Sijainti: Pääsivu

Luonnonsuojelupiiri toimii!


Suokehitysarjan soille Iin Nybyhyn suunnataan heti juhannuksen jälkeisenä maanantaina 25.6.


Ks. lisätiedot tapahtumailmoituksesta vasemmasta palkista

suokuva.jpg


Luonnonkukkien päivänä 17.6. retkeiltiin Hailuodon maankohoamisrannoilla


HailuotoSANGINJOEN ULKOMETSÄn suojelu etenee verkkaisesti


Sangipolku.jpg


Sanginjoen ulkometsästä päätettiin 29.1.2018 suojella 1127 hehtaaria. Kaupunginvaltuuston päätös syntyi selkein numeroin. Päätöksestä on kuitenkin valitettu. Jahkaistu on asian kanssa vuodesta 2004 alkaen. Se ei vielä kaikille riittänyt.

 

Mitä tapahtuu sillä yli puolella ulkometsän 2500 hehtaarin alasta, joka tammikuisen valtuuston päätöksellä jäi metsätalouden piiriin? Hoito- ja käyttösuunnitelmalla se olisi tarkoitus ratkaista. Periaatteessa on kuitenkin linjattu, että alalla toimitaan virkistyskäytön ja monimuotoisuuden vaalimisen ehdoilla - kenties jatkuvaa kasvatusta soveltaen. Nähtäville vähintään suunnitelma tulee, entä muita osallistumisen mahdollisuuksia?

 

kalimenjoen-myllykoski.jpg

Kalimenjoen Myllykoski lokakuisessa asussa

Luontojärjestöjen tavoitteena on edellen koko Sanginjoen ulkometsän suojelu . . . aikanaan

 

Sanginjoen aluetta käyttävät niin retkeilijät, koululuokat, päiväkotiryhmät, tutkijat, luontokuvaajat, turistit, matkailuyrittäjät, luontoharrastajat, ulkoilijat, marjastajat, sienestäjät ja metsästäjät. Se on metsän jalostamista metsänä. Vain suojelu turvaa parhaiten kaikki nämä käyttömuodot sekä vielä luontoarvot.

Sanginjoen ulkometsän luontoarvot eli uhanalaisen ja silmälläpidettävän eliölajiston määrä, metsien rakennepiirteet, alueen koko sekä virkistyskäyttörakenteet ovat samaa luokkaa kuin keskisuurissa eteläsuomalaisissa kansallispuistoissa, kuten Nuuksiossa.

Kaikista Oulun kaupungin metsistä Sanginjoen ulkometsän 1127 hehtaarin suojelualue kattaa vain noin 6 prosenttia. Valtava enemmistö kaupungin metsistä on talouskäytössä.

Suojelualoite (pdf)

Oulu sai ulkometsän lahjoituksena Ruotsin kuninkaalta kaupungin perustamisen yhteydessä vuonna 1605. Se on oululaisten merkittävin lähiluontoalue.

 

                 vanamo.jpg

 

Tervetuloa kanssamme Suomen luontoon!

Tapahtumat
Loppulan kesäkahvila 23.06.2018 - 24.06.2018 — Sanginjoentie 1101
Retki Nybyn suokehityssarjan soille 25.06.2018 11:00 - 18:00 — Ii, Olhava
Loppulan kesäkahvila 30.06.2018 - 01.07.2018 — Sanginjoentie 1101
Kasvien tunnistusta ja kevyttä vieraslajitalkoilua 05.07.2018 16:00 - 20:00 — Märssytie 1, Koskela
Loppulan kesäkahvila 07.07.2018 - 08.07.2018 — Sanginjoentie 1101
Tulevat...
ppmaa-logo-400.jpg


Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin motto

Toimimme yhdessä paikallisyhdistystemme kanssa muutosvoimana luonnon suojelun ja monimuotoisuuden sekä kestävän elämäntavan ja ympäristön terveyden edistämiseksi.

 

etusivukuva.jpg