Sijainti: Pääsivu

Luonnonsuojelupiiri toimii!


suomänty.jpg

Kevätkokouksessa 24.3.2018 otettiin kantaa

Metsänhoidon tukea hukkaojitusalojen ennallistamiseen - jatkuva kasvatus sopii suometsiin

 

Hukkaojituksia on viidesosa kaikista ojituksista. Yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on parasta, että hukkaojitusalueet palautuvat luonnontilaan. Se pienentäisi päästöjä, lisäisi virkistyskäyttöarvoja sekä parantaisi suoluonnon ja sen lajiston tilaa. Kestävän metsätalouden edistämiseen tarkoitettua Kemera-tukea tulisikin kohdistaa voimakkaasti hukkaojitusalueiden ennallistamiseen.

Vanhoista ojitusalueista metsätalouskäytössä on ja säilyykin suuri osa. Avohakkuut eivät sovi suometsiin. Avohakkuun jälkeinen maanmuokkaus on tutkimusten mukaan varsinainen vesistöhaittapommi. Vesistövaikutuksia voidaan sen sijaan merkittävästi pienentää soveltamalla jatkuvaa kasvatusta, jossa metsä pidetään peitteisenä. Puuston haihdunta riittää yleensä ylläpitämään pohjavedenpinnan niin matalalla, ettei kunnostusojitusta tarvita.


SANGINJOEN ULKOMETSÄn suojelu etenee verkkaisesti


Sangipolku.jpg


Sanginjoen ulkometsästä päätettiin 29.1.2018 suojella 1127 hehtaaria. Kaupunginvaltuuston päätös syntyi selkein numeroin. Päätöksestä on kuitenkin valitettu. Jahkaistu on asian kanssa vuodesta 2004 alkaen. Se ei vielä kaikille riittänyt.

 

Mitä tapahtuu sillä yli puolella ulkometsän 2500 hehtaarin alasta, joka tammikuisen valtuuston päätöksellä jäi metsätalouden piiriin? Hoito- ja käyttösuunnitelmalla se olisi tarkoitus ratkaista. Periaatteessa on kuitenkin linjattu, että alalla toimitaan virkistyskäytön ja monimuotoisuuden vaalimisen ehdoilla - kenties jatkuvaa kasvatusta soveltaen. Nähtäville vähintään suunnitelma tulee, entä muita osallistumisen mahdollisuuksia?

 

kalimenjoen-myllykoski.jpg

Kalimenjoen Myllykoski lokakuisessa asussa

Luontojärjestöjen tavoitteena on edellen koko Sanginjoen ulkometsän suojelu . . . aikanaan

 

Sanginjoen aluetta käyttävät niin retkeilijät, koululuokat, päiväkotiryhmät, tutkijat, luontokuvaajat, turistit, matkailuyrittäjät, luontoharrastajat, ulkoilijat, marjastajat, sienestäjät ja metsästäjät. Se on metsän jalostamista metsänä. Vain suojelu turvaa parhaiten kaikki nämä käyttömuodot sekä vielä luontoarvot.

Sanginjoen ulkometsän luontoarvot eli uhanalaisen ja silmälläpidettävän eliölajiston määrä, metsien rakennepiirteet, alueen koko sekä virkistyskäyttörakenteet ovat samaa luokkaa kuin keskisuurissa eteläsuomalaisissa kansallispuistoissa, kuten Nuuksiossa.

Kaikista Oulun kaupungin metsistä Sanginjoen ulkometsän 1127 hehtaarin suojelualue kattaa vain noin 6 prosenttia. Valtava enemmistö kaupungin metsistä on talouskäytössä.

Suojelualoite (pdf)

Oulu sai ulkometsän lahjoituksena Ruotsin kuninkaalta kaupungin perustamisen yhteydessä vuonna 1605. Se on oululaisten merkittävin lähiluontoalue.

 

                 vanamo.jpg

 

Tervetuloa kanssamme Suomen luontoon!

Tapahtumat
Perinteinen Hanhiretki 21.04.2018 07:45 - 16:45
Sarviselänkankaalla niittopäivä 04.08.2018 09:00 - 16:00 — Muhos
Haaranniityllä niittoa ja haravointia 07.08.2018 14:00 - 20:00 — Kiiminki, Reposelkä
Tulevat...
ppmaa-logo-400.jpg


Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin motto

Toimimme yhdessä paikallisyhdistystemme kanssa muutosvoimana luonnon suojelun ja monimuotoisuuden sekä kestävän elämäntavan ja ympäristön terveyden edistämiseksi.

 

etusivukuva.jpg