin lausunnossa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-suunnitelman luonnoksesta vaaditaan konkretiaa luontoalueita, ekologisia yhteyksiä sekä hiilinieluja ja -varastoja turvaaviin toimiin. Liikenteen päästöihin suunnitelmaluonnoksella ei pystytä vaikuttamaan juuri lainkaan. Konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan.

Lue lisää

Muistutus Endress+Hauser Oy:n lupahakemuksesta luonnontilaisen noron vaarantamiskiellosta poikkeamiseksi, Vantaa

Piirin muistutuksessa lupahakemuksesta vesilain suojeleman noron vaarantamiskiellosta poikkeamiseksi todetaan, ettei lupahakemuksessa esitetty selvitys ole luvan myöntämiseksi riittävä. Sen perusteella ei voida varmistua vesilain poikkeusluvalta edellytetyllä tavalla, että ”vesiluontotyyppien suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu”. Siksi lupaa ei tule myöntää.

Lue lisää