Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Valitus Siuntion Pikkalanrinteen ase­ma­kaa­va­muu­tok­ses­ta

Pikkalanrinteen asemakaavamuutos -alue yleiskaavakartalla
Siuntion Pikkalanrinteen asemakaavamuutoksella muutettaisiin loma-asuntorakentamiseen varattu alue (RA) vakituisten asuntojen alueeksi yleiskaavan vastaisesti. Kuvassa asemakaava-alue ympyröity punaisella yleiskaavakartalle.

Piiri valitti Siuntion Pikkalanrinteen asemakaavamuutoksesta, joka on ylempien kaavojen ja peräti neljän MRL:n pykälän vastainen. Se olisi mielestämme vaarallinen kaavahierarkiaa heikentävä ennakkotapaus. Siksi kaavapäätös tulee kumota.

15.1.2021

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Siuntion kunnanvaltuuston päätös Pikkalanrinteen asemakaavamuutoksen hyväksymisestä 7.12.2020 (86 §)

MUUTOKSENHAKIJA

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki

PROSESSIOSOITE

Erityisasiantuntija Lauri Kajander

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki

Puhelin 045 1140 088

uusimaa@sll.fi

VAATIMUKSET

Vaadimme, että Helsingin hallinto-oikeus kumoaa asemakaavaa koskevan päätöksen maakuntakaavan (MRL 32 §) ja yleiskaavan (42 §) sekä riittävien selvitysten vaatimuksen (9 §) ja asemakaavan sisältövaatimusten (54 §) vastaisena.

PERUSTELUT

Kaavamuutoksen tarkoitus oli muuttaa yksi voimassa olevan asemakaavan mukainen matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM-1) ympärivuotisen asumisen (AO) korttelialueeksi (liite 1).

Ylempien kaavojen vastaisuus

Ongelma on, että kaavamuutos on kaavahierarkian eli maakuntakaavan ja yleiskaavan vastainen (MRL 32 §, 42 §). Valmistelun aikana tästä ongelmasta varoittivat muun muassa Uudenmaan liitto (liite 2) sekä Uudenmaan ELY-keskus (liitteet 3 ja 4). Jos tällaisia muutoksia halutaan tehdä, pitäisi ensin muuttaa vähintään yleiskaavaa ja tehdä sitä varten riittävät selvitykset.

Maanomistajien yhdenvertainen kohtelu – ja mihin päätös voisi johtaa?

Maanomistajien yhdenvertainen kohtelu on tutkimatta. Alueella on monta korttelia, mutta nyt on keskitytty vain osaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueesta. Tämä on maanomistajien epätasa-arvoista kohtelua. Muillakin samassa asemassa olevilla kortteleilla tulisi nimittäin olla samat mahdollisuudet käyttötarkoituksen muutokseen.

Toisaalta jos muutkin maanomistajat vaatisivat samanlaisia käyttötarkoituksen muutoksia, tämän päätöksen esimerkki käynnistäisi erittäin ongelmallisen ketjureaktion. Sen lopputuloksena voisi olisi suuria vaikutuksia myös ympäristöön ja muihin asioihin kuten liikenteeseen. Pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen vaikutukset ovat hyvin erilaiset.

Nyt maanomistajien yhdenvertaista kohtelua ja muutoksen vaikutuksia ei ole tutkittu yleiskaavallisesti. Tämä johtaa riittämättömiin selvityksiin (9 §) ja asemakaavan sisältövaatimusten vastaisuuteen (54 §).

Yhteenveto

Kaavaratkaisu on ylempien kaavojen ja peräti neljän MRL:n pykälän vastainen. Se olisi mielestämme vaarallinen kaavahierarkiaa heikentävä ennakkotapaus. Siksi kaavapäätös tulee kumota.

SELVITYS VALITUSAJASTA

Valitusosoituksen (liite 5) mukaan: “Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.”

Verkossa olevassa pöytäkirjan kansilehdessä ei kuitenkaan ollut 15.1.2021 klo 10.50 luettuna mitään julkaisupäiväystä vieläkään (liite 6). Siksi on mahdollista, että pöytäkirjaa ei ole vieläkään oikeudellisesti valitusosoituksessa tarkoitetulla tavalla julkaistu tietoverkossa.

Jos pöytäkirja kuitenkin katsottaisiin virallisesti julkaistuksi puuttuvasta päivämäärästä huolimatta, muualta saamamme päätöksen pöytäkirjaotteen perusteella julkaisupäivä on voinut olla aikaisintaan 15.12.2020, koska se on päivätty sille päivälle (liite 1). Siitä seitsemäs päivä (sitä päivää mukaan lukematta) olisi 22.12. ja siitä 30 päivää taas 20.1.2021 Tämä valitus jätetään jo hyvissä ajoin ennen sitä.

Lisätiedot: Erityisasiantuntija Lauri Kajander, p. 045 1140 088, uusimaa@sll.fi

Aika ja paikka

Helsingissä 15.1.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Ursula Immonen
toiminnanjohtaja

LIITTEET [saatavissa pyytämällä sähköpostitse piiristä]

Liite 1. Valitettavan päätöksen pöytäkirjanote.

Liite 2. Uudenmaan liiton lausunto.

Liite 3. ELY-keskuksen lausunto.

Liite 4. Viranomaisneuvottelun muistio.

Liite 5. Valitusosoitus.

Liite 6. Pöytäkirjan kansilehti Siuntion kunnan pöytäkirjan nettisivulta otettuna (luettu 15.1. klo 10.50).