Sijainti: Pääsivu

Luonnonsuojelupiiri toimii!

 

Kutterikuja.jpg

Hietasaaren Nallikarin ja Vaaskiventien asemakaavapäätöksiin haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset. Jatkovalituksessa on mukana iso joukko yhteisöjä luonnonsuojelijoista asukasyhdistyksiin.

Jos valitukset hylätään myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa, Hietasaaressa alkaa iso mylläys. Toivotaan, että alueen luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvot painavat ja mittavat muutokset jäävät toteutumatta.luontokahvila.jpg

Loppulan talo SANGINJOEN ULKOMETSÄn laidassa viikonloppuisin avoinna myös lokakuussa


Luontoa ja suojelusuunnitelmia esittelevä näyttely sisällä ja ulkona luontopolku ja usein ekstraohjelmaakin. Seuraa ilmoittelua.


Sanginjoen ulkometsästä päätettiin 29.1.2018 suojella 1127 hehtaaria. Kaupunginvaltuuston päätös syntyi selkein numeroin. Päätöksestä on kuitenkin valitettu. Jahkaistu on asian kanssa vuodesta 2004 alkaen. Se ei vielä kaikille riittänyt.

Mitä tapahtuu sillä yli puolella ulkometsän 2500 hehtaarin alasta, joka tammikuisen valtuuston päätöksellä jäi metsätalouden piiriin? Hoito- ja käyttösuunnitelmalla se olisi tarkoitus ratkaista. Periaatteessa on kuitenkin linjattu, että alalla toimitaan virkistyskäytön ja monimuotoisuuden vaalimisen ehdoilla - kenties jatkuvaa kasvatusta soveltaen.

Luontojärjestöjen tavoitteena on edellen koko Sanginjoen ulkometsän suojelu . . . aikanaan

 

Sanginjoen aluetta käyttävät niin retkeilijät, koululuokat, päiväkotiryhmät, tutkijat, luontokuvaajat, turistit, matkailuyrittäjät, luontoharrastajat, ulkoilijat, marjastajat, sienestäjät ja metsästäjät. Se on metsän jalostamista metsänä. Vain suojelu turvaa parhaiten kaikki nämä käyttömuodot sekä vielä luontoarvot.

Sanginjoen ulkometsän luontoarvot eli uhanalaisen ja silmälläpidettävän eliölajiston määrä, metsien rakennepiirteet, alueen koko sekä virkistyskäyttörakenteet ovat samaa luokkaa kuin keskisuurissa eteläsuomalaisissa kansallispuistoissa, kuten Nuuksiossa.

Kaikista Oulun kaupungin metsistä Sanginjoen ulkometsän 1127 hehtaarin suojelualue kattaa vain noin 6 prosenttia. Valtava enemmistö kaupungin metsistä on talouskäytössä.

Suojelualoite (pdf)

Oulu sai ulkometsän lahjoituksena Ruotsin kuninkaalta kaupungin perustamisen yhteydessä vuonna 1605. Se on oululaisten merkittävin lähiluontoalue.

 

                 vanamo.jpg

 

Tervetuloa kanssamme Suomen luontoon!

Tapahtumat
Loppulan luontotalo avoinna 27.10.2018 - 28.10.2018 — Sanginjoentie 1101
Syyskokous 2018 31.10.2018 17:00 - 20:00 — Kestävän kehityksen keskus, Sorvarintie 19, Välivainio
Kekrijuhla 03.11.2018 15:00 - 18:30 — Sanginjoentie 1101
Tulevat...
ppmaa-logo-400.jpg


Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin motto

Toimimme yhdessä paikallisyhdistystemme kanssa muutosvoimana luonnon suojelun ja monimuotoisuuden sekä kestävän elämäntavan ja ympäristön terveyden edistämiseksi.

 

etusivukuva.jpg