Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Pohjanmaan ­piiri

Kuva: Juha Ollila

Toimimme luonnonsuojelun ja kestävän elämäntavan edistämiseksi

Maakunnan luontoa ja ympäristöä on puolustettu jo puolen vuosisadan ajan yhdessä 15 paikallisyhdistyksen kanssa. Luonnonharrastuksella kartutetaan paikallistuntemusta ja retkeilyillä kiinnostusta lähiseutuihin. Olennainen osa toimintaamme on edunvalvontatyö. Huomiomme saavat kaikki keskeiset luontotyypit, suot, metsät ja vesistöt.

Luonnonsuojelun edistäminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Muutosvoimaa on ollut eritoten soiden suojelussa. Kuitenkin yhä saamme puolustaa jopa ojittamattomia soita turpeenkaivuulta. Tavoitteemme on pitää soiden hiilivarastot koskemattomina ja päästä turpeenpoltosta eroon vuoteen 2025 mennessä.

Luonnon edunvalvonnassa pidämme ympäristönäkökulman puolta, huolehdimme luontotiedon hyödyntämisestä ja tuemme kestäviä vaihtoehtoja.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan ­piiri ry

  • [email]
  • 041 3191 816
  • Kansankatu 53, 90100 Oulu

Ajankohtaista

Lausunto Pajukoski II -tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta

Kartta on asutuksesta valkoinen laikku ja maasto voimaperäisen metsätalouden rasittamaa. Mutta kaikenlaista huomionarvoista löytyykin. Louhikkoisen maaston ojittamattomien piensoiden vesitalous ja puusto ovat tyypillisesti lähes luonnontilaisia, todetaan luontoselvityksessä.…

Lue lisää