Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Uudenmaan piiri

Yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon.

Tutustu toimintaamme Paikallisyhdistykset

Kuva: Leila Häkkinen

Louhokset kuriin ja metsät suojeluun

Vuonna 2022 Suomen luonnonsuojeluliiton teemavuoden aiheena ovat kaivokset. Uudenmaan piirin alueella teemavuoteen liittyy ennen kaikkea maa-ainesten hankitaan ja loppusijoitukseen liittyvä toiminta kuten kalliolouhokset ja maankaatopaikat. Piiri osallistuu liiton kaivosaiheiseen teemavuoteen nostamalla esiin louhintaan ja maa-ainesten käyttöön liittyviä ympäristöongelmia unohtamatta ilmastokriisiä ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.

Uudenmaan alueella on tiivis rakentamistahti ja tämän vuoksi useat louhoshankkeet eri puolilla maakuntaa aiheuttavat ongelmia: muun muassa melua, pölyä ja luontokatoa. Lähialueiden asukkaille hankkeet voivat aiheuttaa mittavia taloudellisiakin menetyksiä. Piiri järjestää vuoden aikana koulutusta louhoshankkeisiin vaikuttamisesta. Viestinnällä herätetään yleisöä huomaamaan maa-aineshankkeisiin liittyviä luontovaikutuksia.

Piiri seuraa ja vaikuttaa muihinkin hankesuunnitelmiin sekä kaavahankkeisiin maakunnassa. Uudellamaalla metsien suojelu on kriittinen kysymys luontokadon ehkäisyssä ja siihen piiri ja paikallisyhdistykset kiinnittävät erityistä huomiota. Tämän työn tueksi tehty Kuntametsäopas päivitetään kevään aikana. Edistämme jatkossakin suojelualueiden perustamista. Porkkala odottaa vielä kansallispuiston perustamista!

Jotta työ luonnon puolesta olisi tehokasta, järjestämme koulutuksia, seminaareja ja julkaisemme oppaita verkossa tai painettuna. Teemme myös käytännön suojelutyötä esimerkiksi talkoiden tai hankkeiden avulla. Luontoretket, joita varsinkin paikalliset jäsenyhdistyksemme järjestävät, auttavat meitä kaikkia jaksamaan paremmin.

Tule mukaan toimintaan! 

Yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon.

Tue toimintaamme

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

  • [email]
  • Ursula Immonen 044 258 0598
    Lauri Kajander 045 1140 088
  • Itälahdenkatu 22 b A-rappu, 00210 Helsinki

Ajankohtaista

Valitus KHO:lle Siuntion Pikkalanrinteen asemakaavamuutoksesta

Piiri valitti Siuntion Pikkalanrinteen asemakaavamuutoksesta Helsingin hallinto-oikeuteen 15.1.2021. Kaavassa muutettaisiin matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM-1) ympärivuotisen asumisen (AO) korttelialueeksi. Muutos on yleiskaavan vastainen ja vaarantaa yhdenvertaisen kohtelun. Hallinto-oikeus hylkäsi piirin valituksen, mutta piiri pitää perusteluja puutteellisina ja hakee siksi jatkovalituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Lue lisää

Valitus Hyvinkään Kytäjän Kettumäen louhoksen luvista

Piiri valitti Vaasan hallinto-oikeuteen Hyvinkään Kytäjällä suunnitellun Kettumäen louhoshankkeen lupapäätöksestä. Louhoksen aiheuttama haitta Natura-alueelle ei ole varmuudella vältettävissä, luonnonsuojelualueiden melunormit ylittyisivät ja lisäksi hanke vaarantaisi pohja- ja pintavesiä. Selvitykset kallioperän laadusta ovat puuttellisia.

Lue lisää

Lausunto Mäntsälän yleiskaavan 2050 luonnoksesta

Piirin lausunnossa Mäntsälän yleiskaavaluonnoksesta todetaan puutteita mm. kaavamerkinnöissä ja suojelualueiden merkitsemisessä. Sinällään laadukas luontoselvitys kaipaa vielä täydennyksiä. Lisäksi esitetään joukko kohdekohtaisia muutostarpeita ja lentokenttävarauksen poistamista.

Lue lisää