Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Päijät-Hämeen jä­te­vai­he­maa­kun­ta­kaa­van ehdotuksesta

Orimattila kuuluu Päijät-Hämeen maakuntaan ja Uudenmaan piiriin.

Uudenmaan piiri on huolissaan Hollolan kierrätyspuiston mahdollisista valumista Porvoonjoen taimenkohteille.

13.11.2020

Päijät-Häneen liitolle

Viitaten ilmoitukseen verkkosivuillanne

Lausunto Päijät-Hämeen jätevaihemaakuntakaavan ehdotuksesta toisesta vaiheesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on tyytyväinen, että maakuntakaavasta on poistettu ongelmalliset Orimattilan vaihtoehdot. Niin sanottua ”kierrätyspuistoa” ehdotetaan nyt kuitenkin liian lähelle jo rakennettua asutustaajamaa eli Hollolan kuntakeskusta.

Piiri esittää huolensa varsinkin rankkasadetilanteissa alueelta mahdollisesti tulevista vesistöpäästöistä. Ne voivat valua Porvoonjoen vesistöön. Lähellä kohdealuetta on muun muassa uhanalaisen taimenen lisääntymispaikka.

Riski kasvaa, jos hanke toteutettaisiin niin laajana, että se kilpailisi myös Uudenmaan jätevirroista. Muistutamme myös jätteen synnyn ehkäisystä, minkä tulisi olla ensisijaisena ja uudelleenkäyttö toisena vaihtoehtona, jotta päästään resurssiviisaaseen yhteiskuntaan.

Näistä syistä piiri ei kannata kaavan hyväksymistä.

Lisätietoja: Luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen Ursula Immonen

puheenjohtaja toiminnanjohtaja