Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Pirkanmaan piiri

Suojelemme pirkanmaalaista luontoa ja ympäristöä yhdessä 16 paikallisyhdistyksemme kanssa.
Tule mukaan toimintaan!

Vuokraa mökki! Paikallisyhdistykset

Kuva: Juho Kytömäki / SLL Pirkanmaa

Kohti paremmin suojeltua Pirkanmaata

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiriin kuuluu 16 paikallisyhdistystä ja niiden lähes 3000 jäsentä. Toimintaa pyörittävät osa-aikainen työntekijä ja piirihallitus.

Piirin toimintakenttä on laaja, sillä siihen kuuluu periaatteessa kaikki, mikä liittyy luonnon- ja ympäristönsuojeluun. Piiri edistää muun muassa metsien, soiden ja vesien suojelua, perinnemaisemien hoitoa sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä. Erilaisiin maankäyttöhankkeisiin – esimerkiksi turpeenottoon ja kaivostoimintaan – ja kaavoitukseen vaikuttaminen teettää paljon työtä, mutta vastapainoksi piiri tekee myös aloitteita eri aiheista.

Piiri järjestää retkiä ja talkoita, joista tunnetuin lienee Seitsemisen kansallispuiston talkooleiri. Piiri tekee paljon yhteistyötä paitsi omien paikallisyhdistystensä ja Luonnonsuojeluliiton, myös muiden kansalaisjärjestöjen, viranomaisten, yksityishenkilöiden ja yritysten kanssa.

Vuonna 2017 käynnistyi piirin mitassa laaja Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke, jonka tavoitteena on arvokkaiden luontokohteiden hoitaminen sekä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotouttaminen toiminnan kautta.

Piirin toimisto sijaitsee Tampereella, yhdessä monen muun luonto- ja ympäristöalan kansalaisjärjestön kanssa osoitteessa Kuninkaankatu 39 (Laukontorin lähellä).

Voit seurata meitä myös Facebookissa, Instagramissa tai blogissa.

Piirissä on käytössä Luonnonsuojeluliiton hyväksymät turvallisen tilan periaatteet.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri

  • [email]
  • 045 233 6356 (suojeluasiat) 040 930 4118 (järjestöasiat)
  • Kuninkaankatu 39, 33200 Tampere

Ajankohtaista

Luonnonsuojelupiiri vetoaa: annetaan ilvesten elää

Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri vetoaa vastuullisia metsästäjiä pidättäytymään ilveksen metsästämisestä. Ilveksellä on tärkeä rooli suomalaisessa luonnossa, sillä se pitää ylisuureksi kasvanutta kauriskantaa kurissa. Ihmiselle ilveksestä ei ole haittaa. 

Lue lisää

Virtain Vaskisalon virkistyskäyttö ei edellytä hakkuita

Metsähallitus suunnittelee hakkuita Vaskisaloon, vaikka suosittua virkistysaluetta on esitetty suojeluun jo useamman kerran. Hakkuut heikentävät virkistysarvoja, alueella esiintyvän liito-oravan elinaluetta ja alueen arvokkaampien kuvioiden luontoarvoja reunavaikutusta lisäämällä.…

Lue lisää

Mitä minä voin tehdä kansallispuistolaajennuksen puolesta?

Mitä tehdä hakkuille Riuttaskorvessa ja muualla Seitsemisen ja Helvetinjärven välisellä alueella, jota on esitetty liitettäväksi kansallispuistoihin? Voimattomuus hakkuiden edessä voi turhauttaa. Lue täältä vinkit, mitä sinä voit tehdä kansallispuistojen laajennusesityksen…

Lue lisää