Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Uudenmaan piiri

Yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon.

Tutustu toimintaamme Paikallisyhdistykset

Kuva: Heidi Rantalainen

Louhokset kuriin ja metsät suojeluun

Vuonna 2022 Suomen luonnonsuojeluliiton teemavuoden aiheena ovat kaivokset. Uudenmaan piirin alueella teemavuoteen liittyy ennen kaikkea maa-ainesten hankitaan ja loppusijoitukseen liittyvä toiminta kuten kalliolouhokset ja maankaatopaikat. Piiri osallistuu liiton kaivosaiheiseen teemavuoteen nostamalla esiin louhintaan ja maa-ainesten käyttöön liittyviä ympäristöongelmia unohtamatta ilmastokriisiä ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.

Uudenmaan alueella on tiivis rakentamistahti ja tämän vuoksi useat louhoshankkeet eri puolilla maakuntaa aiheuttavat ongelmia: muun muassa melua, pölyä ja luontokatoa. Lähialueiden asukkaille hankkeet voivat aiheuttaa mittavia taloudellisiakin menetyksiä. Piiri järjestää vuoden aikana koulutusta louhoshankkeisiin vaikuttamisesta. Viestinnällä herätetään yleisöä huomaamaan maa-aineshankkeisiin liittyviä luontovaikutuksia.

Piiri seuraa ja vaikuttaa muihinkin hankesuunnitelmiin sekä kaavahankkeisiin maakunnassa. Uudellamaalla metsien suojelu on kriittinen kysymys luontokadon ehkäisyssä ja siihen piiri ja paikallisyhdistykset kiinnittävät erityistä huomiota. Tämän työn tueksi tehty Kuntametsäopas päivitetään kevään aikana. Edistämme jatkossakin suojelualueiden perustamista. Porkkala odottaa vielä kansallispuiston perustamista!

Jotta työ luonnon puolesta olisi tehokasta, järjestämme koulutuksia, seminaareja ja julkaisemme oppaita verkossa tai painettuna. Teemme myös käytännön suojelutyötä esimerkiksi talkoiden tai hankkeiden avulla. Luontoretket, joita varsinkin paikalliset jäsenyhdistyksemme järjestävät, auttavat meitä kaikkia jaksamaan paremmin.

Tule mukaan toimintaan! 

Yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon.

Tue toimintaamme

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

  • [email]
  • Ursula Immonen 044 258 0598
    Lauri Kajander 045 1140 088
  • Itälahdenkatu 22 b A-rappu, 00210 Helsinki

Ajankohtaista

Susien DNA-tuloksista on julkaistu tietoa reviireittäin

Susien DNA-tuloksista on julkaistu kooste reviireittäin talvelta 2021-2022. Koosteesta näet esimerkiksi asuinpaikkasi lähimmän reviirin tiedot. DNA-näytekeräys toteutetaan vuosittain marraskuusta helmikuuhun ja sen kautta saadaan tärkeää tietoa Suomen susikannasta. Osana SusiLIFE-hanketta DNA-näytekeräystä laajennetaan kaikille susilaumojen reviireille Suomessa.

Lue lisää

Ketosirkka – luonnon monimuotoisuushanke ahkeroi kaudella 2022

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin koordinoimassa Ketosirkka – luonnon monimuotoisuushankkeessa hoidettiin maastokauden aikana yli 20 luontokohdetta Länsi-Uudellamaalla. Hankkeen pääasiallisin rahoittaja on ympäristöministeriön alainen Helmi-elinympäristöohjelma. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa.

Lue lisää

Monimuotoisuuden lisääminen perinnemaisemakohteissa

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kahdessa Ketosirkka-luonnonhoitohankkeessa teemme töitä luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Tämä tarkoittaa, ettemme vain hoida kasveja tai luontotyyppejä vaan pyrimme huomioimaan koko alueella esiintyvää lajistoa. Olemme rakentaneet kauden 2022 aikana erilaisia hyönteishotelleja ja lahopuuaitoja perinnemaisemakohteille.

Lue lisää