Luonnonsuojeluliittoon kuuluu noin 160 paikallisyhdistystä ja 15 piirijärjestöä. Paikallista toimintaa pyörittävät vapaaehtoiset, joita motivoi kiinnostus luontoon tai oman elinympäristön suojelemiseen. Aktiivien panos on ollut korvaamaton ympäristöuhkien tiedostamisessa ja luontokohteiden suojelemisessa.

Etsi lähin yhdistys

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta kattaa koko maan, suojelemme luontoa sinunkin koti- tai mökkipaikkakunnallasi. Luonnonsuojeluliiton noin 160 paikallisyhdistystä kuuluvat 15 piiriin. Luonto-Liitto on Luonnonsuojeluliiton nuorisojärjestö. Löydät oman paikallisyhdistyksesi piirisivujen alta.

Kuva: Merja Paakkanen

Lähiluonnon puolesta

Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistykset ovat toimineet ansiokkaasti lukuisten luontokohteiden pelastamiseksi. Lähiluontoa on saatu suojeltua ympäri Suomea. Kuopiossa puolustettiin onnistuneesti Puijon lehtometsiä, Keuruulla pelastettiin 170 hehtaaria vanhoja metsiä hakkuilta, Oulussa suojeltiin Sanginjoen alue yli vuosikymmenen taistelun jälkeen ja Espoon keskuspuistossa voi paikallistoimijoiden ansiosta virkistyä edelleen.

Luonnonsuojeluliitto on valinnut sata luontohelmeä, jotka edustavat niin maantieteellisesti kuin luonnoltaankin mahdollisimman hyvin koko Suomea.

Paikallista tietoa

Yhdistykset työskentelevät soiden pelastamiseksi turpeenotolta, hoitavat perinnemaisemia ja uhanalaisia puroja ja vesiä. Paikallisilla luonnonsuojelijoilla on rautainen tieto alueen luonnosta, joka on usein korvaamatonta päätöksiä tehtäessä. Se tieto muuntuu suojeluesityksiksi, lausunnoiksi, aloitteiksi ja retkiksi uhatuille kohteille.

Retki suojelutyöhön

Luonnonsuojelun voi aloittaa paikallisyhdistyksessä tulemalla mukaan retkelle, joita järjestetään tuhansia vuosittain. Retkellä saattaa syttyä rakkaus luontoon, joka kantaa läpi elämän. Tervetuloa mukaan retkille!

Yhdistykset

Luonnonsuojeluliiton noin 160 paikallisyhdistystä ovat lähiluonnon suojelijoita ja retkien järjestäjiä. Jokainen Luonnonsuojeluliiton jäsen kuululu johonkin paikallisyhdistykseen, joten toimintaan on helppo lähteä mukaan. Yhdistyksissä toimivat vapaaehtoiset ja toiminta onkin heidän näköistään. Toiset keskittyvät retkeilyyn ja toiset tiukkaan suojeluvaikuttamiseen. Toimintatapoja on monia. Yhdistykset

 • vievät suomalaisia luontoon järjestämällä kaikille avoimia retkiä oman lähiluonnon rakkaisiin luontokohteisiin
 • pitävät silmällä, että kunnan alueella kaavoitus- ja rakennushankkeet noudattavat luonnonsuojelu- ja ympäristölainsäädäntöä
 • vaalivat arvokkaita lähiluontokohteita ja kuntalaisten virkistyskohteita
 • kartoittavat maastokohteiden luontoarvoja ja lajistoa
 • pitävät huolta oman alueen arvokkaista perinneluontotyypeistä ja torjuvat talkoilla haitallisia vieraslajeja
 • järjestävät tempauksia ja tapahtumia oli kyse sitten pyörän korjauksesta tai linnunpönttöjen rakentamisesta

Piirit

Piirit ovat oman maakuntansa vapaaehtoisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön keskuksia. Piireissä on usein vain yksi työntekijä, joten vapaaehtoisten työ on elintärkeää. Piirit

 • koordinoivat alueensa yhdistyksiä
 • pitävät huolta kaupunkimetsistä ja tiheään asuttujen alueiden virkistysalueista sekä kuntarajat ylittävistä vihervyöhykkeistä
 • ennallistavat metsiä ja soita sekä jokia ja puroja
 • seuraavat kaivoshankkeiden ja muiden hankkeiden ympäristövaikutuksia ja puuttuvat epäkohtiin
 • pyrkivät pitämään huolen siitä, että jo lailla suojellut alueet pysyvät suojeltuina
 • pyörittävät hankkeiden kautta suojelutoimintaa paikallisella tasolla

Luonto-Liitto

Luonto-Liitto on itsenäinen nuorisojärjestö, joka

 • järjestää luontoleirejä
 • edistää ympäristökasvatusta ja edistää lasten ja nuorten luontoharrastusmahdollisuuksia
 • on nuorten kanava vaikuttaa luonnonsuojelun ja ympäristönsuojelun toteutumiseen Suomessa

Lisäksi Luonnonsuojeluliiton suojissa toimivat

 • Suomen luonnonsuojelun säätiö

  joka jakaa rahastoistaan tukea tutkimukseen, luonnonharrastukseen, ympäristöviestintään sekä ostaa maata suojelualueiksi.

 • Ilmari Räsäsen säätiö

  joka edistää luonnonsuojelua, luonnonmukaista viljelyä, jatkuvapeitteistä metsätaloutta sekä vaalii perinnemaisemia. Vihtarissa luonnonsuojelun mallitilalla toimintaa pyörittää Pirteä Pässi Oy.

 • EKOenergian ympäristömerkin sihteeristö

  joka on kansainvälinen sähkön ympäristömerkki ja edistää uusiutuvaan sähköön siirtymistä.

 • Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä

  joka on ympäristöjärjestelmä ympäristövastuun kantaville yrityksille, tapahtumille ja viranomaisille.

 • Luontokauppa

  joka myy norppatuotteita luonnonystäville. Sitä hallinnoi Luonnonsuojelun Tuki Oy. Luontokaupan voitot menevät luonnonsuojelutyöhön.

 • Suomen Luonto -lehti

  Suomen Luonto -lehti on Luonnonsuojeluliiton kustantama mutta journalistisesti itsenäinen aikakauslehti. Lehden voitot menevät luonnonsuojelutyöhön.

Tietoa meistä

Luonnonsuojeluliiton vahvuus on koko Suomen kattava paikallistuntemus, tutkimuksen ja lainsäädännön asiantuntemus sekä sitoutuminen pitkiin prosesseihin. Olemme koko ajan hereillä, koko maassa.

Tutustu järjestöön